ting ting <6 het achtererf B colofon Verzamelaar vraagt te koop: foto albums of losse foto's uit Nederlands- Indië. Tel. 0653-48 97 55. Maandelijks nieuwe cd's, vcd's en dvd's uit Indonesië, Hawaii, Gospel en Country uit o.a. U.S.A. www.bartim.156. nl en/of 030-603 29 66. Te koop: Schilderijen uit Ned.- Indië. 2x W. Imandt, Frans Bakker, Johan van Aerschot, Goedvriend en veel foto's. Tel. 0182-- 39 34 92. Te koop aangeboden: Boeken Schilde rijencollectie President Soekarno, 5 delen. Prijs 475,-. Tel. 050-577 06 07. Voor mijn verzameling zoek ik Djokja/ Yogya zilveren voorwerpen, liefst voor-oorlogs. Mocht u iets van de hand willen doen dan houd ik mij warm aan bevolen, het wordt met liefde ontvangen en onderhouden. Prijs in overleg. Tel. 0524 - 51 87 56 's avonds, e-mail: Tanaschi@hotmail.com Te koop van privé: Schilderij, gesign. 32,5x19,5 cm, Leo Eland 1884- 1952, olie op hout, Indon. Strandsz. Sumatra. 350,00 verz.kosten. Tel. 0049 4203 9090/ bonny@online.de Workshops Pitjit (Indon. masseren) Vitalis massage opleidingen, Utrecht. Massagepraktijk C.H. Everhard, 074 - 291 49 47. ciseverhard@home.nl; www.pitjit.nl Boekenvoordeel! Uitgeverij DAHLAN bestaat vijf jaar en geeft ter gelegenheid van haar eerste lustrum een fikse korting op vele van haar prachtige boeken. www.dahlan.nl of bel: 0514 - 56 52 77, e-mail: dahlan@home.nl U GAAT KLEINER WONEN? Schenk uw boeken (en die over Ned.-lndië) aan Stich ting Ex-geïnterneerden Midden-Java vrou wenkampen 1942-1945. Zij ondersteunt de Stichting Ontluikend Sumba. Kansarme kinderen op West-Sumba gaan van de opbrengst naar school! De boeken kunnen eventueel bij u thuis worden opgehaald. Info: Judith Marijke Dalmeijer, 038 - 333 16 50/332 76 73. www.sumba.nl WIE WAT WAAR WANNEER Wie kent, of kan mij informatie verstrek ken over de heer Ger Nijman. Hij is ge boren in Den Haag op 16-05-1933. Uw reactie zie ik met discretie tegemoet en kunt u zenden naar: Ellen Lutz, Ehzerallee 16a, 7218 BS Almen. Op 13 februari 1945 is Ernst Willem Geerling (geb. 18.10.1907) in het kamp Batu Lintang, Kuching, Noord-Bor- neo overleden. Gaarne zoek ik contact met overlevenden van het kamp die mij meer informatie zouden kunnen verschaf fen. P.O. de Visser, Bartoklaan 97,2102 ZH Heemstede, tel. 023-528 94 84. REÜNIE De Tanah Tinggi Reünie wordt gehouden op 25 maart 2007 in: 'De Brug' te Reeuwijk. Muzikale medewerking met: The Nightbreakers o.l.v. Ron Pattiselanno en The Voices o.l.v. Simon Titaley. Met trots kan ik u melden dat de 'Wereldkam pioen Country Line dansen' voor ons zal gaan optreden. I.v.m. de enorme belang stelling in 2006, verzoek ik u s.v.p. tijdig te reserveren. Informatie/Reserveren: Maureen ten Hoorn, 0481 - 37 77 34 of e-mail: e.hoorn1@chello.nl KUMPULAN Kumpulan (Tanpa Nama) op zon dagmiddagen 11 25 februari m.m.v. Edu JF Selection Black Wings. Op zaterdagavonden 17 februari 3 maart m.m.v. Mr. Showband The Entertai ners. Zaal 'de Brinkhoeve', Kerkstr. 12 in POORTUGAAL Pasar Malam Garuda in Spijkenisse 5 6 mei, in Hoogvliet 15 16 september, info@sajany.nl 0651827237 www.sajany.nl Moesson is een uitgave van Tjalie Robinson bv Bergstraat 27,3811 NE Amersfoort Postbus 2074,3800 CB Amersfoort Telefoon 033 - 4 611 611 Fax 033-4 655 2°S E-mail info@moesson.com Internet www.moesson.com Redactie: Marjolein van Asdonck, Geert Onno Prins, Leny Rufi (redactie-assistente), Marinus Schoen (advertenties), Karlijn de Jonge (projectleider digitalisering). Fotografie: Roeland de Bruyn, Serge Ligtenberg, Armando Ello Vormgeving: Raadgever en Partners, Amersfoort Druk: Van der Weij bv grafische bedrijven, Hilversum Moesson doet altijd z'n best feiten en informatie te controleren.Toch kan het zijn - vooral als informatie door derden wordt aangeleverd - dat er foutjes in berichten sluipen. Daar kunnen wij helaas geen verantwoording voor nemen. Kopij wordt door de redactie ingekort of bewerkt. Kopij kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Kopij wordt alleen geretourneerd mits uitdrukkelijk verzocht. Abonnementen: Nederland: jaar 47,65 halfjaar 24,96 Europa: jaar 54,45 halfjaar 29,49 Buiten Europa: jaar 58.99 halfjaar 31,76 Automatische incasso 5% korting. Abonnementen gelden bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. U dient tenminste zes weken voor afloop van uw abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen. Agenturen: Amerika en Canada: Joyce Cohen P.O. Box 1461, Hilo Hawaii 96721 Tel/Fax. 1-808-934-0553 Jaarabonnement USA 65,- Australië en Nieuw-Zeeland: HAUB Productions P.O. Box 1022, Mt. Gravatt, OLD 4122, Australia Tel. 07-38496779 Jaarabonnement AU$ 85,- Uw cheque op naam stellen van de agent niet op Moesson of Tjalie Robinson bv. Administratie: Juul Mensinga, Juul de Moel Postbank 6685 t.n.v. Tjalie Robinson .Amersfoort ABN-AMRO 51.56.15.730 t.n.v.Tjalie Robinson bv, Amersfoort IBAN-nummer: NL29 PSTB 0000 0066 85 BIC-code: PSTBNL21 Advertenties: Moesson verschijnt de eerste vrijdag van de maand. U kunt uw advertenties tot uiterlijk 21 dagen voor de verschijning aanleveren. Voor informatie over het aan te leveren materiaal kunt u contact opnemen met Marinus Schoen: advertenties@moesson.com Auteursrecht op brieven, ingezonden stukken en foto's Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto's sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Moesson, zowel in print als elektronisch, en verlenen daarnaast Moesson het recht het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 51ste jaargang nummer 8 ISSN 0165 6546 Copyright Tjalie Robinson bv. Alle rechten voorbehouden. februari 2007 49

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 49