HET EINDE VAN EEN SAMENWERKING REIZEN-OP-MAAT O naar INDONESIË MALEISIË THAILAND KUMPULAN BRONBEEK O Nusa Inn jReizen Uw ideale reisprogramma stelt u samen bij NUSA INA, specialist in REIZEN-OP-MAAT naar het prachtige Verre Oosten. Alle tours zijn gebaseerd op jarenlange, persoonlijke ervaring. Onze kleurrijke brochure 1992 ligt voor u klaar. NUSA INA voor deskundig advies, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit nummer van Moesson is het laatste dat gedrukt is door Drukkerij De Graaf b.v. te Enkhuizen. Dit bedrijf, 75 jaar ge leden opgericht, is failliet gegaan en dat heeft Moesson gedwongen om een nieuwe drukkerij te zoeken. Op het mo ment dat ik dit schrijf, is dat zoeken nog niet afgelopen en kan ik dus ook niet zeggen hoe ons tijdschrift er vanaf het volgende nummer uit gaat zien. Voor u wordt dat een even grote verrassing als voor ons en nu al vraag ik uw begrip voor het geval Moesson van 15 novem ber a.s. niet op tijd bij u in de bus ligt. Het einde van Drukkerij De Graaf dus. Een einde aan een samenwerking tussen Moesson (vroeger Tong Tong) en een drukkerij die ruim 37 jaar heeft geduurd. Dat is een lange tijd. Jaren waarin veel is meegemaakt, wel en wee werd gedeeld, "ruzie" en vriendschap bestond. Jaren waarin wij elkaar hebben leren kennen. En dat alles moet nu opnieuw worden opgebouwd met andere mensen. Dat zal best lukken, maar het is en blijft jammer en triest om een hoe dan ook goede za kenrelatie op deze wijze verbroken te zien worden. Dank aan de heer Van Rinus Schoen Groeningen, Arie, Rinus, Tom, Kees en alle anderen die ons altijd een warm hart hebben toegedragen. En zonder iemand tekort te willen doen, plaats ik als af scheid hier een foto van Rinus Schoen achter zijn zetmachine. Een foto van vroe ger, toen de tijd nog niet had toegeslagen. RALPH BOEKHOLT RECTIFICATIE In het artikel 'Indische schilders' (Moesson 37e jrg. no. 2, van 15 augustus 1992, blz. 32-35) is een fout geslopen. Bij het laatste schilderij op blz. 35 afgebeeld 'Dorpsgezicht met flamboyant", staat abusievelijk vermeld Henry van Veldhuysen. Dit moet zijn: J.L. Geldtmeyer. Het is de schil der zelf, die ons op deze fout attent maakte. Hij voegde er bovendien aan toe, dat hij reeds als 15-jarige kennis maakte met de schilders Gerard Adolfs, Henk Weyzig en H.A.L. Wichers, en dat hij in de tweede helft van de jaren nog heeft getekend met Arie Smit en Willem Boon die toen werkzaam waren bij de Topografische Dienst in Batavia. RENÉS. WASSING Naar verluidt is op 24 september jl. in Arnhem 'Kumpulan Bronbeek' geopend, het ontmoetingscentrum waarvoor ook onder de Indische gemeenschap geld is ingezameld omdat dit centrum ook voor die gemeenschap bestemd zou zijn. Tijd schrift Moesson heeft voor de opening geen uitnodiging ont vangen noch enig persbericht gezien, reden waarom wij Kumpulan maar op Bronbeek laten rusten. Red. Laan van Meerdervoort 326 A 2563 AM Den Haag Tel. 070-363 39 23 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 5