Tempo Doeloe 6 Antiquarische boeken schat aan Indische dingen en zaken, die je authentiek kunt noemen en die alleen hadden kunnen worden neergeschreven in een Indo- Europees milieu. Van levensbelang Een van de vondsten was een originele asal oesoel tussen zijn familie papieren, een stamboomverklaring daterend uit het laatste oorlogs jaar. Naar ik aanneem gaat het hier om een familielid of bekende van de auteur, want zelf zat Victor Harms gedurende de Tweede Wereldoor log in Nederland. Waarom is zo'n asal oesoel zo'n bijzonder document? Welnu, in bezet Nederlands-lndië moest in april 1942 de Nederlandse bewonersgroep worden geregistreerd met als einddoel een internering in kampen enkele maanden later. Maar men hoefde niet de kampen in als men een Aziatische voorouder had. En dat was natuurlijk het overgrote deel van de Europese bevolking. Zo werd de asal oesoel een document van levensbelang; dit teken van rassenscheiding. Als we de asal oesoel eens beter bekijken, valt meteen op dat de naam Batavia is veranderd in Djakarta. De jaartelling is de Japanse; 2604 in plaats van 1944. Ook de naam Algemeen Landsarchief is vervangen door Gunsei Kanbu Kobuunsyo-Kan. Bij twee vrouwennamen op de stamboom staat Perempoean Indonesia (Indonesische vrouw), dus mocht de bezitter buiten de kampen blijven. Een beladen document, dat volstrekt vergeelde papier, ondertekend door de Japanse officier Ishiyama. Ik kan er naar blijven kijken. De mappen van Victor Harms zitten vol met van die ogenschijnlijk kleine bewijzen voor een heel bewogen tijdvak. Wij moeten ze blijven verzamelen om recht te doen aan de geschiedenis, aan ons verleden. Schreef Leo Vroman niet:'Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. Alle malen zal ik wenen.' 28 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 28