Evenemen tenagenda Indische moessQn EXPOSITIES Padvinderij in Indië Onder de titel Padvinderij onder de tropen zon is tot en met juni een thema-expositie te bezichtigen in Scoutingmuseum 'De Ducdalf in Rotterdam. Met tal van foto's, logboeken, insignes en overige attributen tracht het museum een beeld te geven van de padvinderij in Nederlands-Indië. Uit materiaal dat in bruikleen is afgestaan wordt ook de padvinderij in de Japanse kampen belicht. Hier werd onder vaak primitieve omstandigheden ondanks het verbod van de lapanners toch aan een vorm van padvinderij gedaan. Ook wordt in vogelvlucht gekeken naar Scouting in het huidige Indonesië. Scoutings museum 'De Ducdalf, Heemraadsingel 129, 3022 CD Rotterdam. Geopend op maan dagavond van 19.00-21.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur. Voor groepen bestaat de mogelijkheid om buiten openingsuren de tentoonstelling te bezichtigen. Voor afspraken en inlichtingen: lack Eikenoord, tel. 0186 - 60 17 72. Bloemenschilderijen Tot 4 juni 1997 exposeert Betty Giltay- Erkelens in het Indisch Cultureel Centrum haar bloemenschilderijen. Betty is geboren in Bandoeng en heeft daar haar kinder jaren doorgebracht. Zij schildert hoofd zakelijk bloemen, en kan daarom als een pur sang bloemenschilderes worden be schouwd. Zij maakt aquarellen en olie verfschilderijen, ook tekeningen en kleur etsen. De openingstijden van het ICC zijn: dinsdag t/m zondag van 12.00-22.00 uur. ICC (De Graanschuur), Dorpsstraat 74A, 2712 AM Zoetermeer. Inlichtingen: tel. 079 - 316 97 94 of 070 - 354 68 61. van het gelijknamige boek bij uitgeverij Asia Maior. De opening van de foto-ten toonstelling en de presentatie van het boek vinden plaats op vrijdag 30 mei om 14.00 uur. Tussen 15.30 en 16.30 uur zullen twee van de hoofdauteurs van dit boek, Martien de Vletter en Robert Voskuil, dialezingen houden over Batavia en Jakarta. Samen met de derde hoofd auteur, Rob van Diessen, zullen zij aan sluitend tot 18.00 uur gelegenheid geven hun boek te laten signeren. Belangstellenden zijn deze middag wel kom vanaf 14.00 uur. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Nieuw-Guinea - Irian Jaya Tot en met 19 oktober 1997 toont het Tropenmuseum in Amsterdam voorwer pen uit eigen collectie en uniek historisch fotomateriaal over cultuur, verandering en ontwikkeling op het westelijk deel van het eiland Nieuw-Guinea. Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam-Oost. Inlichtingen: tel. 020 - 568 82 15. Badcultuur in Oost en West Vanaf 19 oktober 1996 tot en met 4 ja nuari 1998 de tentoonstelling Het badhuis in het Museum voor Volkenkunde Rotter dam. De expositie laat aan de hand van oude en nieuwe voorwerpen, maquettes, schilderijen en foto's met badscènes, de geschiedenis zien van het badhuis in de islamitische wereld en in Nederland. Sinds de jaren negentig is er weer sprake van een opleving in de badcultuur. Het badhuis als veilige en begeleide douche voorziening, tevens als gezellig uitje met napraten en koffie toe. In de grote steden zijn recentelijk oosterse badhuizen geo pend, hamman genoemd. Deze badhuizen fungeren meer en meer als plaats om te ontspannen en mensen te ontmoeten. Museum voor Volkenkunde, Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam. Open di t/m vr 10-17 uur, za, zo en feestdagen 11-17 uur. Inlichtingen: tel. 010 - 411 22 01. Foto-tentoonstelling Van 31 mei t/m 11 juli 1997 is in Kurnpu- lan Bronbeek de foto-expositie Batavia/ Djakarta/lakarta - beeld van een metamor fose te zien. Deze expositie wordt gehou den ter gelegenheid van de verschijning VARIA Liedjesfestival Antara Budaya Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 1997 wordt in de evenementenhal Triavium in Nijmegen door de Stichting Antara Budya een tweedaags liedjesfestival georgani seerd. Het is niet alleen een muziekfesti val, er treden ook dansgroepen op. De organisatie wil muziek promoten van artiesten die een band hebben met Indo nesië, specifiek de Molukken. De muziek die in het Maleis of Indonesisch wordt uitgevoerd krijgt speciale aandacht. Een ouderwetse pasar waar vooral produkten uit Azië en specifiek uit Indonesië ver kocht worden en ook de welbekende eetkraampjes met hapjes ontbreken niet. Evenementenhal Triavium in Nijmegen, aan de A73 Nijmegen-Venlo - afslag knooppunt Lindenholt - en 25 meter van af het NS-station Nijmegen-Dukenburg. Zaterdag 31 mei van 19.00-02.00 uur en zondag 1 juni van 13.00-23.00 uur. Informatie: tel. 026 - 321 20 55. Muziek uit de Cariben In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam is op de avonden van don derdag 13 t/m vrijdag 20 juni 1997 het programma 'Sugar Spice, muziek uit de Cariben', een co-productie van het Holland Festival en het Soeterijn Theater. In het programma worden speciale lijnen getrokken tussen de hedendaagse Caribi sche muziek en de oorsprong en ontwik keling van dit rijke muzikale erfgoed. Muzikale gasten komen uit Trinidad, Jamaica, Curasao, Cuba, Martinique en Haïti. Speciaal voor 'Sugar Spice' hebben studenten van het Rotterdams Conserva torium een orkest samengesteld dat charanga's speelt uit de eerste helft van deze eeuw. Het grootste deel van het pro gramma speelt zich af in de Grote Zaal en de Marmeren Hal van het Tropeninstituut, Linnaeusstraat 2, 1090 Amsterdam. Inlichtingen: tel. 020 - 568 87 11, fax 020 - 568 83 84. Indonesische muziek Zestiende Indonesië-middag Stichting SARI op zondag 8 juni, aanvang 14.00 uur in de Bovenzaal van Concertgebouw De Vereeniging, Keizer Karelplein in Nijmegen. Etno-musicoloog Wim van Zanten zal ingaan op de diverse muziek vormen, die in het hedendaagse Indonesië voorkomen. Ook Wieland Eggermont van het RASA Netwerk Niet-Westerse Muziek uit Utrecht, zal acte de presence geven. (Deze middag stond eerder aangekondigd voor 27 april.) Inlichtingen: tel. 024 - 322 76 23. Volg het spoor van de VOC Het VOC-project van de Stichting Cultuur- 44

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 48