C__] CID [__l In Surabaya is een nieuw Moesson was N V monument, bet zogenaamde Vlootmonument, opgericht ter herdenking aan onder meer de Slag om de Javazee. TEKST EN FOTOGRAFIE JAN LEPELTAK Vlootmonument in Surabaya onthuld februari 2007 r

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 33