Betawi Tempo Doeloe TASA^ JWAIAM 'BESAU, r uxJL-nlTixrAn i^-jSgPo cypn en restaureren van dit historische gedeelte van de stad. Volgens Budi Lim, een archi tect die zijn opleiding in Oxford kreeg, kan bij een goede uitvoering van de res tauratie, het oude Betawi weer de Konin gin van het Oosten worden. De gemeente hoopt dat de uitvoering van de plannen zal leiden tot een economische opleving in het gebied, omdat het zakenleven zich goeddeels verplaatst heeft naar Jalan Thamrin en de bedrijvigheid in de oude benedenstad sterk is achteruitgegaan. Er zijn ongeveer 150 gebouwen die in aanmerking komen voor restauratie. Nu zijn vele van deze gebouwen in gebruik als kantoor, gudang of werkplaats. De eigenaren moeten de gebouwen ont ruimen want ook de uitstallingen en werkplaatsen zijn geen gezicht en veroor zaken verkeersopstoppingen. Op de jaarlijkse feestdag van de stad Jakarta in juni worden in lalan laksa en sinds enkele jaren in de Kebon Sirih-buurt waar veel toeristen verblijven, culturele uitvoeringen georganiseerd met speciaal Betawi-eten. Mogelijk zullen in de toekomst behalve Jalan Jaksa en de oude benedenstad ook andere delen van Jakarta iets van hun rijke architectuurverleden presenteren. Ellen Suttdah Op 3 en 4 maart organiseerde Hotel Omni Batavia in Jakarta twee avonden waarop de cultuur en de sfeer van het oude Batavia herleefde: Betawi Tempo Doeloe. In het hotel en langs de weg werden ver schillende programma's uitgevoerd: stands met specifieke makanam Betawi, verkoop van Betawi-souvenirs, optocht van versier de delemans, displays met foto's van het oude Batavia, informatie voor de toeris ten, opvoering van Lenong, Tanjidor, Tari Topeng en andere dan sen, Keroncong Betawi en Kerongcong Tugu. Volgens Rudy Schouten, algemeen manager van Hotel Omni, zijn zulke evenementen heel aantrekkelijk voor de hotelgasten, waarvan zo'n vijfentwin tig procent afkomstig is uit Europa. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor de oude benedenstad van Jakarta en haar cultuur omdat dat goed is voor het toerisme. Wat makanan Betawi betreft, dat wordt al geserveerd in hun restaurant Pasar Rempah. Eigenlijk is al onder gouverneur Ali Sadikin in 1970 het plan geopperd tot revitalisasi van de benedenstad. Pas in 1993 onder gouverneur Surjadi Soerdirdja is het besluit genomen tot het conserveren Het grootste Euraziatische festival ter werel sinds 1959, 12 dagen, 17.000 m2, 4 theaters. Dans, Ügpsiek wayang uit o.a. Soenda, M-Java, Bali, Djakarta; ook rock roll (Andy Tielman), hawaiian (Royal Hawaiian Minstrels), country (Jim Pownall), etc. Modeshows, pentjak silat, readings van voor oorlogs Indisch toneel. De Senioren Express brengt u van uw huis naar de Pasar! Het een èn het ander: Cultuur èn Sfeer. Open: 12-23u, vr za 12-24u, laatste zo 12-22u Toegang: normaal 15,-; 65+ 8,-; CJP 7,50; kind. 2 t/m 11 jr 6,-; stud. (coll.kaart) 9,-; groepen vanaf 20 pers. 11,50 p.p. Voorverkoop: Bkh. Van Stockum (Venestr. 11, Den Haag, tel. 070-365 68 08; Breestr. 54, Leiden, tel. 071 - 512 48 62) Organisatie: Stichting Tong Tong, tel. 070 - 354 09 44 Internet: http://tongtong.denhaag.org T K z A ,t, Haal de gratis Pasarkrant bij VW of toko, of bel St. Tong Tong voor het dichtstbijzijnde afhaalpunt.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 25