nei^n I Van de lezer q brieven EERSTE TYPEWEDSTRIJD Heel leuk, het artikel in het oktobernummer van Moesson over de eerste typewedstrijd in september 1930 in Soerabaja, de stad waar ik na de Japanse bezetting de lagere school heb doorlopen. Het artikel en ook de foto spraken mij speciaal aan, omdat mijn vader (Leo de Paauw) in de jaren dertig onder meer voorzit ter is geweest van de examencommissie van de Vereniging van Leeraren Stenografie en Machineschrijven op Java. Hieronder twee foto's. De grote foto toont de deelnemers aan een type-examen dat in Malang werd afge nomen op 15 juli 1933. Mijn vader staat op de achtergrond, temidden van enkele dames van de examencommissie, met links mijn moeder, Miline de Pauw.[...]De andere foto laat het bestuur van de vereniging zien met daarop (zoals mij destijds door mijn moeder verteld werd) rechts zittend mevrouw van der Haar. Naast haar, met bloemetjesjurk, mevrouw Steinmetz, mijn vader geheel links in stereo type houding: hand in de zij. Mevrouw Vanger moet er ook op staan. De overige personen zijn mij onbekend, misschien dat Moesson- lezers nog personen herkennen. Mijn vader werd helaas slachtoffer bij de ondergang van de Junyo Maru in september 1944. Mijn moe der overleed in Nederland in 1990 op bijna 90-jarige leeftijd. Het lezen van het artikel heeft de verhalen van mijn moeder weer even levendig in de herinnering gebracht. Leoline de Pauw, Ede KERKJE IN BANDA Tijdens een reis die mijn vrouw en ik maakten door de Molukken, waren wij begin november enkele dagen op Banda-Neira. Daar hebben we ook het kerkje gezien, of liever gezegd: wat er van over is. Het kerkje uit het verhaal 'Kerst in Banda', uit Moesson van december, bleek helaas tijdens de laatste onlusten in brand gestoken. Het hele houten interieur, inclusief preekstoel en orgel, is weg! Het dak is er niet meer. Alleen de vier kolossale pilaren en de muren resteren nog. In de consistorie kamer aan de achterkant bleken de bouwvak kers te huizen, die met de restauratie bezig zijn. De klok hangt overigens nog wel in het kleine torentje aan de voorkant. De klok wijst half zes aan. In de twee ruitvormige stenen aan weerszijden van de ingang was nog een gedeelte van de Nederlandse tekst te lezen.[...j De Nederlandse teksten op de graf stenen binnen in de kerk zijn nog wel goed leesbaar. Eeuwig zonde om zo'n mooi, oud ge bouw moedwillig te vernielen. Hopelijk wordt het kerkje weer in oude luister hersteld. T. van Buul, Doetinchem SCHOOLFOTO Naar aanleiding van een oude schoolfoto in Moesson van december, wilde ik graag iets rechtzetten. Bij de schoolfoto staat vermeld, dat het waarschijnlijk de eerste klas van de hbs, schooljaar 1951-1952 te Hollandia, Nieuw- Guinea, betreft. Deze foto moet van een ander jaar zijn. Ik weet dit heel zeker, omdat ik zelf in de eerste klas zat in 1951-1952 in Hollandia. Wij zeiden overigens Hollandia-stad, het oude Kota Baroe. Ik ken ook niemand op de foto. Toen ik in 1951 op die bewuste hbs kwam, was de school nog in oprichting. Hij bestond uit een voorbereidend jaar, een eerste en een tweede klas. Later zouden de hogere klassen erbij komen. Bij de school hoorde ook een jongensinternaat onder leiding van de bruine paters, van wie er verschillende les gaven op de hbs, zoals de rector, pater Bruinsma en pater Van de Berg (Ge schiedenis).Verder herinner ik me nog heel goed dr. Heil (Plantkunde), de heer Lucas (Wiskunde en Aardrijkskunde), mevrouw Bartelds (Frans), mevrouw De Jong (Engels), mevrouw Wehlburg (Tekenen) en de heer V.d. Meer (Gymnastiek). Omdat ik in die tijd een dagboek bijhield, waarin voornamelijk verhalen over school, weet ik nog veel namen van klasgenoten onder andere Frans Baume, Albert Gerrits, Ronald Pallencoe, Monongko, Zapletal, Fried Hooydonk, Anneke Wehlburg, Juul Trauerbach, Rudy van Zanten, Louis Mensingh, Eddie Blaauw, Henny Peters, Dries Klencke, Nieuwenboom, Rob Vermeulen, Ruby Monteiroen Benny Janssen. Adrie van Langen-Michielsen, Herman de Manlaan 75,5242 CW Rosmalen HET INDISCH HUIS Wederom is aan de orde dat gemeenschaps geld (van u en van mij) in de vorm van subsidie terecht komt in de zakken van een stelletje bangsats. Geen enkele adequate con trole wordt van overheidszijde uitgeoefend op de juiste besteding van deze gelden. Geen argwaan, wanneer in nog geen vier jaartijd drie directeuren de revue passeren (uiteraard met een dijk van een salaris en onkostenver goedingen). Hopende dat de (Indische) pers ze op de hielen zit en ons op de hoogte blijft houden. Aan de schandpaal met deze lieden! Ing. R.L. Mertens, Amstelveen INDO NEDERLANDER Als reactie op de brief van Ronald Schuma cher het volgende: Bijna iedere dag ga ik met een goede vriend bij McDonald's ngobrollen en spreken we graag petjoh met elkaar en ook Javaans, dat wij beiden hebben geleerd van onze Javaanse moeders. Dat ik abonnee ben van Moesson zegt eigenlijk ook al genoeg wat betreft mijn Indisch gevoel. Wat ik niet juist vind, is het Indisch in Indische Neder lander. Het is een koloniaal-maatschappelijk begrip dat aan ons is blijven kleven. Waarom niet Indo Nederlander? [,..]Als Indo van bouw jaar 1928 heb ik gewoon een nuchtere kijk op de realiteit dat Nederlands-lndië de republiek Indonesië is geworden. Van schuldgevoel of spijtbetuiging, zoals de briefschrijver sug gereert, is geen sprake. Harold Charles, Maastricht januari 2007

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 13