Tijdsbeeld wat accenten verschoven kunnen wor den. Ook deel III, Na de oorlog is van het zelfde niveau als het voorgaande: hel der, duidelijk en "to the point", het leest als een wetenschappelijke ro man en soms denken wij even aan de "revolutie der eenzamen" van Prof. Bouman, gezien het zo levendig ver woorden van de gebeurtenissen. Zo heeft ieder van ons bij het lezen, wij zaten zelf tot mei 1946 in Singapore, zijn eigen beelden. Resumerend: Een "dijk" van een boek met vakman schap en vaardige pen geschreven. Gezien de titel: "De verre oorlog", ook en juist bedoeld voor de Nederlandse lezer die niet weg geweest is. Voor ons, lezers van Moesson, was het geen verre oorlog en tijdens het lezen zal het ons duidelijk worden hoe "eigen" die oorlog was. Toch zal het de schrijver - en ook ons - tot tevredenheid stemmen als men eens eindelijk hier zegt: "was het zo daar met jullie onder de Jap, ja, dat was toch wel wat anders dan hier Nog een laatste opmerking, hr. Beets. Bij de "aantekeningen" misten wij - persoonlijk - de schrijver Laurens van der Post; van der Post zat knijp in Buitenzorg als Lt.-kol. van the British army; zijn boek over deze tijd, dat speciaal over een Japanse bewaker gaat - the Seed and the Sower - moet dacht ik, gelezen worden door een ieder die over Japanse krijgsgevangen schap schrijft. Dat heeft Tjalie eens gezegd en wij hebben het steeds be aamd. AvL. Man in Bangkok, vrouw in Sompok Angst en vreze, lijsten lezen Man in leven, knalfuif geven Eerste brief, heb je lief Alles goed, goede moed Jou misschien, spoedig zien Maand verlopen, blijven hopen Verbinding slecht, komt terecht Flinke vrouw, blijft je trouw Vele weken, taal noch teken Lastig ding, hereniging Komen Britten, hele klitten Hele zwermen, haar beschermen Kampen open, eten kopen Nooit meer sprieten, zij genieten Bangkok zwijgt Vrouwtje krijgt, uit depotjes Veel cadeautjes Naar dineetjes, met z'n tweetjes Dansmuziek, romantiek Hij danst fantastisch, Leidt haar drastisch, tot het lukt Ha, zij jitterbugt Mensen klinken, mensen drinken Vrouwtje dom, hoofd loopt om Jeepje rijden, beetje vrijen Vrouwtje zwak, handje pak Eerste zoen, nooit meer doen Troost en zuurtjes, herdersuurtjes Korte brieven, kleine grieven Weg verleden DIT IS HET HEDEN Slechte tijding, weer een scheiding. (Dichter onbekend) EEN DAL IN AMBARAWA door Han Helfferich-Koch Een aangrijpend document ge baseerd op een in het kamp in Ambarawa bijgehouden dagboek, dat getuigt, niet alleen van kampervaringen, maar vooral ook van moed en vertrouwen. Prijs 24,50 f 4,porto BOEKHANDEL MOESSON De Japanse regering betaalt aan toonder - een oorlog die niet verdween - H. L. Leffelaar - 20,50 4,porto. Terugkeer van de Kwai-Rivier Joan en Clay Blair - 24,50 4,porto. Bloemen voor Nippon - Belevenissen tijdens de Japanse bezetting - Augusta Lampe - 10,90 f 2,10 porto. Het woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië - Henk Salleveldt - f 19,50 f 4,porto. De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog L. L. von Münching - 69,50 f 6,25 porto. BOEKHANDEL MOESSON Prins Mauritslaan 36 Den Haag Telefoon 070-54 55 00 - Postgiro 6685 TER OVERDENKING Naar aanleiding van het voorplaat artikel "Oud worden, oud zijn, en dan(Moesson no. 20) zocht ik naar het ingezonden, indertijd door mij ergens vandaan, uitgeknipt stuk. Hier onder volgt het dan. Ik vind het zo heel toepasselijk, omdat ikzelf met mijn ruim 82 jaar behoor tot de ca tegorie: Oud zijn. Om over na te denken. 92 Jaar is ze geworden. Haar crematie verliep vlekkeloos: kaarten met ge voelvolle woorden, prachtige bloemen en een mooie gedenkrede. Maar zij hoorde en zag het niet meer. Hoe was het eigenlijk tijdens haar leven? Kreeg zij toen vaak een be zoekje, een attentie of een bosje bloe men? Familie, vrienden en kennissen vielen om haar heen weg. De een zaamheid werd steeds groter. Zo ging het bij haar, zo gaat het bij anderen, die het "geluk" hebben heel oud te worden. We leven in een jach tige wereld, er blijft geen tijd meer over voor de oudjes in hun tehuizen. Of misschien toch wel? Denk er eens over na MARGUERITE VERSJE In Moesson nr. 19 stond onder het artikel van Emmy van Soest, blz. 13, een gedichtje. Dat van Salatiga 1921 heb ik geleerd, voor de oorlog, in Se- marang, als volgt: Waar jij naar toe? Naar kamp Chinees. Wat kopen daar? Water Europees. Hoe smaken dat? Ja, ja, prik in den neus I Daar ik met een prima dikke d sprak, was het een heerlijk versje. Misschien zijn er nog meer variaties op M. VAN ENGEN-HEIJN 29

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1981 | | pagina 29