door Frans Leidelmeijer Het departement Handelsmuseum van het net geopen de Koloniaal Instituut in Amsterdam voorzag begin ja ren twintig beeldhouwers van kostbare tropische hout soorten om de verkoop van dit hout uit de kolonie Indië te stimuleren. Bernard Richters (1888-1966) is de maker van deze olifant, gemaakt van djatihout (Javaans teak). Frans Leidelmeijer bespreekt iedere maand een kunstobject dat ont staan is uit Europese en Indische kruisbestuiving. a/ni Naast beeldhouwer, was Richters ook tekenaar en graficus. Zoals voor zovele collega's in die tijd was het als beeldhouwer geen vetpot, dus gratis verstrekt materiaal was zeer welkom. Het departement Handelsmuseum organiseerde ook tentoonstellingen van deze kunstvoorwerpen. Richters die in Rotterdam geboren werd en de plaatse lijke kunstacademie gevolgd had, heeft een zeer herkenbare stijl. In het begin werkte hij expressionistisch, maar gaan deweg werd zijn werk symbolistisch van karakter. Typerend voor zijn werk zijn de zacht vervloeiende vormen en contou ren, de stilering en de vaak buitenaardse sfeer die er rond zijn beeldhouw werk hangt. De eerste twee kenmerken zien we in de afgebeelde olifant terug. Een ander kenmerk in zijn werk zijn de schuinstaande spleetogen die zijn beel den een Aziatisch karakter geven wat we bij de olifant ook zien. Waarschijnlijk komt die invloed van het beeldhouw werk van de Khmers, dat hij zag in zijn Parijse periode; hij verbleef er een tijdje totdat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog hem dwong terug te keren naar Nederland. In Parijs maakte hij deel uit van een kleine Hollandse kolonie waaronder de beeldhouwers John Radecker, Hildo Krop en de schilder Jacob Bendien. Naast beeldhouwkunst van de Khmers, zagen ze er in musea ook de oerkunst van volkeren uit Afrika en Oceanië. Voordat Richters met het snijden van dit decoratief beeld van een olifant begon, is hij waarschijnlijk eerst naar Artis ge gaan om inspiratie op te doen. Het werd geen natuurgetrouwe weergave van het dier. De kop van het dier werd verwerkt in een plat beeld dat je tegen de muur kan zetten. Geen kolossale olifant maar een slank en gestileerd dier met een klein slurfje. "p 5 JA -c O

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 19