8.1 *■3 E Intrekking machtiging PUBL. HANDELSMAATSCHAPPIJ TJALIE ROBINSON B.V. HALFJAARLIJKS ABONNEMENT MOESSON E E 4S 2. C 5 ;g> E 8 o -c 2 "cö 0 E o Terugboekingskaart PUBL. HANDELSMAATSCHAPPIJ TJALIE ROBINSON B.V. c .c w ra E o E 0 15 E "3 E 2 O) 73 2^ E 0 2 "O 0 0 c co X El 9- CD r- CD 2 2 55 g 5 O ro -a -* Machtigingskaart PUBL. HANDELSMAATSCHAPPIJ TJALIE ROBINSON B.V. HALFJAARLIJKS ABONNEMENT MOESSON CD O N Q. O 4— c <D CD c c O JD c 0 CL O rm in v—/i\ -n CD C ■CS O) c c (D 0; n c 0 CD co 0 C 0 0 O E O 0 0 c: 0 CL C O "co X O O c 0 X O 0 0-* o T3 0 O 0 •O c 0 "O '0 E 0 0 0 "O "D 0 O X CL O CO 0 O O 03 5 0 0 O) c 0 "o CD cO 3 E CD 0 CD.^, E c c D) CD C c 0 n: 0 gezamenlijke banken spaarbanken postbank invullen in hoofdletters - Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens Bankrekeningnummer Girorekening Postbank Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Datum Handtekening c/3 4— 0 0 Q. 0 0 CL C 0 X CD C 0 ■CS CL O 0 o *0 0 o S 0 E O 4—» 0 0 C 0 LU 0 0 T3 01 0 C 0 XL 0 0 05 n 0 4— 0 _0 CL C O O 0 "O O O 41 C/3 O Q_ Q) 1— "D 05 =3 0 0 N O) C *4—» JZ O 03 E 05 03 c CD c D) O 03 3 i— =3 3 r^; c: P 0 P 0 c 0 0 "O c O CD c 'c 0 LïC 0 O 0 "O 0 E H c 0 -Q 0 C 0 0 0 CD "O c c 0 0 0 -C 3 0 C "O 0 c -1- 0 0 CD "O c (I) CD O -Q 'CD 0) CD =3 C 05 -Q 5 0 "CS 0 O) 0 "CS 0 _Q 4— 0 0 0 X 0 "O "O c 0 0 E c. 0 0 c 0 0 CD 0 0 "O c 0 "O '0 o 0 "O -O CL 0 O CD gezamenlijke banken spaarbanken postbank - invullen in hoofdletters - Op rekeningafschriftnr.is op (datum)een bedrag van ten laste van mijn (giro-)rekening geboekt, ten gunste van Ik geef u opdracht dit bedrag terug te boeken Bankrekeningnummer Girorekening Postbank Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Datum Handtekening O) O *- (0 O O 3 0 x X 0 CD CD C 0 "C sz O in c CD 05 O 05 Cl c _o> 05 4—» 0 -Q 0 O CO ■^3 0 c 0 <- E -O 0) C 0 E 0 -E 0 r- -C sr co n 0 c fc 3 0 E E O) 0 0 0 0 O 0 rj. a to r w -a 0 9 0 0 0 0 3 =3 =3 _Q gezamenlijke banken spaarbanken postbank invullen in hoofdletters - Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens Bankrekeningnummer "T T T' -A j A Girorekening Postbank Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld. Datum Handtekening G 69 BGC 5.118

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 33