Tenfatn uit Hei indkcfi 'familie IFA SS?' '1 ■HSHHBHmBBBSSRSSBl Ijsfabriek Alberta te Tjepoe De stichting IFA is een informatiecentrum op genealogisch, biografisch en iconogra fisch gebied, betreffende Europeanen in het voormalig Nederlands Oost-Indië, ten dienste van hun nakomelingen. De stichting krijgt regelmatig foto's van families of uit inboedels en spoort u nog steeds aan om oude familiegegevens met zorg te bewaren. IFA, Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort, telefoon 033 - 4 611 611 :'2' •- .V-' "Sags:--.' Een trotse, ons onbekende eigenaar met zijn dochtertje (in tjelana monjet en op blote kaki's) voor de ijsfabriek te Tjepoe in Midden- Java. Het ijs dat hier geprocuceerd werd was zowel voor de industrie (koeling) als voor particulieren (ijspoeter). Niet iedereen had in die tijd immers een frigidaire. E.O. Kollmann 41ste jaargang nummer 11 mei 1997 39 F-vV i'. i

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 43