De erfenis van Pa Lembang 'ALS HET MAAR LEKKER IS' NASI MET Dank u attente mijnheer/mevrouw A- bels voor het Indonesische recept van Puthu (op z'n ouderwets poetoe), maar is dat nu wat mevrouw Du Mosch be doelde met "poetoe majang serabi"? Serabi is geluidloos en koewé poetoe fluit. Het recept van poetoe is trouwens inderdaad een fluitje-van-een-cent, maar zoals het hier staat zie ik niets van die goela djawa in het midden. Dat is toch de kern van de zaak? Die In donesische recepten zijn zalig, maar er wordt bij de bereiding een grote dosis fantasie gevergd, ik heb al vaker gemerkt dat men vele ingrediënten ge woon vergeet. "Nou ja, je weet toch wel", gaat hier niet alijd op. Al ver geten, zolang geleden ook dat je iets maakte of geproefd hebtWie alsnog het recept van Poetoe Majang Serabi weet Roedjak Laatst was er een mijnheer in de win kel die ik tegen een vriend hoorde zeggen: "Voor roedjak kun je me ieder Pa Lembang begroette ons met een vredig "Salam a leikum". Zijn hond blafte noch gromde; hij kwispelde uit bundig met zijn bruine, harige staart en keek ons trouwhartig aan. Pa Lembang vertelde dat het beest Bobbie heette. "Bobbie?" vroegen we hem verbaasd. "Het is een Hollandse naam", zeiden we. De oude man knikte en vertelde, dat zijn Hollandse baas, toen hij door de Jappen werd meegenomen, de hond Bobbie aan zijn zorgen had toever trouwd. Hij had het aan zijn baas be loofd en hield zich hieraan trouw. Elk hapje rijst werd eerlijk met de hond gedeeld. Pa Lembang woonde erbar melijk in zijn hutje. Op een dag vonden we hem doodziek op zijn matje op de kale grond liggen. Zo kon hij niet in het hutje blijven. We namen hem in ons huis op. Pa Lembang werd met de dag zieker en zieker. "Malaria tropica", was de diagnose van de legerarts, die hiervoor een uit zondering had gemaakt. Voor hij stierf zei Pa Lembang tegen mijn man: "Bob bie, de ijzeren rijstketel en de wadjan zijn voor u. Zorgt u goed voor Bobbie". uur van de dag porren Ik had er aan toe willen voegen: en wat mij betreft elk uur van de nacht ook! Maar aan gezien niemand zo gek is om mij 's nachts voor roedjak te porren, kom ik zelf het bed uit om 's nachts met een boek en een kommetje roedjak de sla peloosheid te veraangenamen. Roedjaksaus kun je bij pottenvol be waren. Roedjak manis natuurlijk. Een pond goela djawa (dat is zo'n dikke rol) smelten met een glas water. Daar in een volle eetlepel sambel oelek (gewoon uit het potje) een halve eet lepel keukenasem, alles even door koken. Afgekoeld in een glazen pot bewaren in de koelkast. Appels, sinaas appels, winterpeen, ketimoen, u kunt van alles roedjak maken. Die rode We hadden een laken van het huwe lijksuitzet gegeven om zijn stoffelijk overschot erin te wikkelen. De hond Bobbie bleef bij ons en zoals we de stervende man hadden beloofd, zorg den we heel goed voor het beest. Bobbie was aan ons gehecht; boven dien was hij zeer waakzaam. De wa djan en rijstketel kregen een bijzondere plaats in de keuken. Het was ook de bedoeling van Pa Lembang geweest, dat we er gebruik van maakten. Na zeven maanden in Telok Bajoer ge woond te hebben gingen we naar Java terug. Bobbie konden we niet mee nemen en we vertrouwden hem toe aan de zorgen van de familie Hansen. Toen het schip wegvoer en we aan de rai ling stonden, zagen we Bobbie voor het laatst op de kade. Hij gromde noch blafte; hij kwispelde zachtjes met zijn staart en keek ons met droeve ogen aan. Intussen breidde ons gezin zich uit en moesten de wadjan en de rijst ketel, de erfenis van Pa Lembang he laas met pensioen gaan. Toen we repa trieerden gingen ze onherroepelijk mee. Al die tijd lagen ze werkeloos in de grape fruit is er erg lekker in, maar een gewone sinaasappel doet het ook best. Roedjak gobet Als u uit "de Oost" komt, houdt u van petis en dan houdt u ook van roedjak gobet. Weet u hoe ik die maak Bij de groenteboer kun je tegenwoordig vaak fijngeraspte groenten krijgen als "rauwkost". Neem van fijngesneden wortels, ijssla, komkommer, witte kool een half ons, meng alles goed door elkaar. Van roedjak petis van Vamu een half bakje nemen, aanlengen met drie volle eetlepels azijn, een lepel goela djawa toevoegen (hoeft niet, maar is wel lekker) en dit sausje door de groenten mengen. Dan heeft u de echtste roedjak gobet. Met kroepoek oedang eten. 's Nachts desnoods Wie kent roedjak djagoeng met ebbi? Is dat een Padangse roedjak? Ik heb het zelden ergens anders gegeten dan thuis, mijn moeder heeft lang in Pa- dang gewoond, daarvandaan. Volgende keer geef ik u dat recept. En dat van "Selada djawa". Ook met ebbi en azijn en heetL.D. HARRYET MARSMAN De onder de naam "Plantersvrouw" bekende mede werkster van het Tijdschrift Moesson schreef een aantal echt Javaanse recepten op zoals ze die vroeger maakte. Geen concessies aan de Hollandse smaak, maar eerlijk zoals het moet. Prijs f 16,90 f 2,10 porto BOEKHANDEL MOESSON kast. Tot op zekere dag onze anaks als studenten op kamers gingen wonen. Toen werd de erfenis van Pa Lembang in ere hersteld. Mijn zoon nam de ketel mee en mijn dochter de wa djan. Naar Indonesische begrippen zullen de wadjan en de rijstketel onze anaks veel redjeki brengen en houdt Pa Lembang tevens een oogje in het zeil. L. v.d. WORM-FLOHR Wij, mijn man en ik, zagen hem op een mooie middag in oktober 1947 voor zijn bamboehutje zitten. Pa Lembang, een Padanger, rookte een sigaret en staarde gedachteloos voor zich uit naar de wijde oceaan. De baai van Telok Bajoer (Em- mahaven) schitterde in de felle middagzon. De weg Telok Bajoer-Padang liep toen enige meters parallel met de oceaan. Er was geen strand, waar Pa Lembang woonde. Het diepe water werd toen omzoomd door hoog struikgewas. Aan dé andere zijde was de kade, waar de schepen werden gelost en ingeladen en waar de passagiers van de K.P.M. embarkeerden en debarkeerden. Emmahaven was toen een mini-plaatsjei Het bestond uit één hoofdweg, met aan weerszijden de woningen van het Havenbedrijf. Eén stenen woning, die een uitzondering vormde, was het domein van de havenmeester, die letterlijk en figuurlijk heer en meester was van het plaatsje Telok Bajoer (Emmahaven). 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1982 | | pagina 19