Javanen in Suriname meenschap in Suriname. Tot 1930 werken vrijwel alle Javanen op de plantages, na 1930 - als gevolg van de crisis - worden die plantages gesloten en gaan veel Javanen voor zichzelf ver bouwen op door het gouvernement uitgegeven zogenoemde grondjes. Wel komt er rond de Tweede Wereldoorlog een trek naar de stad op gsng in verband met de bloeiende bauxiet- verwerkingsindustrie, en later natuurlijk vanwege voor de hand liggende redenen als werkgelegenheid en vertier. Maar er is ook tegenstroom van ouderen naar het platteland, met heimwee naar de Javaanse dorpen in de districten vanwege de vertrouwde sfeer. Het district Commewijne geldt nog altijd als het Javanendistrict per uitstek. De laatste remigratie ('mulih nJowo') vindt plaats in 1954 per MS Langkoeas, maar de Indo nesische regering stuurt de opvarenden naar West-Sumatra, waar zij het stadje Tongar stichten. Djadji's noemen ze zichzelf; de Javanen die de gemeenschappelijke lotsverbondenheid van de contractarbeid in Suriname delen. Op 21 mei 1890 verlaten de eerste 94 Javaanse contractarbei ders Batavia. Na een tussenstop in Nederland komen ze op 9 augustus 1890 per stoomschip SS Koningin Emma in Suri name aan. De meeste Javanen zijn afkomstig uit de omgeving van Soerakarta en van oorsprong kleine landbouwers. De migratie is een initiatief van de Nederlandse Handel Maat schappij. De planters in Suriname willen namelijk niet langer van de Engelsen afhankelijk zijn voor de invoer van contrac tanten uit Brits-lndië. De 62 mannen en 32 vrouwen, waaron der twee kinderen en een aantal minderjarigen, hebben een vijfjarig contract getekend. Ze worden gehuisvest in barakken en te werk gesteld op de suikerplantage Mariënburg in het district Commewijne. Dagloon: voor mannen 60 cent en voor vrouwen en kinderen 40 cent. Het gouvernement vindt het experiment een succes en neemt vanaf 1894 de werving zelf ter hand.Tussen 1890 en 1930 emigreren ruim 33.000 Javaanse contractarbeiders naar Suriname; ze komen op zo'n 27 plan tages terecht. Ongeveer 8.000 arbeiders keren na afloop van hun contractperiode terug naar Java. De overige 25.000 blijven in Suriname en vormen de basis van de huidige Javaanse ge- mformatie? Surf eens naafrhome.wanadoo.nl/javas/ Javaanse contractarbeiders bij hun barakken februari 2007 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 15