moessQn or DE PLAATS RUST Het liedje van Bapak tukang Susu TANJUNG BIDARA Op de plaats rust door J.H. van Hardeveld )an Hendrik van Hardeveld (Veenendaal, 1925) blikt terug op zijn tijd bij het frontcabaret van de 7-december divisie in de jaren 1946-1949. Samen met G.H. Gouwswaard, Rinze Gorter, R.A. Velthuysen, P. Pruin, J.H. Steenbergen en Frans Berens vormden zij het Zonnestraal-Cabaret. Generaal- majoor H.I.J.W. Dürst Britt, de van de mensen inneemt en de persoonlijke gevoelens, die door dit alles bij de schrijfster worden opgeroepen. Amor vincit omnia: 120 pag. (paperback) prijs 29,50 ORDE Vrouwen schuwen het gevaar niet door L.M.A. van Oijen Dit boek is gebaseerd op de activiteiten van de Militaire Inlichtingendienst. Het gevaar lijke werk van vrouwelijke in heemse informanten, die aan de Belanda's enorm belangrijke inlichtingen verschaften, wordt beschreven. Ook de jacht op lohn Lee, de Chinese blokkade breker die vanuit Malakka wapens en munitie smokkelt, en het kat en muisspel aan de demarcatielijn, worden bespro ken. De auteur is een voorma lig para-commando officier. Brabantia nostra: 77 pag. (paperback) prijs 45,00 commandant van de divisie, schreef over hen: 'Het Zonne straal-Cabaret brengt zon op die plaatsen waar het nodig is, waar de troep het moeilijk en eenzaam heeft en naar ont spanning vraagt: dus op de buitenposten'. Kok: 117 pag. (gebonden) prijs 45,00 Alles in orde Fushimban ijo arimasen door Els Michielsen-Baljon Alles in orde is niet alleen een ego-document. Els Michielsen laat haar ex-kampgenoten ook aan het woord. Citaten uit hun dagboeken en hun gedachten van nu over die periode, sa men met de op schrift gestelde gevoelens van de 'kampkinde ren' maken zichtbaar hoe bij twee generaties kampervarin gen kunnen doorwerken. Door zonder haatdragend te zijn oorlog en ontbering te registe ren, krijgt het boek bijna een universele geldigheid. Een gefotografeerde en getekende reconstructie van het kamp en een beknopte geschiedenis over het complex Struiswijk, van landgoed tot strafgevange nis maken Alles in orde tot een afgerond stuk geschiedenis. United Ideaz: 280 pag. (paperback) prijs 39,90 Op zoek naar haar achterland door Rob Janssens Het boek beschrijft de lotge vallen van een familie op een kajoepoetih-onderneming op Boeroe (later werd deze onder neming overgenomen door Bep Vuijk en Fernand de Willigen). Hoofdmotief is de korte levensloop van Pop de Willigen en, parallel daaraan, de opkomst en ondergang van de onderneming in de periode 1905-1930. Eigen beheer: 140 pag. (paperback) prijs 30,00 Op zoek naar haar achterland Hoewel ik al drieëndertig jaar in Nederland woon, herinner ik mij nog die tijd toen ik als Indische jongen van negen jaar een liedje zong met Pak Saring. Wie was Pak Saring? Hij was de echtgenoot van ons dienstmeisje Sulasih. Om bij te verdienen ventte hij op de fiets met melk. Hij verdiende niet zoveel, maar wist op wonderbaarlijke wijze zijn winst te vermeerderen door van vier flessen, zes te maken. Hoe hij dat deed? Hij fietste langs onze keuken en daar gebeurde het wonder, onder oogluikend toezicht van mijzelf en zijn vrouw. Pak Saring was, zo zou je kunnen zeggen, de uitvinder van halfvolle melk. Om je kripoet te lachen! Het was voor mij een feest als ik mee mocht om de melk rond te brengen. Al hobbelend op de fiets mocht ik achterop het rek met melkflessen zitten, dat ons rinkelend begeleidde als hij zong. Dit liedje zit na drieëndertig jaar nog steeds in mijn hoofd. De tekst is als volgt: Awan, awan odjo njaponi, Nek njaponi, sapune merang. Dadi prawan odjo nglakoni, nek meteng sopo sing wirang. Hoewel het al zo veel jaren geleden is, denk ik nog vaak aan die mooie tijd, achterop de fiets van Pak Saring. Johnny Andreas 48 EEN FIETSTOCHT DOOR THAILAND. MALEISIË EN INDONESIË ANNEKE BAZUIN Fushimban ijo arimasen Els Mlchielscn-Boljon Rob Janssens VROUWEN SCHUWEN HET GEVAAR NIET. NeduiiimE mililjUKi. i J.H. van Hardeveld

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 52