NIET ZO CEPAT DAN, PAK! PERRY HET INDOOTJE WAARDIG?!? HET BLOED KRUIPT.» EEN DAGJE DEN HAAG Soms word ik een beetje bingoeng in de trein, niet omdat ik op weg ben naar een zwaar gesprek of een interview met een belangrijk persoon, maar omdat er Indo nesiërs naast of tegenover mij komen zitten. Een taalcursus Indonesisch is leuk, maar als die taal na de cursus niet in praktijk wordt gebracht, gaat de opgedane ken nis weer grotendeels verloren. Wanneer ik in de bus, tram of trein zit, spits ik dan ook mijn oren als ik bekende klanken hoor en tracht het gesprokene te ver staan. Een keer stapte een heer op leeftijd met zijn niet meer zo jonge dochter in de bus en onmiddellijk begreep ik: 'disini pak!, duduk disini!' want het was duide lijk dat de vrouw naar de vrije plaats achter mij gebaarde. Dochter vroeg pa of hij tahoe in huis had en wat hij wilde eten. Ze hadden het over iemand die op een bepaalde datum terug ging naar Jakarta en het gesprek was redelijk te begrijpen omdat de personen in kwestie niet meer zo piepjong waren. Moeilijker had ik het van de week toen naast en tegenover mij drie Indonesiërs kwamen te zitten, een twintiger, een dertiger en een veertiger. Vijfentwintig minuten lang heb ik mijn hersens gepij nigd om enigszins te begrijpen waar ze het over hadden. Eerst noemde één de stations op die we zouden passeren, sta tion zus, station zo en dan teroes, te- roes. Vervolgens zag één controleurs op een station staan en had het over kont rol, ook nog te begrijpen. Maar toen raakte ik het spoor bijster want ze had den het over Elly, Agus en Agnes, over Amersfoort en Rotterdam, bukan dit en bukan dat, biasanya zus en bisa zo, maar wat toch? Kemarin dulu gebeurde iets en om jam 'nam belas was ook iets aan de hand maar wat? Over setiap verdie ping van een gebouw ergens werd ge sproken, maar waarom verdieping in plaats van het Indonesische woord wat ik op les had geleerd? Atas had iets met dat gebouw te maken maar wat? Atas... Alatas, oh nee, dat was de minister... atas... selatan..., nee geen windrichting. Ook niet links of rechts: atas hoort thuis in het rijtje voor, achter, onder, boven, maar wat ook alweer? Eén sprak over 'kik', jenever die droog smaakte en whisky-cola die 'glokglokglok' naar binnen ging. De ge mixte dranken en cocktails waren internasional en in de wasbak ging eentje cuci, want wat moet je anders in een wasbak doen, maar wat was ermee aan de hand of wat viel er over te vertellen. Over een belanda en totok hadden ze het en over tujuh, zeven wat? Telkens was ik ge neigd om te zeggen 'niet zo snel praten, dan kan ik het niet volgen!', maar ja, dat doe je ook niet in de trein. Thuis gekomen zocht ik de woorden die nog in mijn hoofd nagalmden in het woordenboek op en wist de betekenis weer. Wie weet, als er maar genoeg ondertitelde gesprekken met Indonesiërs op de tv komen en ik met Indonesische liedjes meezing met de tekst in de hand, zal ik op een dag snel Indonesisch kunnen ver staan en spreken, zoals Ivanhoe en de Andy Williams Show en de Beatles en Rolling Stones mij het Engels hebben bij gebracht, maar voorlopig: niet zo cepat dan, Pak! MG Twee blonde meisjes van een jaar of 16 praten over jongens die ze leuk vinden. "Weet je wie ik een leuke goser vind? Perry!" "Perry...?" "Ja, je weet wel, dat Indootje..." "Je bedoelt die kleine met die bril?" "Ja, die Perry!" "Is hij Indo?" "Ja, want zijn vader is toch... eh... wat zijn z'n ouders eigenlijk?" Een Indische vereniging houdt bin nenkort de jaarlijkse toogdag en op het programma staat onder meer een optreden van The Royal Hawaiian Minstrels, u weet wel: de sound van De Fretes. Wat staat er op het affiche? "The Hawaiian Minstrels, waardige opvolgers van de Kilima Hawaiians!" Geachte Indische vereniging, wij zijn niet boos, wel verdrietig. Ver drietig omdat u uitgerekend De Fretes met die unieke meesterlijke sound durft te vergelijken met de Kilima's en dan nog wel in termen van "waardige opvolgers". Dat is even stupide als Chet Atkins een waardige opvolgeer te noemen van Eddy Christiani. Wilt u die vergelij king nooit meer maken, geachte Indische vereniging! Twee jongetjes van een jaar of 13, de een blond, de ander wat minder, staan bij de deur van de trein klaar om uit te stappen. Allebei zijn ze mo dern gekleed: pet achterstevoren op hun hoofd, een veelkleurig jack, spij kerbroek, Nike-schoenen met losse veters. Moderne Nederlandse jon gens dus, zo op het eerste gezicht. Echter: als de trein stopt en ene jon getje draalt met uitstappen, spoort de ander hem aan: "Ajo! Uitstap pen!". Zo ziet u maar... Twee dames op leeftijd uit het Hoge Noorden zijn een dagje in Den Haag en staan bij de snack-counter van een toko. Ze kunnen maar niet beslissen wat ze zullen nemen en nadat de tokomedewerkster enigszins zuch tend uitgelegd heeft wat er in een lemper, risolles, bapao, pasteitje, kroketje en pergedel djagoeng zit, willen de dames nog meer weten maar de medewerkster wordt naar de keuken geroepen. Na in de keuken assistentie verleend te hebben blijft ze in de deuropening van de keuken wachten tot de dames een beslissing hebben geno men... zeker al 'bossen' van al dat uitleggen. 47

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 47