INDONESISCHE SCHILDERIJEN AANVERWANTEN Glerum a a a a a P p pl is IS IÖ Indonesische schilderijen IC3 I« Veiling No 59, op 26 oktober met werken van o.a.: R. Bonnet, W.G. Hofker, G.P. Adolfs, C.L. Dake, A.J. Le Mayeur de Merpres, Basuki Abdullah, W. Dooyewaard, Affandi en E. Dezentjé Kijkdagen: 22 t/m 25 oktober van 10.00-16.00 uur De catalogus is te bestellen op tel.nummer 070-356 01 65 of faxnummer 070-356 12 82. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Drs Jeannette ten Kate. ïTnTnPLfv wntia'irxl wnaair~v wnaaijtv] wnaaiinvl wniia-irxI wnaar\] wna a'ir^l w nm asr Glerum in Den Haag maakt van haar Indonesië-veiling een traditie. Dit keer, de veiling is op 26 oktober a.s. is de veiling van een bijzon der hoog niveau. De voorplaat van de kleurencatalogus toont een prachtige pastel van Rudolf Bonnet, voorstellende twee Balische dansers. Ver wachtte opbrengst van deze Bonnet is tussen de 25.000 en 30.000 gulden. Hiernaast zijn er maar liefst nog elf werken verkrijgbaar van de hand van Rudolf Bonnet, variërend in de prijsklassen van 3000 gulden tot enkele tienduizenden guldens. Van Affandi worden 3 kleurrijke doeken geveild, voorstellende "Vissersboten op het strand", "Marktscène in India" en "Een zit tende vrouw". G.P. Adolfs begint zolangzamerhand een klinkende naam te worden in veilingland en Glerum heeft dan ook een groot aantal werken van deze tot de verbeelding sprekende schilder in de veiling. A.J. Ie Mayeur de Merpres moet bijzonder veel bewondering voor Ni Polok, zijn vrouw, gehad hebben. Zij vormt de hoofdpersoon op alle acht werken van hem. Op de twee weelderige doeken komt zij op ieder schilderij zelfs twee keer voor. Al met al worden de hoofdlijnen van de veiling gevormd door kun stenaars die duidelijk geïnspireerd zijn geweest door "Mooi Indië" en is het zeker de moeite waard de sfeer te gaan proeven tijdens de kijkdagen van 22- 25 oktober in Den Haag. Glerum c.s. kunst-en antiekveilingen b.v. Westeinde 12, 2512 HD Den Haag Veiling 26 oktober 1992, 10.30 uur Ki jkdagen 22-25 oktober 1992, 10.00-16.00 uur Catalogus: 20,-, telefonisch aan te vragen: 070- 3560165 Balische dansers, door R. Bonnet I /""Auctioneers (/""Auctioneers I/""Auctioneers I /"'Auctioneers /""Auctioneers /""Auctioneers /""Auctioneers /""Auctioneers /""Auctioneers |\J|, ERÜM lij L ERUM IVTLERUM VJT LERUM iVTLE R U M |\JI.ER U M MLER U M |VjLEK U M IVJ LERU M otx) 522 vD ott 522 oD a (j til 2S Sd cK ÏÏW 3-J c3 o W Pj KUNST- EN ANTIEKVEILINGEN BV Westeinde 12 - 2512 HD 's-Gravenhage - tel. 070 - 356 01 65 Beethoven straat 89 - 1077 US Amsterdam - tel. 020 - 671 81 21 CS C"c MS Mg S3 S3 sjoouonsnv./ sjoouoipny,! sjo-juonjny, J\ sjoauotpny^T sraouotpny^/l s rpauotpny,^ sjoauorpny,^ spouotpny,^ sjoouotpnyk 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1992 | | pagina 9