Tempo Doeioe 6 Katanja. Tjaal Aeckerlin en Rick Schoonenberg werken samen aan het project Katanja... Het is een interview project om de dialoog tussen Indische generaties te versterken. De verhalen worden uitgegeven door KIT-publishers. Onlangs verscheen, na Lied van een tokeh en Netter karnbek, een nieuw boek van de auteurs met de titel: De jaren van asal oesoel. Deze maand een verhaal uit dit nieuwe werk. iwüLy rote ...Aan de toekang borongan, de Chinese opkopers, raakten de volwas senen noodgedwongen hun kostbaarste bezittingen kwijt. Sieraden, horloges en kledingstukken. Het huisraad, het overtollige keukengerei en beddengoed was al eerder verhandeld. Met vier families woonden we aan de Kebon Kawoengweg. In totaal deelden we met zeventien personen tachtig vierkante meter. Al die monden moesten gevoed worden. Van de opkopers kregen we liever Nederlandsch-lndisch geld uitbetaald, want met de pèraks en ringgits kon je in het Indische circuit nog steeds terecht. De Nippon biljetten van ongeveer vier bij acht centimeter zagen er niet uit en waren voor ons niet waardevast. We leefden in een uitgeruimd huis wat ons, gezien de hoeveelheid inwoners, wel uitkwam. Er hing niets meer aan de muren, de tafels en stoelen kon je op één hand tellen en onze dapoer was heerlijk over zichtelijk gezien het geringe aantal potten en pannen. Door de hele woning heen liepen waslijnen. De schaarste aan kleding maakte dat we niets buiten durfden op te hangen. Van de genoeglijke uitstraling van de woning bleef maar weinig over. Het leeghalen en leegverkopen begon twee maanden na de inval van de Japanners. Eerst werden de motoren van mijn broers geconfisqueerd. Deze schaften ze, op krediet, jaren voor de oorlog aan bij het motoren huis aan de Kosambiweg. Het drietal verdween direct na de capitula tie in een krijgsgevangenenkamp in Tjimahi. Ze zweerden elk bij een ander merk. De oudste bezat een Triumph, de middelste een BSA en de jongste een Harley Davidson. Bij een goede afstelling van de machines behoorde een motor'dikke buik...dikke buik... dikke buik...'te pruttelen. De Triumph deed mee aan de races opTegallega. Op deze baan werden ook paardenwedstrijden gehouden. Het wegwerken van de diepe bandensporen kostte het terreinpersoneel de nodige moeite. Hoewel mijn broer altijd uitvoerig aan zijn 'fiets' sleutelde ter voorbereiding van een race, is hij nooit in de voorhoede geëindigd.Telkens wanneer hij doorhad dat het toch niets zou worden, liet hij zich terugzakken in het middenveld en probeerde dan vooral met zijn rijstijl te imponeren. Rechtop in het zadel, ontspannen schouders en een fiere blik. Niet lang na het verlies van de motoren moesten we onze duiven aan de Japanners afstaan. Het waren gewone boeroeng dara's, maar de 20 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 20