2007! De medewerkers van INDFIA wen sen u een gezond en voorspoedig Management: Dennis Simon - Rowdy Simon Peter Feelders - Michel Bout Buitendienst: Edwin Tanasale - Henk Koster Edward van Minde - Hennie de Boom Dirk Koper - Ron van Bruggen Teiny Willems - Rebecca de Haas Leo van Gent - Sandra Hoogervorst Binnendienst: Maria Verschuren - Michel Slink Corina Keijser - Renata Zimmerman Annemarie Karreman - Patricia Derks Jessica Heester - Lorain Ko Daisy Mikoen - Marvin de Jong Jeanette Valk - Nicole Verhagen Jayme Agerbeek - Liesbeth van den Broek Anabel Pallas Fuentes Tevens zijn wij bezig onze website in 2007 verder uit te breiden. In de toekomst kunt u vanaf onze website eenvoudig uw schadeverzekeringen afsluiten, wijzigin gen doorgeven enzovoorts. Vanzelfspre kend zullen wij u via onze website ook informeren over actuele zaken die voor u van belang kunnen zijn, zoals politieke of fïscaaljuridische veranderingen en natuur lijk de stand van zaken met betrekking tot onze eigen initiatieven. Sociaal INDFIA houdt zich niet alleen bezig met verzekeringstechnische zaken, maar houdt zich, gedreven vanuit het gevoel iets te willen betekenen voor de Indisch-Neder- landse samenleving, ook bezig met meer sociale zaken. In 2007 staan wij opnieuw op de Pasar Ma- lam Besar. Niet alleen om u in financieel opzicht te informeren, maar ook om met u in gesprek te gaan over wat u bezighoudt. Zoals u weet, steunt Stichting INDFIA di verse Indische projecten en incidenteel ook individuele gevallen. Wij geloven sterk in het gezegde: samen staan we sterk. Wij zullen in het nieuwe jaar dan ook opnieuw in gesprek gaan met diverse Indische instellingen en vereni gingen met als doel ons gezamenlijk in te zetten voor het welzijn van onze maat schappij. Indien nodig, zullen wij zelfs een congres organiseren voor alle Indische instanties in Nederland. Daarnaast hopen wij onze bestaande contacten nog verder uit te bouwen, zodat we elkaar nog beter kunnen helpen! Al met al hopen wij er in 2007 opnieuw een succesvol jaar van te maken! INDFIA Oudedijk 196 a/b 3061 AS Rotterdam T 010 - 404 13 66 INDFIA Newtonweg 2-4 2952 BH Alblasserdam T 078-6920 526 INDFIA Markt 24 4731 HP Oudenbosch T 0165-333 750

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 51