Geld nodig «078-180866" /etiokowan financieringen i Dagelijks geopend van 9 uur tot 20uur DE ROODGLOEIENDE KACHEL Kareldoormanweg 9 3317 ZD Dordrecht telefoon: 078-1808 66* PERSOONLIJKE LENINGEN Duidelijke herinneringen aan de winter van 1963 heb ik niet. Er was sneeuw en er was ijs. Koud zullen we het ook wel hebben gehad. Maar voor mij, kind uit de tropen, was het slechts een be vestiging van eerder opgedane erva ringen. Toen ik zes was, ging ik naar de la gere school. Niet zo maar een school. Nee, een concordante school. Die naam stond voor: gedegen Hollands onderwijs. Hoe Hollands dat was, merkte ik spoedig. Voor ons gevoel konden we al heel goed lezen. En zo kregen we een "moeilijk" boekje te lezen. Hoe "moeilijk" dat was bleek al snel. Er stond een verhaal in over een ko nijntje dat met al zijn vriendjes in een groot bos woonde. O, heden, nu was het winter geworden en er lag veel sneeuw. Tot overmaat van ramp waren de bomen en struiken kaal. Er was geen groen blaadje te vinden Dit was zo onbegrijpelijk voor een zesjarige. Wat moest ik me er bij voorstellen? Ik bekeek het plaatje: alle bomen wa ren kaal; en de struiken? Die waren er niet bijgetekend. Maar kaal zouden ze ook wel zijn. En was dat nou sneeuw? Het zag er zo gek uit, net zoals de rest van de bladzijde. Tijd voor meer verwondering was er niet. Als goed gedrilde kinderen sloegen wij tegelijkertijd de bladzijde om. Door kou en honger gedreven klopte het konijntje aan bij één van zijn vrienden. Lekker diep in de grond (goed tegen de kou). Bij een rood gloeiende kachel knapte het konijntje op. Het plaatje er naast liet dat over duidelijk zien: een kleumend konijn bij een roodgloeiende kachel. Hoe het ver haal afliep herinner ik mij niet. De kale bomen, sneeuw en de rood gloeiende kachel werden werkelijkheid voor me toen we naar Holland ver trokken. We kwamen aan in de winter. Een zomerhuisje midden in het bos werd onze verblijfplaats. De omgeving beantwoordde aan het beeld uit dat leesboekje. Ik identificeerde me zó met dat verhaal, dat ik op zoek ging naar dat konijntje. Ik wilde hem vertellen over dat lees boek en mijn verwondering dat het allemaal echt waar was, wat in dat leesboekje stond. En dat ik me had gebrand aan die roodgloeiende kachel. Maar dat laatste werd niet beschreven in leesboekjes voor tropenkindertjes. Daar kwam je wel achter als je in dat koude, vreemde Holland woonde. MYRNA VAN ZEE (31) INSULINDE Soms gebeuren er nog dingen waardoor je weer een beetje in de mensen gaat geloven. Onverwachte zaken, een goed gesprek of een sympathiek initiatief. Een schoolvoorbeeld van dit laatste is de single van de zanggroep "Insulinde". Deze groep is voortgekomen uit de voetbalelftallen van FC Tropen Boys en FC Tropen Girls uit het Limburgse Venlo. Zestien jongens en meisjes zingen en spelen op dit plaatje twee liederen, te weten 'Mengapa' en 'Kenangan jang silam'. Het sympathieke van deze groep is dat zij de gehele opbrengst van de plaat via de Stichting HALIN beschikbaar stelt voor de vergeten landgenoten in Indonesië. Voor wie van groepszang houdt, is deze plaat een fijne aanwinst en voor de anderen is het een goede gelegenheid om HALIN te steunen en tegelijk een goede plaat te kopen om cadeau te doen. Verkrijgbaar bij Moesson voor 6,25 - porto f 1,60. Netto in handen 96 x 60 x 48 x 36 x 5.000,- 131,41 152,44 187,49 10.000,- 187,10 250,11 292,12 362,14 12.500.- 230,72 309,47 361,96 449,46 15.000,- 274,34 368,82 431,80 536,78 17.500,- 317,96 428,17 501,65 624,11 20.000,-- 361,57 487,52 571,49 711,43 25.000,- 448,81 606,23 711,17 886,08 Afwijkende bedragen en slko gedekt. Binnen één kosten. looptijden mogelijk. Overlijdensrl- dag geregeld. Geen bijkomende bij geen gehoor 013 -34 28 49 'J 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1982 | | pagina 13