a" O ,élw^y Jjf.« Pitjit - lotion •T^ *tr Vy/^ wr- r /-vx wuSs •utT #..)LUZON wj* y j y A I »H> j» 0' - iyUMWi( AjflwrtÖ'- Jif /-: üiaottu t 'tiü/ CKt.KUKS .fjfAAe1 2500 kilometer over zee en jungle (originele kaart) (foto: "De verre tamboer" van E.H.R.) len in verband met de benzine die ik ver stookt had bij mijn dwaalpartij. Een hoop wantrouwen had ik, je wist toch niet wie daar stonden, de Indonesiërs of mensen van de RMS. Niemand stak een vinger uit om te helpen en met al mijn moed ben ik ze tegemoet gelopen en heb de enige twee Ambonese woorden die ik ken, gesproken;'Mena Moeria'." Hij heeft documentatie en bewijs materiaal meegekregen. Nog voor don ker vertrekt Erik naar de baai van Waigama, Misool om te tanken voor de terugtocht. Daar was geen druppel ben zine te krijgen. Zijn besluit om niet met de Nederlanders in aanraking te komen moest hij toen laten varen. Het risico was wel groot, ook de Nederlandse au toriteiten waren niet blij met zijn illegale actie, maar hij had de identiteit van John Millington en hij kende niemand in die buurt. "Getelegrafeerd met Sorong, Nieuw Guinea, een Nederlandse marinebasis en een Shell tankstation. Er kwam een Catalina-vliegboot en een van de officie ren herkende mij direct, wij hadden in Den Haag in hetzelfde voetbalelftal geze ten toen we dertien waren..." "Hoe het verder gegaan is? Het bewijs materiaal heb ik aan Karei Vigeleyn over handigd en hij heeft mij later verzekerd dat het voldoende was voor zijn actie in de Veiligheidsraad en meer dan hij had durven hopen. Hij was een uitermate hoffelijk mens. De RMS heeft het niet gehaald maar Karei heeft nog 12 lange jaren in zijn eentje doorgestreden in New York. Hij is eenzaam gestor ven daar. De Seabee ging aan de ketting, is volgens de ver halen later onder 'duistere' omstandigheden vergaan. Dod Orsborne is uiteindelijk wel uitgevaren met de Argosy, maar, na onderzoek bleek het schip in 1951 in beslaggeno men te zijn door de haven politie van Port of Spain, Trinidad en verbeurd ver klaard, van haar ankers gesla gen en vergaan. Een mysterie. Orsborne zelf was volgens een rapport 'overleden'. Een man die twee wereldoorlogen overleefd had." Na eerst nog televisiewerk gedaan te hebben in de States, is hij met gezin in 1957 naar München vertrokken om voor Radio Free Europe te gaan werken. Dit was tijdens de koude oorlog. Daarna heeft hij nog tien jaar in de States voor andere bedrijven ge werkt. Toen hij rond de vijftig was, ging hij zijn zoon in Hawaii opzoeken. Hij raakte volledig vervoerd van het land, kocht meteen een stukje grond en verhuisde met zijn tweede vrouw, met achterlating van hun banen, niet lang daarna naar dit paradijs. "Het is het beste van Indië in een wes terse wereld. It's paradise, but the telephone works". Natuurprodukt (uitwendig) PITJIT-LOTION heeft een gunstig effect bij: spierpijn, krampen, zweepslag, tennisarm, hoofdpijn en migraine, wintertenen en -han den, pijn na de operatie, keelpijn, jeuk door al lergie, groeipijn bij kinderen (pijn in spieren en pezen door te snelle groei), wratten (minstens vijf keer inwrijven en de wrat verdwijnt met wortel en al). PITJIT-LOTION is zuinig in gebruik. Inform, bij Toko Moesson tel. 070 - 354 34 66 Amboina BV tel. 03404 - 54 649 K.M.I. tel.01719 - 17 567 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 12