I INDONESISCH I NIEUWS I OVERSTROMING TEIS TERT BANYUMAS EN PURBALINGGA POHSARANG KERK: EEN MIX VAN ARCHITECTUUR Onafgebroken regenbuien in de regio's Banyumas en Purbalingga leidden begin september tot een overstroming van de rivieren de Klawing en Serayu en duizen den bewoners moesten vluchten. De overstroming in de twee gebieden zette de huizen onder water en bereikte een hoogte tot anderhalve meter. Een in aanbouw zijnde dam in Kebasen, Banyumas, werd door de watervloed be schadigd. In de districten Kebasen, Rawalo, Kalibagor, Banyumas, Kemranjen en Tambak werden 35 dorpen over stroomd. Kebasen-dorp werd het zwaarst getroffen terwijl in Purbalingga door de overstroming 16 dorpen wer den getroffen in de districten Kemangkon, Kalimanah en Purbalingga. Duizenden inwoners vonden tijdelijk on derdak in het Purbalingga militaire com plex. De kleine Pohsarang kerk temidden van de rijstvelden, ongeveer 10 kilometer van Kediri, Oost-Java, is een rustige en vredelievende vluchthaven. In 1936 werd de kerk gebouwd door Henri Maclaine Pont, een Indische jongen geboren in Jatinegara in de 19e eeuw. Het ontwerp van de kerk is een mix van Westerse en traditionele Indonesische architectuur. Het dak van de kerk is misschien het meest fascinerende gedeelte en lijkt enigszins op de traditionele Minang- kabause daken van West-Sumatra. In de nok van het dak zijn vier ramen en aan ieder uiteinde van het gebogen dak zijn grotere openingen die voor natuurlijke ventilatie en een overvloed aan licht zor gen. Het dak is zodanig ontworpen dat de belangrijkste gebedsruimte vrij is van pilaren, die volgens de architect het zicht zouden belemmeren. Maclaine Pont vond voor zijn unieke dakconstructie inspiratie in de romp van het schip dat gebruikt werd om de Noach te vervoeren, wiens overblijfselen nu nog aan de voet van de Ararat-berg (op de grens van Turkije en Armenië) liggen. Hij was van mening dat de romp van dit schip het op zich verdiende een kerk te zijn. In zijn werk trachtte Maclaine Pont tra ditionele bouwstijlen en constructies met moderne constructiemethoden en materialen te combineren. Zijn ontwer pen zijn niet alleen een combinatie van het traditionele en het moderne maar ook een verbinding van de verschillende aspecten van de Javaanse en Westerse cultuur. Maclaine Pont, die het grootste deel van zijn leven op Java heeft doorgebracht, werd geïnspireerd door de Javaanse op vattingen over het leven en de Javaanse religie. In het hoofdgebouw van de kerk zijn 14 reliëfs te vinden die het verhaal van de Lijdensweg van Christus uitbeelden. De Europees Gothische en traditionele Indonesische architectuur zijn met elkaar verbonden in de Pohsarang kerk. 14 Henri Maclaine Pont (archief IWI) Het interieur van de kerk. stijl van de reliëfs en de afgebeelde sym bolen doen denken aan de tempelreliëfs in Oost-Java die dateren uit het Majapahit-tijdperk. Tijdens de mis speelt een traditioneel Javaans gamelan orkest en de speciale mis ter ere van de Heilige Maagd Maria doet denken aan het Sekaten-festival dat ter ere van de profeet Mohammed in Yogya en Solo wordt gehouden. Wan neer de bezoeker het hoofdgebouw na dert, passeert hij de Bentar Tempel, een tempel gewijd aan de Hindoe-god Sang Hyang Siwa. Na deze tempel gepasseerd te zijn, volgt een poort die, als de kelur in Javaanse architectuur of de aling-aling in Bali, dient om kwade geesten tegen te houden. Verder is er een buitenaltaar waar de kerkgemeenschap iedere middag hymns zingt en is aan de Oostzijde van de kerk is een soort amphitheater geconstrueerd.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 14