INDISCHE EVENEMENTEN AGENDA exposities film diversen pasars 49 PROMISING PAINTERS OF INDONESIA TODAY In Galerie Kierondino, Haddingestraat 18, 971 I KD Groningen zijn tot 3 I oktober a.s. werken van vijf jonge Indonesische kunste naars te zien en te koop. Drie van hen voeren hun werk d.m.v. de Indonesische polychrome hardboardsnede- techniek uit. Yamyuli Dwi Imam (Yogya, 1961) en I Made Saryana (Den Pasar, 1966) kiezen hun onderwerp dicht bij de eigen cul turele basis: Yamyuli uit de dorpstaferelen rondom het Middenjavaanse Yogya en Saryana uit de danskunst van Bali. Edy Sukarno (Jambi, 1963) leeft zijn katten- fascinatie met veel fantasie en kleur uit. Ida Hadjar (Wonosobo, 1942) maakt gebruik van moderne verf of gebruikt de traditionele vrouwelijke batiktechniek in een moderne stijl om taferelen van vrouwen en kinderen op doek te zetten. Last maar zeker niet least creëert Eddie Hara (Salatiga, 1957) met behulp van verschillende technieken dier-, mens-, monster- en andere symboolfiguren. Galerie Kierondino, tel.: 050 - 142029. Openingstijden: di/wo/vr: I 1.30-18.00, do: I 1.30-21.00, za: I 1.30-17.00 uur. BATIKS VAN NUSANTARA Toten met 15 maart 1993 is in Museum Nusantara een expositie te zien van batiks uit de eigen collectie van het museum. Getoond worden traditionele motieven uit de Javaanse Vorstenlanden en andere batikcentra, als mede eigentijdse motieven en de techniek van het batikken. Gedurende de tentoonstel ling worden batikdemonstraties gehouden. Volkenkundig Museum Nusantara, St. Agathaplein 4 Delt, tel. 015-602375. Openingstijden: di t/m za 10-17, zo 13-17 uur 500 JAAR TABAKSCULTUUR In het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam, is van 9 okto ber 1992 tot 9 oktober 1993 de tentoonstel ling 500 jaar Tabakscultuur te zien. 500 jaar tabakscultuur toont de geschiedenis van de snelle verspreiding van de tabak over heel de wereld. 150 jaar na Columbus was tabak niet alleen in Europa bekend maar ook in China en Japan. Geopend op werkdagen van 10-17 uur. Za/ zo en feestdagen 12-17 uur. Gesloten op 25 december, I januari, 30 april en 5 mei. ONZICHTBARE GASTEN Tot en met juni 1994 is in het Kinder museum TM Junior (onderdeel van het Tropenmuseum) de tentoonstelling Onzicht bare gasten te zien, welke gaat over de in vloed van religie op het dagelijks leven op Bali. Het Kindermuseum is bestemd voor kinde ren van 6 tot en met 12 jaar. Kinderen onder de leeftijd van 6 worden om didactische re denen niet toegelaten en een volwassene heeft uitsluitend toegang onder begeleiding van een kind (maximaal I volwassene per kind). Kindermuseum TM Junior, Linnaeusstraat 2, Amsterdam (ingang Tropenmuseum), tel. 020 - 56 88 300. Geopend: tijdens school vakanties ma t/m vrij I I -16 uur, zo 12-16 uur; buiten schoolvakanties: zo 12-16 uur en doordeweeks uitsluitend voor schoolgroepen na reservering. Gesloten: alle zaterdagen, I januari, 30 april, 5 mei en 25 december. Toegangsprijzen: kinderen 4,00; volw. 7,50; 'gezinskaart 17,50. INSULINDE IN LEIDEN Twee tentoonstellingen, "Voorbij de Javazee" en "Boeddha en Shiva op Java" bieden een overzicht van de Indonesische kunst en cul tuur. T/m 3 I okt. 1992 in het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat I, Leiden, tel. 071 - 21 1824, openingstijden di t/m vrij 10-17 uur, za/zo en feestd. 