-* yf Ast* 8 LEEUWARDEN - FRIESLANDHAL -8 EEN BEETJE GELUK MOET MEN HEBBEN ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Zij was een echte felle I Dat had zij al bewezen in de eerste dagen van de Japanse bezetting van Batavia, toen zij, op weg naar de boekhandel Kolff op Noordwijk, was gestuit op een afzetting van de straat door Japanse soldaten, die de weg vrij moesten houden voor een generaal. Zij had zich aan de afzetting niet gestoord maar zich tussen twee "krompoten" (haar gewone aanduiding voor de bezetter) heengewrongen, die zo verbaasd waren over zoveel brutaliteit dat zij ongehinderd door het cordon kwam. Een Indonesische politieman, ook aanwezig, kwam op haar toe, onthutst over zoveel brutaliteit, en zei: Goeie God, mevrouw, doet U dat nooit meer. Het had Uw dood kunnen zijn! En dat was dat. Teruggekeerd zei ze filosofisch: Een beetje geluk moet je hebben Met die achtergrond voor ogen zal het niemand verbazen dat zij, zodra de Japanners kapituleerden, een uitweg zocht voor haar gevoelens jegens de bezetter. Zij vond die door zich met haar juist vóór de bezetting verkregen EHBO-diploma, aan te melden bij Ca- rolus, waar de nonnetjes haar met open armen ontvingen, want er was gebrek aan alles. Ze plaatsten haar in de nachtdienst. Van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's mor gens. Op een krakkemikkig fietsje dat ze de hemel weet waar gevonden had, begaf zij zich elke middag naar Kra- mat, en de volgende morgen weer huiswaarts. Een ietwat eufemistische aanduiding, want haar enig tehuis was voorlopig nog het kamp. De situatie in Carolus was voorhands onbeschrijflijk: er was geen electrisch licht of drinkwater, maar ook niet voldoende linnengoed. Binnengebrach te ernstige patiënten werden vaak door familieleden verwend met veel te vette versnaperingen die de patiënten vaak onder hun matras verborgen om ze 's nachts, wanneer er minder perso neel aanwezig was, te consumeren... om aldus weer een stap nader tot de dood te doen. Een wanhopige strijd voerde ze elke nacht tegen de talrijke patiënten die aldus hun eigen einde met sprongen naderbij brachten. Het spreekt vanzelf dat zij de volgen de morgen naar "huis" terugkerende, bek-af was en soezig, half wakend, op haar fietsje de terugweg aanvaardde. Slaapdronken sloeg zij op zekere morgen de grote boulevard in, toen zij zich plotseling bij de CBZ omringd zag door een menigte, gewapend met bamboe roentjing. De Indonesiërs trok ken rustig maar wat ongeordend op. Zij zat midden in de bende zonder zich te realiseren waar zij zich, slaap dronken, eigenlijk bevond. Driftig bel lend ging zij voort zich een weg te banen door de menigte, die voor haar gebaren uiteenweek. Uiteenweek? - Ja! Er gebeurde niets. Pas nu begon het in haar vermoeide hersens te dagen: zij was terechtgekomen temid den van een bende die met de hemel weet welk doel onderweg was. Psy chologen mogen uitmaken, hoe het mogelijk was dat haar zelfbewust op treden ook ditmaal geen gevolgen had. Zijzelve realiseerde zich het haast on begrijpelijke gevaar waaraan zij zich blootgesteld had pas, toen zij de bende al gepasseerd was. Trillend stapte zij van haar fietsje en zonk neer op het taluud. Een kwartier later was zij in staat de weg naar haar woonplaats te vervolgen en haar "huisgenoten" te vertellen van haar afschuwelijk avontuur. De betuigingen van medeleven en de gelukwensen van haar mede-kamp- genoten ontlokten haar maar één com mentaar: Een beetje geluk moet je hebbenI Aan de nachtdienst van een vrijwillig ster die zich ter beschikking had ge steld van de zusters van Carolus kwam kort daarop een eind, toen het amateur-verpleegstertje zelf in Caro lus moest worden opgenomen wegens totale uitputting. Maar zij leeft nog! Een beetje geluk, weet U JHR. O O O O O O O O O O O ?awfombir O O O O O O O O O O O LET OP: zaterdag 4 april van 12.00 tot 24.00 uur zondag 5 april van 12.00 tot 18.00 uur maandag 6 april van 12.00 tot 23.00 uur De oosterse beurs, die in de Friese hoofdstad steeds een groot succes is. Stands met produkten en artikelen uit verre landen, met restaurantjes en natuurlijk met een geweldig amusementsprogramma met oosterse en westerse artiesten. Er wordt weer alles aan gedaan om een fijne Pasar-sfeer te creëren. Het programma vermeldt o.m. de krontjongorkesten TANASÉ, SAMUDERA en DOTS, ROB DE NIJS, MAYWOOD en THE MIL- BERJUMPA DIRI (met zang van FARIDA), het LIONAIRES. Zondagsmiddags voor de kinderen het Zuidamerikaanse orkest LA SONORA RITMICA PRETFESTIVAL met KLUK- KLUK. En natuurlijk met de spektaculaire Antilliaanse dansgroep FLAM- weer modeshows met de nieuwe exotische zomer- BOYANT en de grote trekpleisters THE DOLLY kleding I TOEGANG 6,- Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers f 3, ÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1981 | | pagina 5