fyU bet loto&ncJw&l van bet 9fyA TANDJONG PRIOK 1930 (Indisch Familie Archief) Het Indisch Familie Archief (IFA) spoort u nog steeds aan om oude familiegegevens, - stukken, -herinneringen en foto 's met zorg te bewaren. Het IFA krijgt regelmatig van fami lies of uit boedels foto 's en foto-albums. He laas ontbreken er in veel gevallen gegevens als wie op de foto 's staan, waar de foto genomen is en wanneer. Voor de generaties na ons is het belangrijk dat deze gegevens zoveel moge lijk compleet zijn. Daarom verzoekt het IFA u er eens voor te gaan zitten en zoveel moge lijk op te schrijven bij de foto 's. asm Naar aanleiding van de foto na afloop van de vierdaagse in 1936 (die in Moesson van 15 septem ber stond) wist de heer Hendrik de Graaf uit Californië nog 10 namen van de afgebeelde man nen: 3) Turk, 6) Sutherland, 8) v.d. Geer?, 12) Van Eldik, 15) Ashof, 20) Schenkhuizen?, 21) De Jong, 24) Huisentruit, 25) Valen- breder, 26) Apon. Deze luchtfoto werd gemaakt door de KNILM op een bijzonder moment. De eenmotorige Fokker die hier de haven passeert, was het eerste Indië-vliegtuig en opende als het ware de luchtverbinding tussen Nederland en Java. We zien hier ook nog de eerste binnenhaven, die gebruikt werd door de KPM en iets meer op de ach tergrond de tweede binnenhaven voor de schepen van de Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Aan een zijde is die haven begrensd door de terreinen van de NISHM (de Nederlandsch Indische Steenkool Handels Maatschapij) met de grote laadbruggen. Een boeiende foto; een volgende keer komen we nog eens met een mooie maritieme opname. D.A.V. i i ./raar 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 17