ORIENT TRAVEL B.V. Wat is deze schaal U waard !lllllll!llllllll!ll!lllllllllinillll!lilll]llllllllllllillllllli;illllll!llllllllllllll!!lllllll!l!lllllllllll!lll!lllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!lllllll!llllllllll|]|llillll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW Op een héle goede dag kwam een lieve dame met een schaal bij ons. "Ik weet niet wat het ding waard is, het is geloof ik Jogja zilver, maar als je haar kunt verkopen dan stop je het geld maar in de Bruine Bus. Zelf doe ik er niets mee en ik weet niemand die zin heeft in poetsen!" We hebben wel even "bengong" gestaan. Maar niet lang, direct de schaal die onooglijk vuil en onder vastgekoekt stof zat, opgepoetst. En toen kwam dit schitterend stuk ambachtswerk te voorschijn. Een glanzende schaal van vooroorlogs Jogja zilver (800) 37V2 cm lang, 27 cm breed, een schitterend bewerkte rand die zijdelings oploopt tot een breedte van 10 cm. De getaxeerde waarde ligt tussen de 2000,en 3000, Maar wat is de juiste waarde? zult u vragen. Dat is nu waar het om gaat. We hoeven die niet te weten, voor ons is be langrijk WAT U VOOR DEZE SCHAAL ZOU WILLEN BE TALEN. Als u haar wilt kopen. Nu is het beslist geen stuk dat behoort bij het dagelijkse servies waarin koekjes of vruchten worden geserveerd, al is de schaal daarvoor ge maakt. Het is een "collectors item", een pronkstuk voor iemand die oud Jogja zilver verzamelt, een voorwerp dat alleen met de tijd kostbaarder en zeldzamer wordt. Wat we dus gaan doen? De schaal verkopen aan de hoogste bieder en die een bedrag moet opgeven boven de f 2000,Kan dus best zijn dat u haar kunt bezitten voor f 2100,maar het kan ook zijn dat het hoogste bod f 4000,wordt Als uw eerste gedachte is: "Ze zijn daar gek geworden bij Moesson Wie geeft in deze tijd nu zoveel geld uit!" be denkt u zich dan ook, dat met tweeduizend gulden minstens 20 arme gezinnen in Indonesië een geweldig Kerstmis kun nen hebben. En daarom alleen zijn we tot alle gekkigheid in staat I Als u wilt bieden dan kan dat tot UITERLIJK 15 november. Dus het hoogste bedrag dat u voor deze schaal overhebt! Niet telefonisch! U kunt hem bezichtigen bij Toko Moesson, iedere dag. CHARITATIEVE FONDSEN TJALIE ROBINSON Prins Mauritslaan 36, 2582 LS 's-Gravenhage door het Metropole Orkest. In 1975 maakte hij dankzij een aanbieding van een Amerikaanse muziekuitgeverij (pas sief) kennis met de Amerikaanse show business. Terug in Nederland werd Rudy benaderd door de Cultureel At taché van de Indonesische Ambassade in Den Haag met het verzoek om de hedendaagse Indonesische muziek in Nederland te promoten. Zo ontstond de formatie "the Suara Nusantara". De plaat die deze formatie heeft gemaakt van Indonesische liedjes heeft niet "dat" wat de ziel terug doet voeren naar de zon, de palmen, vroeger, Indië. Overigens heet de laatste plaat van Wairata "Good Old Hawaii", een niet aan de promotion gebonden plaat. De bezetting van de huidige "Nusantara Serenaders" bestaat naast Rudy uit: Victor Gout, Nelis Tuankotta en Viktor Lekranty. Vocaal worden ze bijgestaan door Cobi en Mieke. Rudy treedt met zijn band alleen in de weekends op, allen hebben een volledige dagtaak. Toekomstplannen? Misschien Amerika. Het gesprek is ten einde. Ik concludeer dat Wairata een vriendelijke man is die voor de muziek in de wieg is ge legd, zijn muziek, de hawaii-muziek. Helaas heeft hij zoals gezegd (nog) geen specifieke krontjong plaat ge maakt. Wanneer ik die wens bij het afscheid nemen uit, lacht hij en zegt: "wie weet, misschien". Ik hoop maar. RALPH BOEKHOLT Wanneer mensen goede muziek horen, ver vult die hen met heimwee naar iets wat ze nooit gehad hebben, en nooit zullen krijgen. E. W. Howe RIJKSBEGROTING (uit de Telegraaf van 3 oktober 1980) Lezer P. C. Heiser uit Arnhem bekeek de ontwerp-begroting 1981 van het Rijk eens vanuit een geheel andere hoek. Deze geeft een record-eindbedrag aan van 119.809.000.000 gulden, een on voorstelbare hoeveelheid geld die elk bevattingsvermogen te boven gaat. Een paar nullen erbij of eraf, wat doet het ertoe? Maar, rekende Heiser uit, met veertien miljoen inwoners komt dat erop neer, dat de Staat der Nederlanden voor elk van ons, van jong tot oud, per jaar 8.557,79 gulden uitgeeft, ofwel 34.231,16 gulden voor een gezin van vier personen. Een bedrag dat verre weg de meeste gezinnen niet te be steden hebben, zeker niet netto. De uitgaven per dag zijn 119.809 mil joen gulden gedeeld door 365, zijnde 328.243.835 gulden, ook op zon- en feestdagen dus. De nationale schuld is tot boven de honderd miljard gestegen. Hetgeen volgens het rekenmachientje van Hei ser betekent dat elke baby die in ons land wordt geboren, begint met een schuld van 7.243,gulden. Geen won der dat ze bij aankomst schreeuwen I Zuinigheid is een grote bron van inkomsten. Cicero is specialist op het Verre Oosten en biedt nog steeds de laagste tarieven naar Indonesië aan Retour AMSTERDAM JAKARTA 1.800,— NU OOK AANTREKKELIJKE TARIEVEN NAAR CALIFORNIË Geen risico: U betaalt de reiskosten pas bij ontvangst van Uw tickets, (slechts 10% deposito bij de boeking). Laan van Meerdervoort 291 - DEN HAAG Tel.: 070-63 83 67 Singel 486 - 1017 AW AMSTERDAM Tel: 020-23 74 84 BUITEN KANTOORUREN De heer F. Schirmer - Tel.: 075-17 07 80 of de heer J. T. G. Vaessen - Tel.: 045 - 21 33 04 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1980 | | pagina 11