Javaanse contractarbeiders komen aan in Suriname het boek. Het schrijven was soms moeilijk. Ik heb veel gehuild. Ik schreef namelijk ook over mijn moeder. Wat ze wel en niet goed heeft gedaan.' Hoe reageerde je moeder op het boek? 'Aan vankelijk huiverig. Het gaat toch over familie. Nu is ze hartstikke trots en betrokken. Ze is bij elke lezing aanwezig. Het praten over de familie en het verleden, dat voelde voor haar, maar ook voor haar jongere broertje, als een opluchting. Ze konden het eindelijk vertellen, want in de Surinaamse en Javaanse cultuur wordt nergens over gepraat. Dingen zijn gewoon zo en daar wordt niet over gesproken. Als m'n moeder het niet oké had gevonden, was ik niet met het boek begonnen. In onze gemeenschap is familie heel belangrijk.' Voor jou dus ook. 'Ontzettend. Ik besefte dat toen ik tiener was. Op de middelbare school merkte ik dat mijn vriendinnen heel wankel in het leven stonden, terwijl ze lang niet zoveel hadden meegemaakt als ik. Ik besefte dat ik zo stevig uit de strijd was gekomen, niet omdat ik zoveel had meegemaakt, maar doordat de familieband zo sterk is. Voor mijn moeder was niemand zo belangrijk als haar kinderen. Ze liet nooit iemand tussen ons in komen. Iets wat de vrouwen op onze galerij in de flat wel deden. Vriendjes gingen voor de kinderen. Bij mijn moeder niet.' Wanneer wij samen zijn vertelt het verhaal van de Javaanse muzikant Wagiman en de jonge vrouw Soemi in Suriname. Hij wil haar graag als zijn vrouw, maar zij staat op het punt om met een oudere man te trouwen. Ze vluchten samen en beginnen aan het avontuur van hun leven. Het boek volgt de familie door Suriname en eindigt uiteinde lijk in IJmuiden. Moesson ontmoet Karin Amatmoekrim in een rustige brasserie in Amsterdam. Dus nooit schrijver willen worden? 'Ik had er nooit aan gedacht. Van mijn studie - moder ne letterkunde - komen wel veel schrijvers, maar ik ben die studie niet gaan volgen met het doel om schrijver te worden. Dat leer je daar niet. Natuurlijk ligt je interesse wel bij boeken.' Hoe is het dan gegaan?'lk heb altijd heel veel gedachtes. Bijna op het manische af soms. Op een gegeven moment ging ik met de trein naar Zuid-Frankrijk om mijn vriendje op te zoeken. In die stilte kwamen die gedachten eruit en werd het een verhaal. Dat was mijn eerste boek.' In hoeverre vertelt dit boek jouw familie- geschiedenis?'De feitelijke din gen in het boek kloppen. Dat mijn opa en oma samen vluchtten en veel kinderen kregen, daarin volg ik de familiegeschiede nis. Maar ik wist natuurlijk niet hoe zij zich voelden. Dat stuk is fictie. Ik had op deze ma nier een kader waarin ik kon fantaseren. De prachtige, mysterieuze verhalen die ik in mijn jeugd hoorde zijn een inspiratie geweest.' Waarom wilde je dit boek schrijven?'Ik wilde de verhalen vertellen en ze tegelijk zelf ook beter begrijpen. Schrijven helpt mij om bewuster te worden. Ik wilde het ook schrij ven, omdat mijn vorige boek heel abstract en beschouwend was. Ik was benieuwd of ik ook een verhalenbundel kon schrijven.' Is dat gelukt?'Ik ben daar meer in geslaagd dan ik van te voren had gedacht. Ik was vooral bang dat ik van oudere Surinamers te horen zou krijgen dat er niks van klopte, maar ze zeiden juist: 'het leven daar was écht zoals in jouw boek. Ze zijn dus tevreden1.' Hoe heb je het aangepakt?'lk heb een jaar vrijgenomen om dit boek te schrijven. Ik heb veel met mijn moeder gepraat en met oude ooms en tantes in Suriname. Daar heb ik ook het gevoel en de sfeer opgenomen voor 14 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 14