Op 19 januari onthulde de Oorlogsgravenstich ting in Surabaya met de Nederlandse marine het Vlootmonument op het ereveld Kembang Kuning waarmee 356 marinemensen zijn her dacht die bij de verdediging van Nederlands- Indië hun zeemansgraf vonden. Tijdens de emotionele bijeenkomst werden zes bronzen platen met de namen van de omgekomen zee lieden onthuld door de commandant Zeestrijd krachten, vice-admiraal Jan Willem Kelder. Pelgrimstocht De Oorlogsgravenstichting had voor de ont hulling een speciale pelgrimstocht georga niseerd waarmee veertig nabestaanden van omgekomen zeelieden naar Indonesië waren gekomen om afscheid te nemen van hun dierbaren. Ook was het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Tromp tijdens de wereldreis Global Enterprise speciaal naar Surabaya gevaren om de herdenkingsceremo nie te begeleiden. 'Toen ik wist dat ik op deze reis ging, kon ik niet voorbij Surabaya varen zonder met de bemanning iets te doen bij de begraafplaats Kembang Kuning,zo vertelt de commandant van de Hr. Ms. Tromp, kapitein-ter-zee Henk Itzig Heine die zelf een oom verloor in oorlogsgeweld in de periode tussen decem ber 1941 en maart 1942 toen de Nederlandse marine tevergeefs Nederlands-lndië probeer de te verdedigen tegen Japan. 'Mijn gehele familie komt uit Indonesië en mijn vader komt uit Soerabaja. In 1945 kwam hij in het beruchte Goebeng-transport terecht waarbij Indonesische pemoeda's mas saal Nederlandse vrouwen en kinderen ver moordden. Wat onderbelicht is in Nederland, is dat we niet voldoende op zoek zijn naar de verhalen die nooit verteld zijn. Als iemand een naam krijgt, dan komt hij of zij terug. Voor heel veel nabestaanden is dat het mo ment dat ze het kunnen loslaten,' zo vertelde de marine-commandant tijdens de vaartocht van Surabaya naar Jakarta op 20 januari. De meeste leden van de pelgrimstocht waren na meer dan 65 jaar voor het eerst in Indone sië om de plek op te zoeken waar hun broer, vader of grootvader het hoogste offer gaven. Fatale luchtaanval In de periode tussen december 1941 en maart 1942 verloor de Nederlandse marine negentien schepen en een groot deel van hun bemanningen. Eén van de schepen die in deze maanden vergingen door de dodelijke aanvallen van Japanse vliegtuigen, was de Hr. Ms. Van Nes. Michiel Lagaay kent de geschiedenis van de fatale tocht van het oorlogsfregat als geen ander. Onder leiding van zijn vader, luitenant ter-zee Lagaay, vertrok het schip 's ochtends op 15 februari 1942 uit Batavia om de Ms. Stoet van Beele te begeleiden om troepen van Tand jong Pandan in Sumatra op te halen voor de verdediging van Java.'Mijn vader wilde eigen lijk 's nachts al vertrekken maar dat dorstte de kapitein van het handelsschip niet,' zo vertelt de 70-jarige chirurg uit Den Haag die met zijn broer naar het Kembang Kuning-ereveld was gekomen om hun vader te eren. Het schip was in de Straat van Soemba tus sen Sumatra en Java aangevallen door tien Japanse bommenwerpers maar overleefde deze eerste aanval.Toen even later nieuwe vliegtuigen kwamen aanvliegen, hoopte de bemanning van de Hr. Ms. Van Nes nog even dat er luchtversterking was gearriveerd. Het bleken echter Japanse torpedo-vliegtuigen te 34 moesson Een Eerewacht van de Hr. Ms. Tromp tijdens de herdenkingsceremonie op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Een krans van de Nederlandse marine wordt bij het Vlootmonument gelegd. Marinemensen van de Hr. Ms.Tromp staan stil bij de 356 Nederlandse zeelieden die omkwamen voor en na de Slag in de Java Zee.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 34