moessQn ^atWaar, Tarieven Colofon KENNISMAKING 50 Onafhankelijk Indisch Tijdschrift REÜNIES Alzheimer Stichting. Bel voor info: 070 - 354 16 98. T.k.a.: Indovlag (vaantje) 5,- p st., op ver chroomde standaard met voetstuk 25,- (cpl); stickers 1,- p.st. Verkrijgbaar bij V. Phefferkorn, tel. 030 - 695 33 07. Indische vrouw, 46 jr. z.k.m. een Indo vanaf 46 jr., hoe oud verder niet belangrijk. Ik wil samen dit jaar naar Indonesië gaan. Voor mij de eerste keer. Ik ben 1.69 m., 2 kinderen. Brieven onder nr. 3703. Indische mindervalide vrouw 71 jr. zkt. langs deze weg lieve Holl. man die ooit in Indonesië is geweest, Ifst. ex KL/legerkok, Ift. 70/74 jr., van kinderen houdt, niet rookt of drinkt, in bezit is van auto, Amsterdam of omg. Brieven onder nr. 3685. Indonesisch meisje (22 jr.) zoekt serieuze ken nismaking met Nederlandse of Indische jongen (leeftijd tot maximaal 35 jr.) brief s.v.p. Engelstalig of zo mogelijk in Bahasa Indonesia, onder nr. 3704. Born educated in Indonesia, separated but not official for financial reason, looking for an honest friend who plans to live in (travel to) the east after retirement, growing old together. I'm a mother of 2 grownups, 50+/1.55 m./ 50 KG, modest caring, RK, no smoking or drinking. Brief onder nr. 3705. Het tarief is 15,- met een maximum van 10 regels per oproep/aanvraag. Plaatsen van een foto (1 kolom) 50,- extra. Prijzen zijn excl. 17,5% BTW. Bewijsnummers uitsluitend tegen betaling. Ik ben op zoek naar de plaatsen waar om streeks 1930 Hotel Girimojo (herstellingsoord) en de suikerplantage Muliosari hebben ge staan. Wie kan mij helpen? G.P. van den Engh, Catharinaplaats 17, 6811 BS Arnhem, tel. 026 - 443 22 07. Cherie in Surabaya 1960. WIE HELPT MIJ? GEZOCHT: Cherie Bom/Bee Kim Yap. In 1962 uit Sura baya naar Haarlem vertrokken, toen naar Pittsburgh Pa-USA geëmigreerd.Reacties aan: Louis Damwijk, W.C. Schoutenstraat 31, 7532 XV Glanerbrug, Overijssel-Holland. Soerabaja, Gouv. AMS-B/MHS, '40-'42. Karsonodiono ('Karrie') uit Kediri, hopelijk ben je er nog. Batavia, studentenhuis Viosplein- Noord 1, okt. '46-mei '47. In de garage huis den twee broers en een zus. (Van Hek?). Ik woonde in de spen. Sorry, zonder dank en groet vertrokken. Johan Veldhuijzen, Galvanistr. 102, 2517 RE Den Haag; 070 - 356 21 06. Wie kan mij iets vertellen over mijn vader W. Teijn, geb. in 1902 en gestorven in 1947 en begraven in Pekalongan. Weet iemand of zijn graf nog bestaat? Alle inlichtingen wel kom. Zeggen de namen Soeters, Rappard of Buwalda u iets? Tel. 023 - 561 11 14. Bij voorbaat dank. A. Albregt-Teijn Mede namens mijn moeder (Francisca Croese- Dias) zoek ik (Jack Croese) ene mevr. Hennie van Beek (1957 Djakarta, Menteng buurt); ze moet nu ongeveer 65 jr. zijn. Reacties: tel. 0575 - 52 82 57. Kan iemand mij informatie verschaffen om trent fam. WARIKKI (Opitz?); waarschijnlijk wonende te Jakarta of Tjilatjap. Reacties: tel. 0575 - 52 82 57. moessQn 41ste jaargang nummer 11 ISSN 0165 6546 Uitgever Publ. en Handel Mij. Tjalie Robinson B.V. Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort Telefoon: 033 - 4611 611 Telefax: 033 - 4 655 208 Postgiro: 6685 t.n.v. Moesson, Amersfoort Bank: ABN AMRO Amersfoort t.g.v. Tjalie Robinson B.V. rek.nr. 51.56.15.730 Kantooruren maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur Moesson homepageadres: http://www.avd.nl/moesson Moesson e-mailadres: moesson@avd.nl 106040,1745@compuserve.com Directie management V. Boon, R.A.M. Abrahams Redactie Vivian Boon, Mark Loderichs en Marinus Schoen Kopij De redactie Moesson behoudt zich het recht voor om kopij, die voor plaatsing in aanmerking komt, waar nodig in te korten en/of te bewerken. Advertenties Advertenties dienen schriftelijk te worden opgegeven en kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Financiële administratie Marga Verhoef Vormgeving Henk van de Wall, Hoofddorp Druk Drukkerij Coene B.V., Den Haag Voor abonnees en niet-abonnees geldt het tarief van 15,- met een maximum van 10 regels per oproep/aanvraag. Extra bewijsnummers uitsluitend tegen betaling. Stichting Jongens Japanse Kampen Tjimahi/ Bandoeng '42-'45 organiseert op zaterdag 11 oktober 1997 haar zevende reünie, weer te Leerdam. Inlichtingen: Secretariaat, Weidezoom 84, 2742 EW Waddinxveen, tel. 0182 - 61 36 75.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 54