s tips@moesson.com boeken o cd's o dvd's o sites o nieuwtjes o de voorgalerij YVONNE KEULS Mevrouw J Acteurs gezocht Verloren jeugd Hebbes! Afgelopen oktober verscheen de publicatie In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers igs:-200è. De twee schrijvers, Henk Smeets en Fridus Steijlen, houden zich beiden al geruime tijd bezig met de Molukse geschiedenis en hebben voor dit boek zeer grondig onderzoek verricht. Dit laatste blijkt wel uit de circa 75 pagina's met noten, bronnen en literatuur. De studie was een opdracht van de toenmalige minister van Grote Steden- en Integratiebeleid, Van Boxtel, ter gelegenheid van het vijftigjarig verblijf in Nederland in 2001. Het boek beschrijft uitvoerig de achtergronden van de komst van circa 12.500 Molukkers in 1951 naar Nederland en hoe zij hier tijdens de eerste jaren als gemeenschap gescheiden leefde van de rest van de Nederlandse samen leving. De verhuizing van woonoorden naar woonwijken tijdens de jaren zestig betekende in dit opzicht dan ook een tijd van transitie. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig traden Molukse jongeren steeds meer op de voorgrond. Dit leidde in de jaren zeventig tot een politieke radicalisering en de nu inmiddels veelbesproken gijzelingen. Na een perio de van heroriëntatie van de Molukse gemeenschap werd er in de jaren tachtig op verschillende terreinen een versnelde integratie in gang gezet. De schrijvers overtuigen de lezer dat de jaren 1990-2006 een ingrijpende verandering van de structuur van de Molukse gemeenschap laten zien. Aan de ene kant voelen Molukkers zich meer en meer onderdeel van de Nederlandse samenleving, maar aan de andere kant identificeren zij zich niet als Nederlanders. In Nederland gebleven kan wor den beschouwd als een uitste kend handboeken naslagwerk over de 55-jarige geschiedenis van Molukkers in Nederland. De schrijvers bieden de lezer een interessante en volledige intro ductie over zaken als politiek, huisvesting, werk, onderwijs, Molukse organisaties, integratie en de Molukse identiteit. (Ron Habiboe) In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers igsi-2oo6 door Henk Smeets en Fridus Steijlen Uitgeverij Bert Bakker: 4óg pagina's (paperback) ISBN go35igog87 Prijs: 24,gs Marion Bloem is voor haar nieuwe speelfilm Ver van Verre op zoek naar Indische acteurs, actrices en figuranten in alle leeftij den. Er wordt ook gezocht naar mensen die Pentjak Silat beheer sen. De opnameperiode is in de zomer van 2007. Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan je gegevens, (eventuele) ervaring en een duidelijke foto naar: casting@ijswater-rocketta.nl Meer informatie: tel. 020 - 44217 60. In het decembernummer verloot ten we vijf exemplaren van het boek Mevrouw mijn moeder. De prijswinnaars zijn: mevrouw H.B. van Wessel uit Rotterdam, mevrouw C. van Wylick uit Seve- num, Irene Rummens uit Hever (België), Marty Vermeulen uit Baarn en G.W. Benjamins uit Den Haag. Gefeliciteerd! De documentaire Kinderjaren was al te zien op televisie, op het Nederlands Filmfestival en op het Indisch Filmfestival, maar voor wie 'm gemist heeft, is de film nu verkrijgbaar op dvd. In de documentaire maakt filmer Piet Oomes samen met zijn moeder Ank Otten en tante Guus Otten een emotionele reis terug naar hun jeugd.Terug in de interneringskampen vindt een confrontatie plaats met het verleden en tussen generaties. De dvd Kinderjaren is te bestellen door ig,75 (incl. verzendkosten) over te maken op giro 4572ogo, t.n.v. stichting Docu Shot, o.v.v. Kinder jaren. Vergeet niet naam en adres te vermelden. januari 2007

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 11