Prachtige documentaires en gerestaureerde films over Indië flftVJSN! riomu Filmbeelden van Nederlandsch-lndië 1910-1915 Tempo Doeloe Oude filmbeelden van Nederlands-lndië 1915-1925 De slag in de Javazee '42 Nederlands-Indische staatsspoor en tram wegen anno 1929 Nederlandsch Indische Spoorwegen anno 1937 DE SI.AC INDE JAVAZEE zoo <o, Zoo reizen wij naar Indië Moeder Doo - De schildpadgelijkende Tabee Toean Het land van mijn ouders Jalan Raya Pos - De Groote Postweg Voor bestellingen kunt u gebruik maken van het bestelformulier op de achterzijde van de adresdrager. NEDERLANDSCH INDISCHE SPOORWEGEN anno 1937 Deze zeer zorgvuldig gerestaureerde film bestaat uit zes delen: Een auto tocht door Weltevreden - De opening van de landbouwschool te Kopo - Een autotocht door Bandoeng - De strafgevangenis van Batavia - Het leven van Europeanen in Indië - Het leven van de inlander in de desa. Originele zwart-wit opnamen, speelduur 55 min. Prijs 29,95 (Bestelcode V01) Film bestaande uit zes delen. Allereerst een kunstzinnige film over het dienstmeisje Minah, die boodschappen doet - Pasar Malam in Medan - Javaanse immigranten in Deli - Rijstbouw bij de Karo- Bataks - Stadsbeelden van Bandjermasin - De theeplantage. Originele zwart-wit opnamen, speelduur 55 min. Prijs 29,95 (Bestelcode V02) Op 27 februari 1942 voltrok zich een drama. Een vloot van Ameri kaanse, Australische, Engelse en Nederlandse schepen, onder aan voering van de Nederlandse schout bij-nacht Karei Doorman, moest de Japanners tegenhouden bij hun aan val op Java. Binnen enkele uren werd echter vrijwel de gehele geal lieerde vloot tot zinken gebracht. Originele kleuren en zwart-wit opnamen. Nederlands gesproken en ondertiteld. Speelduur 2 x 60 min. Prijs 39,95 (Bestelcode V03) De film bestaat uit vier Afdee- lingen: Stationsgebouwen en electrische treinen - Bruggen en viaducten - Stoomlocomotieven - Reizen door Indië. Spectaculaire beelden van viaduc ten over diepe afgronden, schitte rende opnamen van stoomlocs en sfeervolle stadsbeelden met trams. Speelduur 45 min. Prijs 29,95 (Bestelcode V04) De trein- en trammaatschappijen komen in deze prachtig gerestaureer de film zeer uitvoerig in beeld. De dynamiek van dit onderwerp voert u langs vele plaatsen in het Indië van 1937. Unieke stadsbeelden worden afgewisseld met havengezichten en fabriekscomplexen. Locomotief- en wagonbouw worden zeer gedetail leerd in beeld gebracht. Originele zwart/wit opnamen, speelduur 50 minuten. Prijs 29,95 (Bestelcode V05) W3 MUM OUPIU45 l„^ mjc en u^«,\ (Videobanden zijn in VHS 50 Hertz) MEIZEN WIJ NAAR INDIË MOEDER DAO DE SCMILOPMWEUJKLNQt Java-Bali 1938 Deze bijzondere film is in kleur opgenomen en een novum voor die tijd. Met M.S. Johan van Oldenbarne- velt vertrekken de Indiëgangers vanuit Amsterdam naar Batavia. Uitvoerige beelden van het leven aan boord laten het verleden op unieke wijze herleven. Aankomst in Tandjong Priok, autotochten over Java en Bali laten dorpen, steden, hotels, kerken, stadhuizen, Chinese wijken, havens, pasars, paleizen, stations, locomo tieven, parades, kortom het leven in Indië zien. Originele kleurenopna men, speelduur 50 minuten Prijs 29,95 (Bestelcode V06) Documentaire-compositie van fragmenten uit oude nitraatfilms over het voormalig Nederlands-lndië. De film spits zich toe op de wijze waarop Nederland in de periode 1912-1933 haar kolonie bestierde, hoe zij haar koloniale onderneming zag en hoe de machtsverhoudingen destijd waren. Aan de zonder geluid opgenomen beelden is een bij zondere geluidsband toegevoegd met natuurlijke geluiden, inheemse mu ziek en poëzie, '...beelden van ongekende schoonheid' aldus De Filmkrant. Nederlands gespro ken/ondertiteld, speelduur 89 min. Prijs 49,90 (Bestelcode V07) Tabee Toean is een documentaire over de emotionele nasleep van de militaire strijd in het voormalig Nederlands-lndië tussen 1947 en 1949. Via openhartige getuigenissen van vijf Indië-veteranen wordt ge toond hoe zij, op zeer jeugdige leeftijd en onvoorbereid op een guerrilla-oorlog terechtkwamen in een geweldsspiraal waaruit zij geen uitweg meer wisten. Vier van hen keren terug Indonesië, naar de plaatsen waar de pijnlijke herinne ringen liggen. Nederlands/Indone sisch gesproken, Nederlands onder titeld, kleur, speelduur 87 minuten. Prijs 49,90 (Bestelcode V08) Zoektocht van een in Nederland geboren maar in twee culturen op gegroeide vrouw naar het verleden van haar Indische ouders. Een ge durfde en geslaagde poging om via dat verleden in contact te komen met de oorsprong van haar familie, zichzelf en haar kind. Regisseuse Marion Bloem probeert in deze do cumentaire te achterhalen wat haar anders maakt dan andere Neder landers. Nederlands gesproken/ ondertiteld, kleur, speelduur 83 min. Prijs 49,90 (Bestelcode V09) De Groote Postweg is de naam van de weg die langs de noordkust van Java loopt, van de westelijke Anyar naar het oostelijke Panarukan. De weg werd op gezag van de Nederlandse gouverneur Daendels aangelegd en was in 1809 voltooid. Behalve het verhaal van een weg is Jalan Raya Pos ook het verhaal over de geschiedenis van Indonesië, '...een belangrijke, politiek geladen, meeslepende en bovendien bloed mooie documentaire' aldus NkC Handelsblad. Nederlands ondertiteld, kleur, speelduur 155 min. Prijs 49,90 (Bestelcode V10) Afhalen kan ook, ons adres is Bergstraat 27, Amersfoort. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 56