O Gudang Garam Filter Kretek Sigaretten meter rechtstreeks de zuidwestpoot van Sulawesi oversteken naar Ujung Pandang of verder afzakken naar het zuiden en in twee dagen terug naar Ujung Pandang. We hebben nog een paar dagen de tijd voor we naar Surabaya vliegen en beslui ten tot het laatste, hoewel we wel vin den dat we sinds ons vertrek uit Rantapao veel in de auto zitten. Dit wordt de derde achtereenvolgende dag al. Om een uur of acht vertrekken we rich ting Bulukumba. Je zou deze weg makke lijk zelf achter het stuur kunnen zitten want we zijn de laatste dagen nauwelijks verkeer tegen gekomen. Een enkele keer komen we een stamp vol busje tegen. Die dingen zijn hier zo oud dat alle deuren er letterlijk helemaal uitgeroest zijn. De weg is redelijk tot goed maar toch wordt er overal aan verbetering gewerkt. Met handkracht natuurlijk. Een kilometerslange stoep rand, steentje voor steentje met de hand gelegd en steentje voor steentje om en om zwart/wit geverfd. We komen door prachtige desa's. Hier en daar zijn de bruggen volkomen verrot maar we ko men er steeds heelhuids overheen. Sinjai lijkt een heel leuk plaatsje en even daar voorbij moeten we kiezen. Rechtstreeks naar Bulukumba of langs de kust via Kajang naar Bulukumba. We kennen de toestand van de weg niet en laten het aan de chauffeur over. Die kiest de kort ste weg en eerlijk gezegd zijn we daar niet rouwig om want we hebben zachtjesaan genoeg van het autorijden. Het is nog wel een prachtig stuk waar we nu langs rijden. Prachtige sawahs die er nu alleen erg dor bij liggen. De weg slingert zich omhoog en er moet voort durend geschakeld worden. In Bulukumba aangekomen is het moeilijk een plek te vinden om te overnachten. We stoppen bij het strand en besluiten, terwijl we onze benen strekken, om door te rijden naar Bantaeng. Onderweg vinden we een hotel, Alam Jaya. De vol gende ochtend heel vroeg staan we op. De plaatselijke bevolking is al weer druk bezig aan de overkant van de straat grote matten uit te rollen en daar de rijst op te drogen te leggen. Het voorbij komend verkeer is rustig. Er wordt hier weinig geclaxonneerd. We vertrekken op tijd en zijn al heel gauw in Bantaeng om daar te constate ren dat we hotel Alam Jaya rustig links hadden kunnen laten liggen. Langs de weg zo te zien genoeg leuke en mooie hotelletjes waar we waarschijnlijk aan zienlijk gezelliger hadden kunnen over nachten. Bij een warung stoppen we om wat pisang voor onderweg te halen. Twintig meter verderop zitten een paar mannen tussen de rotsen te werken. Als we dichterbij komen zien we dat ze be zig zijn met de hand kinderkopjes uit de rotsen te hakken. Langs de straat liggen een paar honderd stenen klaar voor transport. Als je hier wilt eten moet je werken en als niemand werk voor je heeft, dan bedenk je zelf een baan. Bij de ingang van veel dorpjes zien we regelma tig het bekende beeld dat je overal in In donesië tegen komt. Een voetstuk van een meter of twee hoog en daarop een grote hand waarvan de wijsvinger en de middelvinger het bekende V-teken ma ken. Tenminste, dat dachten we aanvan kelijk, maar het staat voor een al jaren lopende actie in het kader van keluarga berencana - gezinsplanning - en betekent dua anak cukup - twee kinderen is ge noeg -. Een kilometer of tien voor Ujung Pandang wordt op grote schaal zout uit de zee gewonnen. Geen machine te zien. Met handkracht zijn twee mannen bezig water over te hevelen van het ene bassin naar het andere. In de grond staat een gevorkte tak. Daar overheen ligt een