12-17 uur. ART FAIR AUTOTRON '92 Van 10 t/m 13 de cember 1992 wordt de Art Fair Autotron '92 ge houden in het Autotron te Ros malen. Deze beurs is het enige evene ment in ons land dat zich uitsluitend richt op de beel dende kunst uit de 18e t/m 20e eeuw. Dit jaar is gekozen voor het thema "Kunst uit Indone sië". Het thema is als een rode draad van Art Fair Autotron 1992 in enkele stands terug te vinden. Boven dien is een begelei dende tentoonstelling over Indonesië in ont wikkeling. Art Fair Autotron '92, Graafsebaan 133, Ros malen. Geopend: 10 dec 17-22 uur, I I dec 11-21 uur, 12 en 13 dec I 1-18 uur. Informatie: Susanne Ooms, Driebergsestraatweg 27, 3941 ZS Doorn, tel: 03430-16688 HEIMWEE Het Moluks Historisch Museum vroeg een aantal jonge Molukse kunstenaars het thema 'heimwee' te verbeelden. Hun werk zal de komende maanden geëxposeerd worden in een 'estafette-tentoonstelling': drie tentoon stellingen achter elkaar met verschillende kunstenaars over hetzelfde thema. Werk van Richard Maipauw is van 4 oktober t/m 6 december a.s. te zien, gevolgd door werk van Monica Akihary en Nina Leuhery (8 december '92 t/m 7 februari 1993) en Paul- Oes en Mong Saimina (9 februari t/m 4 april 1993) sluiten de 'estafette' af. Moluks Historisch Museum, Kruisstraat 313, Utrecht. Geopend: di t/m zo 13-17 uur; 25 dec. en I jan. gesloten. Tel.: 030-3671 16. OOSTERSE SCHOONHEID Werken van de schilder Dewa Nyoman Jati uit Bali en Hasan Djaafar uit Sumatra zijn t/m 25 oktober 1992 te zien bij Art Agencies In ternational op het Noordeinde I I I te Den Haag. Tel.: 070 - 364 51 23, openingstijd.: ma t/m vrij 10-18 uur, za/zo 12-17 uur. WAYANG REVOLUSI Nog t/m 3 januari 1993 is in Rotterdam de tentoonstelling Wayang Revolusi te zien met als thema: de Indonesische visie op de onafhankelijkheidsstrijd. Museum voor Volkenkunde, Willemskade 25, Rotterdam. Openingstijden: di t/m za 10-17 uur, zo 11-17 uur. Nieuwjaarsdag gesloten. Tel: 010-41 I 22 01. FILMHUIS BUSSUM organiseert voor het seizoen '92-'93 een speelfilmcyclus rond het thema Nederlands Oost-lndië. 21 oktober: Dua tanda mata (Momentoes), Teguh Karya, Indon., Indonesisch gesproken, Engels ondertiteld. Met o.a. Jenny Rachman, Alex Komang ("Citra"-acteurs- onderscheiding). Gesitueerd in de vroege jaren '30 volgt het verhaal de politieke bewustwording van een jonge rondtrekkende violist. Hij gaat ten on der aan zijn pogingen een anti-Nederlandse beweging te steunen, door hun wantrouwen en interne gekibbel. Een drama rond intriges, wraak en verraad. 4 november: De schorpioen, Ben Verbong, Ned./lndon., Nederlands ondertiteld. Met o.a. Monique van der Ven, Henk van Ulsen, Peter Tuinman. 1956. Een gokker moet in ruil voor een nieuw bestaan zijn identiteit (paspoort) af staan aan zijn baas (collaborerende ex-officier uit het na-oorlogse Ned.-lndië). Op het eer ste oog een politieke thriller, bij nader inzien een zoektocht, een terugvinden van zelfbe wustzijn en identiteit. Informatie is aan te vragen via postbus 1312, 1400 BH Bussum. In de week voorafgaande aan de voorstelling is tel. informatie te beluis teren via tel.nr: 02159-38694. Filmhuis Bussum, Molenlaan I I, Bussum. KJBB LANDELIJKE BIJEENKOMST Op 12 december 1992 organiseert de Vere niging 'KJBB 1941-1949' (Kinderen uit de Japanse bezetting en de Bersiap) een lande lijke bijeenkomst in De Reehorst te Ede, met een lezing, discussie en muziek. Informatie: KJBB 1941-1949, Postbus 23004, I 100 DM Amsterdam ZO. Tel: 020-66 48 287 PASAR SENANG Op zaterdag 31 oktober a.s. wordt in het ge bouw "Prinsenhof' aan de Eykmanlaan 43 I te Utrecht van 10.00 tot 20.00 uur de bekende najaars-pasar senang gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan charitatieve projecten in Indonesië, ledereen is welkom, toegang is vrij en de pasar is toegankelijk ge maakt voor rolstoelgebruikers. "Prinsenhof' is bereikbaar met bus 8 (Utrecht CS, richting Overvecht, halte Troosterhof) en bus 135 (Utrecht CS, rich ting Huizen, halte Eykmanlaan). Lee man Fong (1913- 1988), "pendjual Sate", 1985

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 49