Je-lah-je- kripoet moessQn Naoorlogs tekenwerk van Charles Burki Oproep kampen Tjideng, Ambarawa en Kampong Makassar F.C. Tropenboys 25 jaar Vraag- en antwoordspel (Advertentie) GEEF(T) UW POLITIEK HET JUISTE ACCENT De voetbalclub F.C. Tropenboys viert op 7 juni zijn 25ste verjaardag. De club, die in 1972 is opgezet door Indische jongens uit Blerick (Lb), is niet alleen sportief actief maar orga niseert ook Indische avonden voor charitatieve doeleinden. Op 7 juni wordt een grote feestavond gehouden in het gemeentehuis Huis de Staay in Blerick. Voorafgaand aan het feest wordt er een wedstrijd gespeeld tussen de senioren en junioren van F.C. Tropenboys op het terrein van S.V. Blerick. Voor meer informatie: dhr. C.L. Couwenberg, Diependijkstraat 38, 5922 XW Venlo, 077 - 382 55 68. Vanaf 24 mei is in de Kunsthal in Rotter dam een expositie gewijd aan het veelzij dige ontwerptalent van Charles Burki (1909-1994). De tentoonstelling laat een ruime selectie zien van het werk van 'de man die alles tekenen kon'. De meeste van de getoonde illustraties, ontwerptekenin gen, re-designs, pin-ups en cartoons stammen uit de jaren vijftig en zestig. Burki werkte voor gerenommeerde bedrijven als DAF, Shell, Philips, KLM, Union, de Nederlandse boekenclub en Vroom en Dreesman. Charles Burki werd op 4 mei 1909 geboren in Magelang, waar zijn vader bouwkundige was bij de B.O.W. (Burger lijke Openbare Werken). Nadat het gezin voor verlof naar Nederland vertrok, kwam Charles op de HBS in Den Haag. Later rondde hij de schooljaren af in Bandoeng. Daarna studeerde hij in Delft en in Parijs aan de Ecole des Beaux Arts. In 1938 trouwde hij Sophia en het jonge echtpaar ging naar Indië. Toen de oorlog uitbrak werd Charles krijgsgevangen gemaakt en kwam hij in verschillende kampen terecht. Op transport naar Japan, maakte een torpedering en verschillende bombardementen mee. Hij verbleef in Nagasaki toen de tweede atoombom viel. Over deze tijd verscheen in 1979 het boek Achter de kawat. Na de oorlog vond de hereniging met zijn vrouw plaats en keerde het echtpaar terug naar Nederland. Charles Burki werkte David W. Butler maakt voor de Japanse televisie een programma over de interne ringskampen Tjideng, Ambarawa en Kampong Makassar. De documentaire zal in augustus 1997 worden uitgezonden. Het is David Butler zowel te doen om de verhouding tussen de Japanners, Koreanen en Indonesiërs onderling (incidenten) als om de verhouding tussen de bewakers en de geïnterneerden. Speciaal aan voormalig geïnterneerden in de Ambarawa-kampen vraagt Butler of iemand iets weet over een vecht- of schietpartij op 16 januari 1945 tussen Koreaanse en Japanse bewakers. Wie daarover informatie heeft kan contact opnemen met: David W. Butler Associa tes Pty. Ltd, P.O. Box 405, Toorok 3142, Victoria, Australië. (Met dank aan A.J. Aarsse) vervolgens bijna veertig jaar in Den Haag. Of het nu een technische illustratie, een pin-up, een boekomslag of komische strip betrof, elke tekening was voor hem een belevenis. Charles Burki was tot op de dag van zijn dood bezield van tekenen en schilderen. Voor meer informatie over de expositie: Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam, 010 - 440 03 01. flOR urrl het oude ir INDIe Toen ik in 1947 met verlof naar Holland ging, was er ook een dominee aan boord, die vroeger ook aan Pro Juventute in Malang verbonden was. Hij hield zo af en toe kleine lezingen aan boord en had het ook eens over het Indisch praten, dat door de meeste mensen met krom Hollands wordt betiteld, maar zo wilde de dominee het niet zien. Hij beschouwde het als een taaltje op zichzelf, zoals trouwens ook het Transvaal een eigen taal is. Verder vond hij het Indisch ook zo'n mak kelijke taal, n.l. kort en zonder nodeloze omschrijvingen. Hij vertelde, dat hij op een middag met de grote jongens naar het voetbalveld wandelde, toen één der jongens door een kleine jongen werd aangeroepen, waarop zich het volgende vraag- en antwoordspel ontwikkelde: 'Tjieh' 'Watte?' 'Mah wel?' 'Hè-è' 'Waar?' 'Goedang' Hiermede werd het gesprek beëindigd. De dominee vroeg Tjieh: "Wat moest die jongen van je hebben?' Tjieh antwoordde: 'Mijn fiets dominee.' Vroeg de dominee: 'Maar hoe wist je dan, dat hij je fiets te leen vroeg?' Zegt de jongen: 'Als hij iets vraag altijd mijn fiets, dominee.' Inderdaad kan dit vraag- en antwoordspel niet korter. Boeng Julius PASAR MALAM UTRECHT 31 mei en en I juni a.s.Veemarkthal (Voordorphal) muziek, dans, zang artiesten o.a. Oriental-Four, Step-Inn, Hedy, Michael, Andre S, Bunga Mawar, Hawaiian Treasure, Pentjak, Indisch eten en veel meer! Open: za. 13.00-23.00 u.,zo. 12.00-21.00 u. Entree: volw. 6,50,65+ 4,50, kind. 4-12 jr. 2,50. Gratis parkeren! 10 Waldeck Pyrmontkade 872-D, 2518 JS Den Haag Telefoon: 070 346 91 49 Fax: 070 363 73 49 HUMOR

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 10