bamboe van een meter of zes lang. Aan het ene uiteinde zit een mand bevestigd, het andere eind wordt bediend door de man. De mand wordt in het ene bassin volgeschept met water en dan snel over een dijkje naar het andere bassin ge draaid en daar leeggegooid. Als we wat foto's gemaakt hebben geven we ze een pakje sigaretten en dan geven ze nog even een demonstratie van wat hard werken is. Dichter bij Ujung Pandang ko men we nog een aantal heel kleurige pasars tegen en aangezien we vroeg ge noeg zijn hebben we alle tijd daar nog wat rond te lopen. Het Goa museum, vlak voor Ujung Pandang, zou volgens de boeken nog de moeite waard zijn, maar het valt ons tegen zodat we al snel door rijden en al voor twaalven weer bij Hilda Tourist Hotel zijn. Voor we naar Rantapoa vertrokken, hebben we hier voor onze laatste nacht op Sulawesi twee mooie, frisse kamers uitgezocht en gereserveerd. Natuurlijk zijn die intussen aan andere gasten gegeven en moeten we genoegen nemen met andere ka mers. Er moet nog afgerekend worden met onze chauffeur en, wetend dat ie dereen over onze schouders mee zal tel len als we dat in de lobby van het hotel doen, nemen we hem mee naar onze ka mer. Hij wilde niet aan het eind van elke dag uitbetaald worden omdat hij dan bang was niets over te houden. Hij sliep altijd zo goedkoop mogelijk en dus niet altijd even veilig. Bovendien wil iedereen van je lenen en als je geld hebt kun je dat niet weigeren. Leningen worden zelden terugbetaald en dus vond Frans het veili ger zich pas op de laatste dag uit te laten betalen. Uitgerekend de laatste twee da gen voelt hij zich beroerd en onmiddel lijk na uitbetaling gaat hij naar vrouw en kinderen. Zijn vrouw is er via een col lega uit Rantapoa intussen al van op de hoogte dat hij een dag of acht zou weg blijven. Als hij weg is nemen we eerst een taxi via het postkantoor naar de Merpati met een miljoen rupiah op zak in de zoveelste poging tickets voor Flores te kopen. Ze telexen voor ons naar Denpasar en verzekeren ons dat we in Denpasar tickets zullen krijgen voorzien van het benodigde okay. We kunnen gerust naar Flores schrijven dat we eraan komen. Frans staat al weer voor negenen voor de deur. Weer helemaal opgeknapt. Hij zal ons naar de airport brengen. Om tien uur checken we al in, hoewel we pas om over twaalven vertrekken. In de vertrek hal staan moderne telefoontoestellen waarmee je rechtstreeks naar Neder land kunt bellen. Betalen hoeft niet want er zit een knop voor collect call op. Even overwegen we onze beide zoons op te bellen die morgen jarig zijn, maar een rekensommetje leert ons dat het in Nederland vier uur in de ochtend is. Dat doen we dan maar niet. Na Sulawesi vertrekken we naar Surabaya en via Oost-Java komen we per boot op Bali. Daar krijgen we na heel veel gepraat eindelijk onze tickets voor Flores. Na een heerlijk tijd op Flores zit de reis van twee maanden erop en het is ons, net zoals drie jaar geleden, uitste kend bevallen. Nog voor we weer naar huis vertrekken broeden we al op moge lijkheden het nog eens te doen. In twee reizen hebben we nu in het totaal acht eilanden bezocht en blijven er nog een dikke dertienduizend over. We kunnen nog even vooruit! De volgende sigaretsoorten van het merk GUDANG GARAM zijn ver krijgbaar bij uw tabaksspeciaalzaak en bij verschillende Pasar Malams: 16 Professional 16 Professional Lage Teer Surya 12 King Size International Brown International Red Inlichtingen: 020 - 645 95 38 G.G. KRETEK BV 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 21