6 het achtererf colofon Moesson is een uitgave van Tjalie Robinson bv Bergstraat 27,3811 NE Amersfoort Postbus 2074,3800 CB Amersfoort Telefoon 033 - 4 611 611 Fax 033-4 655 208 E-mail info@moesson.com Internet www.moesson.com WIE WAT WAAR WANNEER Ik ben op zoek naar de volgende personen: Lena en Loes Rommens (Adek- kamp), Robbie Hillebrand, Frans(je) Nut- sman, Yap Hong Seng. Allen uit Jakarta. Peter van Leijen pvanleijen@gmail.com DANSPARTY NEW YEAR'S PARTY - Zaterdag 6 januari 2007 m.m.v. 'Straight', 'Pagaya', 'Pacific Flowers'. Partycentrum Ster voorde', D.J. v. Mooklaan 1, Rijswijk (ZH). Aanvang 19.30 u. einde 01.00 u. Cocktail - Avondkleding gewenst! Info. 'Club Ramona', Sonja Rubens, 079 - 362 30 22 rub.son@planet.nl KUMPULAN Kumpulan Tanpa Nama organiseert Danceparties op zondag 7 januari met Edu Schalk The Rocking Teens, 28 januari met Challenge Theresia. Aanvang 13.00 uur Einde 18.00 uur. Zaal "de Brinkhoeve", Kerkstraat 12, POORTUGAAL (Hoogvliet-Rotterdam). Pasar Malam Budaya in Zoetermeer 21 22 april, Pasar Malam Garuda in Spijkenisse 5 6 mei en in Hoogvliet 15 16 september. Info: Jason Laurens 06-130.456.62. raldylaurens@sajany. nl www.sajany.nl NIEUWJAARSWENSEN Lieve allemaal, een heel gelukkig 2007 toegewenst! Paul en Grethe Ma- caré-Potrykus, Ficusweg 17, Willemstad, Curagao. Nederlandse Antillen. E-mail: paulrm@carib-online.net (School)vrienden, familie alle Van Waardenburgs waar ook ter wereld: een voorspoedig 2007! Fien Hugo van Waardenburg, 5877 SW Bonita Rd. Lake Oswego, Oregon 97035-3221U.S.A. letje de Wolf, Lies Wenzel, Christien Veldhoen-Clark wensen familie, vrienden en kennissen een gelukkig en gezond nieuwjaar 2007! NOVEEN Noveen St. Clara volbracht. F.U. NOVEEN St. CLARA. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk lijken om verhoord te worden, en iets wat u zeer ter harte gaat. Laat de 9de dag de kaars geheel opbranden, en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vraagt. A.F.C. St. Clara hartelijk bedankt voor het gevraagde. K.H.T. NOVEEN St. CLARA. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het Wees Gegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk lijken om ver-hoord te worden, en iets wat u zeer ter harte gaat. Laat de 9de dag de kaars geheel opbranden, en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vraagt. L.L.T. Redactie: Marjolein van Asdonck, Geert Onno Prins, Leny Rufi (redactie-assistente), Marinus Schoen (advertenties), Karlijn de Jonge (projectleider digitalisering). Fotografie: Roeland de Bruyn, Serge Ligtenberg, Armando Ello Vormgeving: Raadgever en Partners, Amersfoort Druk: Van der Weij bv grafische bedrijven, Hilversum Moesson doet altijd z'n best feiten en informatie te controleren. Toch kan het zijn - vooral als informatie door derden wordt aangeleverd - dat er foutjes in berichten sluipen. Daar kunnen wij helaas geen verantwoording voor nemen. Kopij wordt door de redactie ingekort of bewerkt. Kopij kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Kopij wordt alleen geretourneerd mits uitdrukkelijk verzocht. Abonnementen: Nederland: jaar 47.65 halfjaar 24,96 Europa: jaar 54,45 halfjaar 29,49 Buiten Europa: jaar €58,99 halfjaar 31,76 Automatische incasso 5% korting. Abonnementen gelden bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. U dient tenminste zes weken voor afloop van uw abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen. Agenturen: Amerika en Canada: Joyce Cohen P.O. Box 1461, Hilo Hawaii 96721 Tel/Fax. 1-808-934-0553 Jaarabonnement USA 65,- Australië en Nieuw-Zeeland: HAUB Productions P.O. Box 1022, Mt. Gravatt, OLD 4122, Australia Tel. 07-38496779 Jaarabonnement AU$ 85,- Uw cheque op naam stellen van de agent niet op Moesson of Tjalie Robinson bv. Administratie: Juul Mensinga, Juul de Moel Postbank 6685 t.n.v. Moesson, Amersfoort ABN-AMRO 51.56.15.730 t.n.v.Tjalie Robinson bv, Amersfoort Advertenties: Moesson verschijnt de eerste vrijdag van de maand. U kunt uw advertenties tot uiterlijk 21 dagen voor de verschijning aanleveren. Voor informatie over het aan te leveren materiaal kunt u contact opnemen met Marinus Schoen: advertenties@moesson.com Auteursrecht op brieven, ingezonden stukken en foto's Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto's sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Moesson, zowel in print als elektronisch, en verlenen daarnaast Moesson het recht het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 51ste jaargang nummer7 ISSN 0165 6546 Copyright Tjalie Robinson bv. Alle rechten voorbehouden. januari 2007 49

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 49