Een vriendinnetje van toen Op een woensdag in juli werd mij tij dens een bouwvergadering in een ne gentien verdiepingen tellend gebouw in Jakarta een papiertje toegeschoven waarop een boodschap stond die mijn gedachten uit de vergaderzaal deden af dwalen. Dus toch bezocht zij haar geboorteland waar zij haar jeugd met mij op de middel bare school had gedeeld. Nog zie ik haar ouders voor me die met de mijne pieker den hoe de kinderen door de jaren van politionele acties heen zouden komen. De tijden waarin we onze luchtkastelen bouwden, maar die niet voltooid konden worden zoals wij dat wilden; waarin de politiek niet van invloed op ons leven leek te zijn maar wel tussen Indonesië en Nederlands-lndië speelde; de tijden waarin van Indo en geen Indo geen sprake was, kwamen me weer voor de ogen. Het laatste contact met haar was in het begin van mijn dienstjaren toen ik als pas afgestudeerde van Bandung in Den Haag bij haar aankeerde na in Frankrijk stage te hebben gelopen. Nu hebben we allebei grijze haren en verhalen van toen grepen me aan. Ik zie nog voor me hoe mijn vader har telijk werd behandeld door de hare en denk: hoe wreed is de politieke wereld waarin schijnbaar geen oplossingen te vinden zijn. afdansen, vroegen ze of ik kwam kijken en dat heb ik vaak gedaan. Ik kon het haast niet over m'n hart verkrijgen het drankje dat ze mij aanboden, betaald van hun zakgeld, te accepteren. En toen ik zelf met een vriend op dansles ging was het moeilijk om dat ongemerkt te doen. Ongemerkt voor school, wel te verstaan, want er was altijd wel een broer of een zus of een oud-leerling die mij kende. En bij mijn afdansen waren er een heel stel present. Wat heeft mijn zoon er vaak het land over gehad als ze doorhadden dat ik zijn moeder was. "Vraag eens aan haar of ze minder huis werk geeft!" Of: "Je moeder is een trut, maar ik weet niet wat dat in het Engels is". En hij mocht niet meppen, zoals hij Ik kan zo wel door gaan. Maar het is voorbij! Alleen denk ik soms nog aan de af scheidswoorden van de directeur: "Je gaf kleur aan de school, letterlijk en figuur lijk.". MARIJCKE DE SWART Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het voltooien van mijn studie waardoor ik het zo ver heb kunnen brengen. Jammer dat zij niet heeft gezien hoe de Istana Merdeka werd gerestaureerd met haar Westelijke en Oostelijke vleugels. Jammer dat zij het bed van de laatste Gouverneur-Generaal niet heeft ge zien. Jammer dat zij niet heeft gezien hoe sociëteit De Harmonie naar beneden werd gehaald. Jammer dat zij niet heeft gezien hoe OTEVA werd veranderd. Jammer dat zij al die andere dingen niet heeft gezien die deze jongen, ooit "extremist" genoemd en door haar aangemoedigd in zijn studie tot inge nieur, met zijn werk heeft bereikt, een druppeltje vooruitgang in de Indonesi sche maatschappij. Ze stond voor me om alles te zien waarvan ze niet wist waar het vandaan kwam, niet beseffend dat zij moreel zo veel aan mij heeft bijgedragen. Jammer dat ze waarschijnlijk niet wist hoe mijn kinderen en kleinkinderen er ook van hebben meegenoten. Mogen onze goede daden en bedoelin gen onze ouders hun zonden verlich ten, opdat de goede daden van onze kinderen en kleinkinderen ons ten goede komen. H. WOLTER, Jakarta Uit het telefoonboek voor Batavia, mei 1941 (IWI) Orthopedische Inrichting, Koningsplein Zuid 14. W1 1622 Osaka Mainichi Batavia, T. Ishibashi, Java Hotel k. 4 8 AVI 4151 Osaka Syosen Kaisya, Batavia Agente Kali Besar O. 22 (boven). Bt 98 Osenbruggcn, C. van. AViskunde-, Zang-, rythm. Gymnastieklessen, Vioslaan 17 AA'l 4433 Osman Ahmed Co., Tea Buyers and Exp. Best Trunks Manufact., Ged. Spinhuisgracht 23. Bt 110 Ostreig, E. AV„ VAoslaan 35. AVI 3238 „O. T. E. AT. A.", Autoverhuurderij en Reparatie-Atelier. Hoofdkantoor Koningsplein AV. 1. Wisselbord 3 lijnen AVI 1770 Rechtstreeks AAI 405 Dag en nacht geopend. Bestellingen toestel 1 Directeur 2 Atelier 4 Huis 6 Depots: Kiosk Harmonie Hotel des Indes 5 Vliegveld Kemajoran Boekhouding en de A'erfpot „8 Station Koningsplein 9 Oranje Boulevard 10. Ott, K., Laan Canne 38. AA'l 4245 Otten, F. Van, Dir. Bijk. Bat. Sam. Zee- en Brand Ass. Mij., Oud Gondangdia 1 AAT 2855 Otto, H., Luitenant ter Zee 2e kl. K.M.R., Besoekiweg 25. AVI 538 Ottow, J. A., Godsdienstleeraar b/d Evangelische Gemeente te Batavia, N. Tamarindelaan 20 pav. W1 5569 Ouborg, Th. J., Hoofd v.h. Repro ductiebedrijf v. d. Topogr. dienst. Tandjonglaan 26 AA'l 4328 Ond Pzn. Co., N. V. AVed. G., Wijnen, Likeuren en Spirit., T. Abang West 44 AAI 699 Huis vertegenwoordiger. AAI 5587 Weltevreden Paleis Gouverneur-Generaal (zijde Koningsplein) ia- Weltevreden, Paleis Gouverneur-Generaal (zijde Koningsplein), nu Istana Merdeka 23

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 23