a) EEN PROJEKTMEDEWERKER LATIJNS-AMERIKA (m/v) b) EEN PROJEKTMEDEWERKER AZIË (m/v) -\ Novib is een particuliere organisatie die sinds 1956 actief is op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. De drie hoofdtaken zijn: 1. steun aan organisaties en projecten in ontwikkelingslanden die verbetering van de situatie der armsten nastreven; 2. voorlichting en bewustmaking in Nederland van levensomstandigheden in de Derde Wereld, oorzaken van armoede en mogelijke bijdrage aan een oplossing; 3. politieke pressie op overheden in Nederland en daarbuiten om een beleid te voeren dat voldoende recht doet aan de armsten in de Derde Wereld. De laatste jaren heeft het werk van Novib zich sterk uitgebreid. Een steeds toenemend aantal organisaties en groeperingen in de Derde Wereld doet een beroep op Novib tot steunverlening via het medefinancieringsprogramma of de eigen Novib-fondsen zoals die van "Gast aan Tafel". Binnen de afdeling Projecten zijn thans twee vacatures ontstaan voor: die belast zullen worden met: - de inname, administratieve begeleiding en afhandeling van projectaanvragen uit Latijns-Amerika resp. Azië; - het mede-beoordelen van projectaanvragen; - het begeleiden van de uitvoering van projecten. De medewerkers van de afdeling Projecten maken regelmatig dienstreizen teneinde in het veld de betrekkingen met door Novib gesteunde organisaties te versterken, projectvoorstellen of in uitvoering zijnde projecten te evalueren en nieuwe contacten te leggen. Daarnaast wordt de project medewerkers gevraagd een wezenlijke bijdrage te leveren aan beleidsvorming binnen de afdeling Projecten en Novib als geheel en regelmatig te participeren in geïnitieerde activiteiten van de andere afdelingen (zoals Voorlichting en Veldwerk) op het gebied van ontwikkelingseducatie in Nederland. Voor de genoemde functies denken wij aan kandidaten die: - een academische of hogere beroeps opleiding hebben genoten, specifiek gericht op de Derde Wereld-problematiek; - affiniteit hebben met het werken in team verband; - geen bezwaar hebben tegen administratief en bureauwerk. Van de Latijns-Amerika medewerker verwachten we bovendien: - goede kennis van Latijns-Amerika en de actuele ontwikkeling op sociaal-politiek gebied aldaar; - kennis van ontwikkelingseconomie; - praktijkervaring met het werken met basisorganisaties in Latijns-Amerika; - beheersing van het Spaans in woord en geschrift. Voor de medewerker Azië is tevens noodzakelijk: - goede kennis van Azië en de actuele ontwikkelingen op sociaal-politiek gebied aldaar; - kennis van de landbouw; - praktijkervaring met het werken met basisorganisaties in Azië, in het bijzonder in Indonesië; - beheersing van het Bahasa Indonesia in woord en geschrift. Wij adviseren degenen die niet aan bovenge noemde vereisten voldoen niet te solliciteren. Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatiebrieven binnen 14 dagen na verschijning van dit blad te richten aan de Algemeen Secretaris van Novib, Dr. Sj. Theunis, Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag. Voor nadere informatie: 070 - 62 40 81, toestel 246. nederlandse organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking amaliastraat 5-7 den haag telefoon 070 - 62 40 81 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1981 | | pagina 18