Foto Lin Scholte (achterop Bibi Koetis) 'Misschien omdat mijn vader een Hollander was. Hij overleed in 1959. Misschien is bij mij het gevoel ont staan van: nou, mijn geboorteland ben ik kwijt en dit is toch ook mijn land, het land van mijn vader, waar hij geboren is en waar hij begraven is.' En: 'Ik hou trouwens van Nederland. Enkele jaren geleden bracht ik een pannetje Indisch eten naar mijn dochter. Ik liep stug tegen een harde, gure wind in. Het motre gende en het was koud. Maar bij iedere stap zei ik tegen mezelf: Dit is het geboorteland van paps. Hier ben ik thuis, hier ben ik gelukkig.' Prijsvraag Toch bleef haar hart uitgaan naar die andere wereld, naar Indië. Toen de Indische kunstkring Tong Tong in 1963 een opstelwedstrijd uitschreef begon ze met schrijven. Het onder werp was jeugdherinneringen uit Indië. In de jury zat Rob Nieuwenhuys die eerder het fotoboek Tempo Doeloe had uitgebracht. Hem vooral wilde ze vertellen over haar ouders, en haar jeugd die even Hollands als Javaans was geweest. Ook wilde ze met haar verhaal een nieuw licht op het kazerneleven laten schijnen: 'Want het tangsi-volkje van weleer wordt altijd veracht en ver guisd, zelfs in onze eigen leringen. Toen ik hoorde dat uitgerekend mijn inzending was bekroond, was ik blij, maar vooral ook dankbaar van wege de nagedachtenis aan mijn vader en zijn huwelijk met mijn moe der.' Ze won de eerste prijs en daar mee veel complimenten. Maar er was ook kritiek. Abonnees van Tong Tong waren boos omdat zij woorden als 'nonna lip lap' en 'anak kolong' gebruikte. Lin vond eenvoudig: 'Een nonna lip lap ben ik, een kind uit een huwelijk van een Hollandse militair die naar Indië ging. Een anak kolong is mijn moeder, een in de tangsi geboren en opgegroeid solda- tenkind.' Na haar bekroonde verhaal bleef Lin schrijven. Ze schreef bijelkaar drie boeken over het tangsi-leven, een kookboek en schreef een aantal arti kelen voor Tong Tong. Haar debuut Anak kompenie beleefde een aantal herdrukken. Soms droomde Lin Scholte over de bersiaptijd, ze ver langde Bandoeng nog eens te kunnen zien. In interviews bleef ze echter volhouden gelukkig te zijn in Holland. T angsi-leven Lin Scholte overleed op 10 juni 1997. Ze liet een klein en mooi oeu vre na dat een uniek beeld gaf van het 'tangsi-leven' in Indië. Daarmee heeft zij als geen ander voldaan aan de wensen van de Indische kunst kring, zoals ze zich dat herinnerde: 'Het bestuur van de Indische Kulturele Kring hecht niet aan mooi schrijverij, het geeft de voorkeur aan eenvoudige taal, waaren Indische herinneringen, hetzij van ernstige, hetzij van vrolijke aard worden neer geschreven, welke ook zullen strek ken tot verrijking van het beeld van ons Indië van tempo doeloe.' Damescompartiment Online Meer lezen over Lin Scholte en andere schrijfsters over Indië? Bezoek dan het Damescompartiment Online op www. damescompartiment, nl Wilt u Vilan schrijven, dan kan dat ook: postbus 11082, 2301 EB Leiden. 47 ste jaargang - nummer 1 - juli 2002 35

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2002 | | pagina 35