Marchands Tailleurs in W..L OGER §|§f Ekères Maison de Ier ordre Fondée 1825 Rijswijkstraat 2 A Batavia - Centrum KNIES K.K. (muziekhandel, bekende merken grammofoonplaten), Noordwijk; KONING, de (Herenkleding, gespecia liseerd in uniformen), Noordwijk; KROON, Mevr. (gandaria ingemaakt e.a. atjarsoorten), Salemba; KHOUW en LIE (juweliers), Pasar Baroe. LANDSARCHIEF; LANDSDRUKKERIJ; LINDETEVES STOKVIS (machines, ijzerwaren etc.), Molenvliet; LAAR, van (stalhouderij, manege), Kebon Sirih; MEDISCHE HOGESCHOOL, Salemba; MILITAIRE SCHOOL, Mr. Cornelis; MOETOE (Herenkapper), Sluisbrug straat. NEDERL. HANDEL MIJ (Factorij), Benedenstad; NIEUWS VAN DEN DAG (Karei Wybrands); Straat in Oud-Batavia. NED. INDISCHE RADIO OMROEP (NIROM), Koningsplein West; NEDERLANDEN, Hotel der (uitgebreide rijsttafel), Rijswijk. OGER FRERES (Herenmodemagazijn, speciaal avondkleding), Rijswijkstraat (z.g. Franse buurt); d'ORIENT (door Berretty gesticht - een veel gelezen weekblad); ONDERLINGE HULP (groot warenhuis), Noordwijk; OEI BOEN PIN (kleermaker), Parapattan; OEN, toko (delicatessen), Noordwijk. PLANTEN en DIERENTUIN (elke zater dagavond "zwijgende film" met piano begeleiding van mevr. Schornack van der Waag), Tjikini; PALEIS Gouverneur-Generaal, Koningsplein Noord; PASAR BAROE (gezellige winkelstraat met a/h eind de Koude Hoek, waar je allerlei lekkers kon eten en drinken); PASAR SENEN (waar je de beste vruchten kon kopen); PASAR MINGGOE (vruchten aanplant met zondagspasar); PASAR GAMBIR (jaarlijks feest met veel recreatie), Koningsplein Zuid; PASAR IKAN (grote uitgebreide vis markt), Benedenstad; PIETER ERBERVELT (gedenkplaat met schedel), verdacht van samenzwering tegen het gezag, Jacatraweg; PAMS en AMS (Chr. Middel. Scholen), Oranjeboulevard t.o. het C.B.Z. RAAD van INDIË (Hoogste College), Hertogspark; RECHTSHOGESCHOOL, Koningsplein Zuid; RATHKAMP (apotheek), Rijswijkstraat en Senen; ROTTERDAMSCHE LLOYD (afvaart naar Nederland, Rotterdam), Koningsplein West; ROEMER VISSCHER VERENIGING (vrouwentehuis), Waterlooplein; ROSS TAYLOR (grote cultures etc.), Molenvliet; REBEIRA (vruchten en gezouten vlees uit Australië), Gang Zecha; RIALTO bioscoop, Senen. STADSSCHOUWBURG, Komedielaan; STAM WEIJNS (brood en banket), Noordwijk; SAVELKOUL (herenkleding), Rijswijk; SCHELTENS (herenkleding), Pasar Baroe Oost; SAPI-IE (schoenen op maat), Pasar Baroe Oost; SALZMANN (pianohandel), Rijswijk. TJILIWOENG (kali dwars door Batavia); TWIJSSEL (auto's en garagebedrijf), Kebon Sirih; THIO TEK HONG (warenhuis), Pasar Baroe; TUIN du BUS (de Ghisignies) Commis saris-Generaal, opvolger van G.G. van der Capellen om bezuinigingen door te voeren, Sipayersweg. VRIJMETSELAARSWEG met Loge- P.H.S. (3-j. HSB) - KWS (werktuigk. en burg. bouwkunde, 4-jarige opl. en Ambachtschool); VOLKSRAAD (Hertogspark); VERSTEEGH RIKKERS (patisserie), FOURNISSEURS DE LA COUR m Scholenreünies in de bovenzaal van Versteegh. Met St. Nicolaas dansen op het platje, Noordwijk; VISSER (Boekhandel), Rijswijk; VOGELPOEL (banketbakker, kwam aan huis met heerlijke saucijzebroodjes en ananastaartjes), Salemba. WATERLOOPLEIN met zuil ter her denking aan de slag bij Waterloo. Terrein van voetbalclubs zoals Oliveo- SVBB-Hercules-Sparta; WILHELMINAPARK (naast de 1e School A op Willemslaan, waar na schooltijd vele onderlinge ruzies werden uitgevochten); (lees verder volgende pagina) Het Molenvliet. Hotel des Indes, 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1983 | | pagina 13