De eilanden die wij na de ronding van Kaap Alang in de verte zagen, zijn nu een stuk dichterbij. Op de vroegere Neder lands-Indische kaarten staan ze vermeld als de 'Drie Gebroeders'. Tegenwoordig worden ze Noesa Teloe of Poelau Tiga of Noesa Ela genoemd: de drie eilanden. Weer ronden wij een kaap. Noordoost is nu de koers, tussen Kaap Wairoli en Poelau Lain, één van de drie broertjes. Vlak om de kaap komt Asiloeloe in zicht, een Moslim-negorij met volgens Van de Wall een bijzonder mooie moskee. Inderdaad, vlak boven de strandlijn staat op een verhoogd terrein een tamelijk grote missigit met een dubbel zinken dak en een grote zinken ui-vormige koepel te glimmen in het zonlicht. De beschrijving klopt architectonisch, maar over het esthe tisch aanzien valt te twisten. Volgens Van de Wall moet hier dichtbij het strand een kruithuis staan, overblijfsel van een in 1824 gebouwde redoute. Op mijn verzoek naderen we de negorij zo dicht mogelijk en met de kijker tuur ik het strand en zijn naaste omgeving af. Er valt echter niets te ontdekken. Tjoan praait een paar beachcombers maar die zeggen niets af te weten van een 'bekas Het blokhuis Rotterdam te Larike. Op het kiezelstrand ligt rechts een vlerk prauw die daar lippa-lippa heet. Achteraan Kho in gesprek met een gepensioneerde KNIL-sergeant. benteng Kompenie'. Verder dus maar weer. In het noorden begint Ceram met Hoamoal zich duidelij ker af te tekenen en in het noordwesten doemt het eiland Manipa wazig blauw aan de horizon op. Hoeveel schepen zullen door de eeuwen heen deze wateren bevaren hebben. De kora-kora's, grote oorlogsprauwen van radjah's, belangrijke FAR HOLIDAYS INTERNATIONAL TOUR OPERATOR vorsten van Ambon, Ternate, Ceram en de Oeliassers, bemand door roeiers die onder ritmisch gezang en slagen op een trom hun pagaaien door het water trokken. Zeerovers van Hoamoal met hun zeilende orembaaien. Portugese galjoenen, gewa pende koopvaardijschepen van Nederlan ders, Spanjaarden en Engelsen. De vloten van Jacob van Heemskerk, Van Weerwyck, Van Diemen, Steven van der Hagen, Frederik de Houtman en vele anderen, die het gezag van de VOC vestigden. De beruchte jaarlijkse hongi- tochten om het kruidnagelmonopolie van de VOC te handhaven en alle aanplantin gen van specerijbomen die niet de instem ming van de Kompenie hadden, werden uitgeroeid, vaak met de bevolking erbij... Wij varen langs Oering, een kleine negorij met een lange historie, genesteld tussen talloze klapperbomen, waar Tjoan's broer woont. Er is een kiezelstrand waar lippa- lippa's liggen. Ik had willen vragen wat zijn broer daar uitspookt, maar ik heb het glad vergeten. Aan bakboord ligt Poelau Ela, destijds een zeer strategisch gelegen eiland waar fort 'Vlissingen' was gebouwd door de VOC tegen de zeerovers. Kaap Lima wordt gerond en dan hebben wij ons einddoel bereikt, Negri Lima, een belangrijke Moslim negorij, oorspronke lijk vijf dorpen omvattend. Hier moet het oude blokhuis 'Haarlem' later omgedoopt in 'Van der Capelle' nog staan. Tjoan be vestigt dat er een oud fort is met een steen waarin de naam 'Dupont' is gebeiteld. Een bezoek is dus alleszins de moeite waard. Wij praaien een jongetje in een lippa-lippa om ons naar de wal te bren gen. Ditmaal komen wij aan land zonder waterschade. Alleen de laatste meters moeten we uit het bootje stappen en halen daarbij een paar natte voeten. Drommen bewoners, meest jongemannen, het hoofd bedekt door zwartfluwelen koepiah's verwelkomen ons luidruchtig. Lachend, joelend en schreeuwend begelei den zij ons in optocht naar het huis van de radjah bij wie wij eerst onze opwach ting willen maken. De radjah, gekleed in een blauwe broek en een niet al te proper overhemd, noodt ons tot zitten. Hij bewoont een klein huis dat uitermate karig is gemeubileerd. Een aantal van de brutaalsten is mee naar binnen gekomen. Hij blaft ze toe dat ze zich rustig moeten houden. Terwijl buiten de jongelui luidruchtig blijk geven van hun belangstelling weet de radjah eigen lijk niet goed wat hij met ons moet aan vangen. Wij leggen het hem uit. Ja, er is hier een oude benteng. Nou, die zouden we dan graag willen bekijken. Door de ramen en deuren gadegeslagen door zijn onderdanen, geconfronteerd met een Belanda in zwembroekje en een Ambonese Chinees met zonnebril en gele helm, blikt de man ons weifelend aan. Om zijn onzekerheid te maskeren vraagt hij met harde stem: 'Dus u wilt die oude benteng zien?' ')a, meneer de radjah, wel graag.' 'Maar het is een oud ding', blaft hij. 'Daarom juist', zeggen wij. Daar begrijpt hij niets van. Hij richt zich tot mij. 'Waar komt u vandaan?' 'Llit Negeri Belanda.' 'Dari Ne-dèr-laaaan?' vraagt hij verbaasd, 'lawel. Dinging sekali disana. Erg koud daar', antwoord ik om een goed sfeertje te scheppen. Einde deel 2 H.v. Olphen Al meer dan 40 jaar het adres voor de enige echte Indische saucijsjes Tevens in ons assortiment Babat - Paroe - Limpa oetak De Groenteman H.v. Olphen, Haverkamp 222, 2592 BM Den Haag, tel. 070 - 383 96 99. V.a. Centr.station bereikb. met bus 4 of tram 6. 41ste jaargang nummer 11 mei 1997 17 Van Cralingenlaan 16, 2241 SC Wassenaar, Tel. 070 - 511 60 92 Fax 070 - 514 07 96 Lid Stichting Garantiefonds Reisgelden no. 2056 voor: Reizen op maat voor groepen, individuelen en bedrijven incl. tickets naar Verre Bestemmingen. Bali 17 dgn. incl. vlucht+verblijf, incl. ontbijt+toer+transfers 2439,- Thailand Phuket 17 dgn. vlucht+verblijf incl. ontbijt 2065,- Filippijnen, een unieke vakantie-bestemming, op maat met tickets Naar Medan, Jakarta of Denpasar in de business class v.a 2000,- Reizen-op-maat naar Indonesia, Malaysia, Thailand, Filippijnen, Mexico, Brazilië, Costa Rica etc. Far Holidays International uw reispartner adviseur voor Verre Bestemmingen GR

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 17