(Het rijk Singasari (Tumapel) 1222-1292 Het rijk Majapahit 1294-1527 Over de geschiedenis van de 13 eeuw is meer bekend dankzij de op Bali bewaard gebleven Pararaton, het Boek der Koningen van Tumapel en Majapahit. Ken Angrok, regent en vazal van Kediri in Singasari (bij Malang), verslaat in de slag bij Ganter koning Kertajaya van Kediri, die de vlucht neemt, en maakt zich meester van het rijk Kediri. Hij neemt de koningsnaam Rajasa aan. Mogelijk wordt een lid van het verslagen konings huis als vazal over Kediri aangesteld. Eerder had Ken Angrok de regent van Singasari, Tunggul Ametung ge dood, waarna hij diens vrouw Putri (Kèn) Dèdès huwde en regent van Singasari werd. 1227 Rajasa wordt vermoord door toedoen van Anusopati, een zoon van Kèn Dèdès en haar eerste echtgenoot, Tunggul Ametung. Anusopati bestijgt daarop de troon. 1248 Anusopati wordt op zijn beurt vermoord door Tohjaya, een zoon van Rajasa en een bijvrouw. Na een korte re gering van nog geen jaar werd ook hij vermoord. Hij wordt opgevolgd door Jaya Wishnuwardhana, zoon van Anusopati. had, bewijst het huwelijk van een Javaanse prinses met een koning van Annam in Indo-China. 1292 Opstand van Jayakatwang, sedert 1271 onderkoning van Kediri en waarschijnlijk een afstammeling van het oude koningshuis, tegen Singasari. Daarbij wordt de kraton van Singasari bij verrassing ingenomen en Kertanagara gedood. Inmiddels had een strijdmacht van Kertanagara, onder aanvoering van zijn neef en schoonzoon Raden Wijaya, een ander leger van Jayakatwang verslagen. Na de verovering van de kraton van Singasari vlucht Raden Wijaya naar Madura. Na zich in schijn te hebben onder worpen aan Jayakatwang, krijgt hij van deze de woeste gronden van het gebied van Tarik (bij het tegenwoor dige Mojokerto). Daar sticht hij de stad Majapahit, ge naamd naar de bittere maja-vrucht. 1294 Inmiddels landt een Chinees invasieleger op Java. Koebilai Khan was na de overwinning van de Mongolen op de zwakke Sung-dynastie keizer van China gewor den. Hij had een gezantschap naar Java gezonden dat van Kertanagara huldiging eist aan de Zoon des Hemels. Deze weigert en stuurt de gezanten smadelijk terug naar China. Daarop zendt Koebilai Khan een groot expeditieleger naar Java dat bij het tegenwoordige Surabaya aan land gaat. Raden Wijaya sluit een verbond met de Chinezen. Gezamenlijk wordt naar Kediri opge trokken, het leger van Jayakatwang wordt verslagen en deze geeft zich over. Nu keert Raden Wijaya zich tegen de Chinezen, die zich tenslotte na zware verliezen weer inschepen. Regering van Jaya Wishnuwardhana, die rustig verloopt. Hij is de enige vorst van deze dynastie die geen geweld dadige dood vond. 1268-1292 Regering van Kertanagara, zoon van Jaya Wishnuwardhana. Zijn staatkunde was gericht op vero veringen. Midden-Java werd veroverd, opstanden on derdrukt. De dynastie van Singasari wordt voortgezet in die van het nieuw gestichte rijk Majapahit. Raden Wijaya, die onder de naam Kertarajasa de eerste koning wordt van Majapahit, was namelijk de schoonzoon van Kertanagara (hij was gehuwd met diens dochter Gajatri). Bovendien was hij een rechtstreekse afstam meling van koning Rajasa (Ken Angrok) en Kèn Dèdès, hetgeen zijn gezag een legitieme basis gaf. 1294-1309 Regering van Kertarajasa. Aanvankelijk had hij nog te kampen met opstanden van zijn vroegere medestanders Rangga Lawe, Sora en Nambi. Pas in 1316 kwam na de Expeditie naar Bali gestuurd en de koning gevangen ge- dood van Nambi en de onderwerping van Lumajang, nomen. Deze verovering was niet blijvend en Bali waar hij zich had gevestigd, daaraan een eind. Onder de maakte zich weer vrij. naam Brawijaya leeft de herinnering van Kertarajasa voort bij de Javanen. 1275 1294-1309 Ook naar Sumatra werd een expeditie ondernomen en Malaju (in Jambi) werd ten gevolge daarvan een Javaanse Regering van Jayanagara, enige zoon van Kertarajasa. vazalstaat waarvan Mauliwarmadewa onderkoning Tijdens zijn regering wordt het tempelcomplex wordt. Dat het rijk Singasari ook ver buiten Java invloed Panataran gebouwd. cs> 29

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 29