Repatriëring Scriptie over Hélène Weski Kindermuseum KIT bekroond Jo Spier Stichting Bent u niet meer in staat om zelf het graf van uw dierbare te onderhouden? Omdat u te ver weg woont... Of het werk lichamelijk niet aankunt.. Of misschien omdat u teveel door andere zaken in beslag wordt genomen? Met respect verzorgt graveniersbedrijf De Waerde zorgzaam onderhoud. Aan gedenktekens en grafmonumenten waarvoor u zich als nabestaande verantwoordelijk voelt. DE WAERDE e/ /'e^ec/ vees U(/j AesVsi/i e/V^e^f Daar bad ik om rijst en hier bid ik om brood Daar ben ik geboren En hier ga ik dood Lilian Ducelle Het kindermuseum van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam heeft de Council of Europe Award 1996 gewonnen. Deze prijs, verleend door de Raad van Europa, is 22 april 1997 in Straatsburg uitgereikt. Het kindermuseum krijgt de onder scheiding voor zijn inzet voor de tolerantie en voor het bevorderen van meer begrip tussen de culturen. Aan de prijs is een bedrag van tienduizend gulden verbonden. De Jo Spier Stichting werd in 1992 opge richt om 'de nationale betekenis van deze kunstenaar onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek'. De tekenaar Jo Spier (1900-1978) woonde en werkte in Nederland en de Verenigde Staten en maakte in zijn leven veel reizen, waaronder twee naar Indië: in 1934 op uitnodiging van de Stoomvaart Maat schappij Nederland en in 1948 voor Elseviers Weekblad. Een grote collectie boeken, tekeningen, brochures, folders, kalenders, briefkaarten, affiches en aqua rellen is ondergebracht in het Stedelijk Museum in zijn geboortestad Zutphen. De stichting verzorgt onder meer twee ex posities per jaar in het Stedelijk Museum. Naar verwacht wordt in het najaar van 1997 een expositie gewijd aan zijn Indi sche reizen en tekeningen. Donateurs betalen 25,00 per persoon, of 35,00 per (echt)paar, op gironummer 63443 en ontvangen dan drie keer per jaar de lo Spier Revue, een aan hem gewijd tijd schrift. Het secretariaat van de stichting is te bereiken via het museum: Stedelijk Museum Zutphen, Rozengracht 3, 7201 JL Zutphen. Alexandra van Leeuwen, stu dente Nederlands in Leiden, schreef haar doctoraalscriptie over het werk van Hélène Weski: Een nieuw licht op het oude Indië. Een overzicht van het Indische werk van de schrijfster Hélène Weski. Ze maakte een analyse van Van mensen en machten. Verhalen uit het oude Indië en Niet meer dan een rat, De mensen noemen het liefde, boeken die bij uitgeverij Moesson verschenen zijn. Daarnaast onderzocht ze de losse verhalen en stukken van de schrijfster in de NRC, Moesson en Margriet. Alexandra van Leeuwen concludeert onder meer dat Hélène Weski in haar werk vooral gedreven werd door een verlangen haar lezers, waaronder ook veel oud-Indischgasten, te leren over de Indonesische cultuur. Voor de liefheb bers ligt de scriptie Een nieuw licht op het oude Indië ter inzage op de redactie. 41ste jaargang nummer 11 mei 1997 9 gMPHpi A. Nl DJJ Z JJ ZC* ADVIES UITVOERING Wilt u meer weten over wat De Waerde voor u kan betekenen Bel of schrijf voor een afspraak of brochure. Postbus 642, 2700 AP Zoetermeer, Nederland. Tel: (079) 3313409. VApt"^ «jtT OOuR^TEDtr_ 6N MOEDE.R. VJ'T KAMPONG etAt'AMG-Kt&OVI

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 1997 | | pagina 9