Het Instituut voor Jonge Dames, Ba Katholieke Middelbare School, Soerabaja Indische schoolfoto Tempo Doeloe Van Wim van der Kouwe kregen we een oude schoolfoto van zijn moeder. Hij schrijft:'De School met den Bijbel was onderdeel van het bekende Salemba scholencomplex in Batavia.' Op de foto poseert een klas (of enkele klas sen) van 'Het Instituut voor Jonge Dames'. Op dit instituut werd de opleiding gegeven tot onderwijzeres en er kon examen worden afgelegd in de vakken tekenen, nuttige en fraaie handwerken en in de Franse en Engelse taal.'De foto zal van circa 1920 zijn', schrijft Wim verder.'Mijn moeder Emilie Kal staat op de achterste rij, tweede van rechts. Weet iemand nog de namen van de twee oudere dames, zittend op een stoel?'Wim van der Kouwe vermoedt dat het leraressen zijn. Her kent iemand nog anderen op de foto? Reacties graag aan: Wim van der Kouwe, de Savornin Lohmanlaan 36,9722 HH Groningen. E-mail: j'w.vd.kouwe@hccnet.nl januari 2007 25 Regilla Knol-Weiss stuurde ons deze foto uit 1954 van haar derde klas op de Katholieke Middelbare School 'Zusters van Onze Lieve Vrouw Sint Anna', aan de Jalan Tembaan. Het was gelukkig niet een heel strenge meisjes school.'Van sommige leraressen werd verteld dat het echte prinsessen waren, van de Sultan van Djokja', vertelt Regilla,'maar er zaten ook Chinese leraressen op school.' De meeste klasgenootjes is Regilla jammer genoeg uit het oog verloren. Maar met veel plezier denkt ze nog terug aan vriendin en klasgenootje Els Manuhua. Zij kon namelijk heel mooi zingen en zong af en toe zelfs voor de radio! 'Ze zong dan Engelse liedjes als Crying in the Chapel van Elvis Presley, Singin'in the rain en Tea for Two! Indië liep wat betreft muziek echt voorop. De jive en rock 'n roll waren al helemaal hot voordat ze bekend werden in Holland.'Wie kan er samen met Regilla nog meer herinneringen ophalen? De namen die Regilla nog weet zijn: Ivonne Mus en Anneke Bos op de bovenste rij. Op de middelste rij staat de onderwijzeres als tweede van links, als zevende van links Els Manuhua, als tiende Vera Edelbloed, als elfde Lena Au, en de dertiende is Regilla Weiss zelf. Als laatste op deze rij staat nog een onderwij zeres en van de onderste rij herinnert Regilla zich geen namen. Reacties graag,aan: Regilla Knol-Weiss, Franke Deddenstraat 4,8397 GK De Blesse. E-mail: Kn0lweiss@pl3net.nl

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 25