INDFIA Bel 0900 - 46 33 420 of mail naar info@indfia.nl Even voorstellen: Als Indisch adviesbureau vinden wij een goede relatie met onze klanten essentieel. Pas wanneer we u goed kennen en weten wat uw wensen zijn, kunnen we u goed adviseren. Maar voor wij u leren kennen, willen wij ons graag aan u voorstellen: deze maand Corina Keijser-van den Dool. INDFIA in 2007 Hypotheken Pensioenen Financieringen Verzekeringen INDFIA Naam: Corina Keijser-van den Dool Functie: Eindverantwoordelijke inkomens- en levens verzekeringen binnendienst Leeftijd: 27 jaar Werkzaam in de financiële dienstverlening sinds: Begin 2005 Burgerlijke staat: Gehuwd Kinderen: Geen Laatst genoten opleiding: Erkend hypotheekadviseur Hobby's: Tuinieren Zakelijke ambities: Zo veel mogelijk kennis opdoen om zo altijd het beste advies te kunnen geven. Persoonlijke ambities: Altijd in ontwikkeling blijven. Lievelingsgerecht: Preischotel Het jaar 2006 is voor INDFIA een bewogen jaar geweest; de advertenties in Moesson, de Pasar Malam Besar en de kennismaking en prettige samenwerking met diverse In dische instanties. Niets gaat vanzelf, maar uw warme en positieve reacties op onze initiatieven hebben het zeker de moeite waard gemaakt. Niet alleen zijn wij trots op wat wij het afgelopen jaar bereikt heb ben, maar uw reactie geeft ons reden te meer om in 2007 de bestaande initiatieven verder uit te bouwen en te kijken hoe we de Indisch-Nederlandse gemeenschap nog beter van dienst kunnen zijn. Voornemens voor 2007 Verzekeringstechnisch Op het gebied van schadeverzekeringen zijn wij druk in onderhandeling met di verse verzekeraars om te kijken of wij een collectief schadepakket kunnen ontwikke len voor de Indisch-Nederlandse gemeen schap. Door al deze verzekeringen onder te brengen in één groot contract kunnen wij beduidende kortingen bedingen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden op het gebied van zorg om een maatwerk polis te creëren, afgestemd op de wensen en behoeften van de Indische Nederlan der. Door een pakket samen te stellen met alleen die dekking die van toepassingen is op uw situatie, kunt u aanzienlijk financi eel voordeel genieten. Wij hebben het afgelopen jaar regelmatig ondervonden dat met name leeftijd een beperkende factor is bij het afsluiten van een lening of een hypotheek. Om te zorgen dat u juist op hogere leeftijd nog extra fi nanciële ruimte kunt creëren (bijvoorbeeld voor een reis naar Indonesië), hebben wij geldverstrekkers verzocht een product op de markt te brengen wat niet zozeer afhan kelijk is van leeftijd. Wij hopen u met een seniorenlening en een seniorenhypotheek nog beter van dienst te kunnen zijn. Indisch Financieel Adviesbureau

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 50