Tentoonstelling en boek over Indische architectuur In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam wordt een overzichtstentoonstelling gehouden van 100 jaar Indische bouwkunst. Frans Leidelmeijer was speciaal uitgenodigd voor een voorbezichtiging. Liem Bwan Tjie: Villa Han Tiauw Tjong (Semarang, 1932). in de tropen Het NAi heeft zijn zogenoemde Indische archief bijeengebracht in de tentoonstelling Moderniteit in de tropen over architectuur in Nederlands-lndië. De expositie in Rotterdam is tot stand gekomen in samenwerking met het Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) en zal na afloop naar Jakarta verhuizen. Bij de tentoonstelling is bovendien een uitgebreide en verzorgde catalogus verschenen, getiteld The past in the present, dat in elf essays ver schillende aspecten van de Indische architec tuur bespreekt. Onmisbaar voor liefhebbers. De Indische architectuur beleeft zijn hoog tepunt in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Onder invloed van inheemse, Nederlandse en Amerikaanse (met name Frank Lloyd Wright) invloeden, ontstaat een onmiskenbaar eigen stijl. De artistieke ople ving in de roaring twenties wordt allereerst mogelijk gemaakt door de gunstige econo mische tijden. Bedrijven investeren in Indië, Hollandse vrouwen en gezinnen emigreren, het gouvernement overweegt naar Bandoeng te verhuizen en de behoefte aan gebouwen neemt toe: kantoren, winkels, overheidsgebou wen, scholen, kerken, ziekenhuizen, zwemba den, hotels schieten uit de grond. Leidelmeijer: 'Het bijzondere deed zich voor dat architecten die in Nederland niet opvielen, in Indië plotse ling geweldig tot bloei kwamen. A.F.Aalbers, beroemd van het Savoy Homann Hotel in Bandoeng, is daar een goed voorbeeld van.' Bevrijdend Behalve de economische omstandigheden is er in Nederlands-lndië veel meer ruimte. Lei delmeijer:'De ruimte vooral moet bevrijdend gewerkt hebben voor veel architecten. In Ne derland was het ook toen al passen en meten binnen de Hollandse hokjesgeest en het daad werkelijke gebrek aan ruimte. In Indië konden gebouwen veel meer grandeur meekrijgen. Daarnaast waren de mensen zelf mondainer. Indië was een ander land, met een andere mentaliteit: minder streng, weidser, avontuur lijker. De economische groei, de ruimte en de mentaliteit vielen samen met de stijlperiode van de art deco en het modernisme en dat leverde de bijzondere bouwkunst op.' Architect Liem Bwan Tjie is een van Leidelmeijers favorieten. Leidelmeijer:'Vorig jaar heb ik in Jakarta in 30 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 30