Nieuwe boeken God in cindië Deze boeken zijn te bestellen bij Van Stockum Boekverkopers, Venestraat 11, 2511 AR DEN HAAG Tel.: 070 - 365 68 08, Fax: 070 - 361 71 33 Schriftelijke bestellingen kunt u in een ongefrankeerde enveloppe zenden aan Antwoordnummer 189, 2501 VB Den Haag. Let op! Voor alle Moesson boeken kunt u eveneens bij Van Stockum Boekverkopers terecht die hiervoor een speciale Moessonhoek hebben ingericht. Spice island slaves A history of POW-camps in Eastern Indonesia, May 1943-August 1945 door Leslie J. Audus The little-publicised story of Japanese POW-camps in the Moluccan Archipelago is com prehensively recorded in this book. This chronological his tory has been compiled from contemporary diaries and SPICE ISLAND SLAVES records from a large number of British and Dutch sources, including those of the author. In those slave-labour camps on the islands of Haruku, Ambon and Ceram and during the final disastrous attempts to return them to Java, half of the 4110 British and Dutch service men were to die from starva tion, disease, brutal thrashings, executions and drowning. Alma: 254 pag. (paperback) prijs 39,40 Het reizende bataljon Herdenkingsboek 8 RS door Pieter de Kam Eigen beheer: 282 pag. (paperback) prijs 45,00 Landing op Kalabahi door Aya Zikken Landing op Kalabahi is een licht geromantiseerde autobio grafie van haar jeugdjaren op Aya Zikken Landing op Kalabahi Sumatra en lava. Het boek, gebaseerd op de dagboeken die ze bijhield van haar elfde tot haar negentiende jaar, be gint op het eiland Alor in het oostelijk deel van Indonesië. In gedachten reisde ze vanaf Alor naar de plaatsen van haar jeugd: ze kwam oom Bèr weer tegen die haar wilde opleiden tot wereldreizigster en ont moette Rameh die haar alles leerde over het bouwen van een hut in het oerwoud, het tegen de stroom in palen van een vlot op de Lematangrivier. Atlas: 190 pag. (paperback) prijs 36,90 God in Indië Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw door Peter Boomgaard e.a. Deze bundel bevat verhalen, vooral egodocumenten, van zendelingen en missionarissen uit het latere Indonesië. Geko zen is voor tamelijk onbekende teksten uit de negentiende eeuw, die of moeilijk te vinden zijn of nooit eerder zijn uitge geven. De lezer wordt zo direct geconfronteerd met de beleve nissen van de zendelingen en missionarissen zelf, die, soms heet van de naald, dan weer na rijp beraad, hun ervaringen op schrift stelden. KITLV: 156 pag. (paperback) prijs 17,50 Selamat Merdeka Selamat Merdeka door Mischa de Vreede Mischa de Vreede wilde erbij zijn toen in de maand augus tus 1995 in haar geboorteland het vijftigjarige bestaan van de Republik Indonesia zou wor den gevierd. Niet om deel te nemen aan de feestelijkheden maar omdat ze verwachtte dat het massaal gedenken ook veel persoonlijke herinneringen en dus mooie verhalen zou los maken. Ze was erbij en zocht in lakarta en de Minahasa mensen op die haar antwoord konden geven op steeds dezelfde vragen: 'Waar was u op 17 augustus 1945 en wat gebeurde er toen en waarom?' En daaruit voortvloeiend: 'Hoe is het u verder vergaan, hoe is het nu?' Atlas: 320 pag. (paperback) prijs 34,90 Tanjung Bidara Een fietstocht door Thai land, Maleisië en Indonesië door Anneke Bazuin Anneke Bazuin verhaalt over de vijf maanden durende fiets- trektocht door Thailand, Maleisië en Indonesië, die zij met haar echtgenoot maakte. Vrijwel dagelijks gebeurt er iets bijzonders, waarover te vertel len valt zoals: ontmoetingen met de bewoners en hun kijk op het leven, de verschillende leefomstandigheden en -ge woonten, de plaats die de di verse godsdiensten in het leven 41ste jaargang nummer 11 mei 1997 47 A History of Japanese prisoner-of-war camps in Eastern Indonesia May 1943-August 1945 LESLIE J AUDUS BEKERINGSVERHALEN UIT DE NEGENTIENDE EEUW

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 51