Zonder enige knnir van ftimrni met vele anderen naar trtrok HONGKONG -'Selamat Datang!' Een medewerker van de Home Affairs Bureau verwelkomt een pas gearriveerde groep jonge Indonesische vrouwen op het vliegveld van Hongkong in hun eigen taal. Hij overhan digt de vrouwen een brochure waarin staat dat het minimumsalaris voor buitenlandse huishoudkrachten op 3400 Hongkong Dollar (334 euro) per maand ligt. Een uiterst nuttige actie. Uit een onderzoek van het Asian Migrant Centre -een regionale NGO-dat vorig jaar uitkwam, is namelijk gebleken dat 42 procent van de Indonesische huishoudkrachten in Hongkong onderbetaald is. Verward en onbekend met het land nemen de jonge vrouwen de waar schuwing in ontvangst. Ze dragen allemaal dezelfde rode jassen. Hun haar hangt,als dat van een scholier in Indonesië,tot net boven hun schouders. Eén van de voorschriften van het uitzendbureau dat hen naar Hongkong gehaald heeft. Direct na de douane wacht een Indone sisch sprekende medewerker van het uitzendbureau de vrouwen op. 'Die heb je hier niet nodig', zegt hij terwijl hij de brochures aanpakt en in de prullenbak gooit. Hoe meer de vrouwen weten, hoe meer ze zich immers zullen verzetten. Uitbuiten Het aantal Indonesische huishoudkrachten in Hongkong groeit met de dag. Tien jaar geleden werkten er slechts een paar duizend Indonesiërs in Hongkong. Dit getal is inmiddels gestegen naar bijna 90 duizend. Vergeleken met de meeste landen in Azië worden de rechten van werknemers in Hongkong beter beschermd. Zo is er een minimum salaris voor buitenlandse huishoudkrachten vastgelegd in de wet dat Voor het onderzoek ondervroeg het Asian Migrant Centre meer dan duizend Indonesische vrouwen op verschillende plekken in Hong kong. De resultaten liegen er niet om. Ruim eenderde van de onder betaalde huishoudkrachten verdient zelfs 2000 Hongkong Dollar (202 euro) of lager.'Schokkend', reageert Nurul Oouriah van het Asian Migrant Centre. Eén van de oorzaken van het onderbetalen is volgens haar dat de huishoudkrachten torenhoge commissies moeten beta len aan de uitzendbureaus. Werkgevers laten huishoudkrachten vaak kwitanties tekenen waarop staat de ze het minimumsalaris ontvan gen. In werkelijkheid betaalt de huishoudkracht vaak de eerste paar maanden ruim negentig procent van het salaris aan het uitzendbureau. Het maxima le bedrag voor commissies dat is toegestaan volgens de wet in Hongkong is tien procent van het maandelijks inkomen. Hoewel het salaris na de periode van afbetaling van commissies omhoog gaat, verdient de huishoudkracht vaak dan nog steeds ruim beneden het minimumloon. vorig jaar met tachtig Hongkong Dollar (vijf euro) omhoog gegaan is. De overheid wordt steeds alerter. In de afgelopen twee jaar heeft het Labor Department namelijk vijf uitzendbureaus gedwongen te sluiten wegens het vragen van te hoge commissies van Indonesische huishoudkrachten.Toch blijkt dat bijna de helft van de Indonesische huishoudkrachten nog steeds onderbetaald is. Opvanghuis 'Vijf maanden lang verdiende ik slechts 186 Hongkong Dollar (19 euro), vervolgens ontving ik 2000 Hongkong Dollar (196 euro). Mijn werkgever liet mij elke maand een kwitantie tekenen waarop stond dat ik het minimumloon verdiende', vertelt de 29-jarige Sumarni uit Lampung (Sumatra). Een vriendin van haar wees haar op het bestaan 22 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 22