de voorgalerij boeken o cd's o dvd's o sites o nieuwtjes tips@moesson.com Gebaar nieuw excuus tegen backpay Varende nomaden In Memoriam Sebastian Hope De varende nomaden van ZuUloost-Azië Het kabinet blijft erbij dat Nederland niet verplicht is achterstallig salaris uit de Tweede Wereldoorlog uit te keren aan knil-militairen en ambtenaren uit Nederlands-lndië. Dat bleek half januari nog maar weer eens na overleg tussen een delegatie van het kabinet, onder wie premier Jan Peter Balkenende, en het Indisch Platform. Het onderwerp van de backpay kwam weer op de agenda, na onder meer het verschij nen van de studie Indische rekening van Hans Meijer. Het kabinet geeft als reden dat in 2000 uit morele overwegingen al een 'finaal gebaar' is gedaan, waarbij miljoenen euro's zijn uitgekeerd. Uit twee onder zoeken die in gang zijn gezet; een historisch onderzoek en een studie naar de haalbaarheid van individuele claims voor goederen die tijdens de oorlog met Japan zijn verloren of beschadigd, blijkt volgens het kabinet bovendien dat 'het reconstrueren van op individueel niveau geleden schade'niet mogelijk is. Van regelrechte nabetaling is nooit sprake geweest, omdat Nederland de kwestie als juridisch afgehan deld beschouwt. Met de soevereiniteitsoverdracht in 1949 zijn, zo beweert de Nederlandse regering al jaren, de rechten en plichten van Nederlands-lndië overgegaan op het nieuwe Indonesië. Bron: de Volkskrant Moesson roept lezers op te reageren op dit bericht over de back pay. Stuur de reactie (rond 200 woorden) vóór 9 februari naar Moesson, postbus 2074,3800 CB Amersfoort of e-mail naar redactie@moesson.com Sebastian Hope heeft verschillende reizen door Zuid- oost-Azië gemaakt. Op één van die reizen komt hij in contact met de Bajo, een vissers- stam die op boten woont en een semi- nomadisch bestaan leidt. Hij raakt ge ïntrigeerd door ze en hij wordt al snel opgenomen in een van de families. Hij vergezelt hen op hun vistochten en deelt de gevaren van honger en ziekte die altijd op de loer liggen in hun drijvende wereld. Het boek De varende nomaden van Zuid- oost-Azië is het indrukwekkende verslag dat Hope schreef over zijn ervaringen met dit bijzondere volk dat, ondanks de oprukkende moderne maatschap pij, zijn eigen cultuur heeft behouden en vasthoudt aan zijn eigen manier van leven. De varende nomaden van Zuidoost-Azië door Sebastian Hope Atlas:gig pagina's (paperback) ISBN: 97 8904 5009612 Prijs: 24,90 Op 10 december 2006 is schrijver Frank Neijndorff overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Frank was een bekend gezicht in Indisch Nederland en heeft een flink aantal boeken op zijn naam staan, waaronder Achterom gekeken (1995), Een Indo in Holland (1997), Allemaal beestjes (2000) en Nederlands-lndië, een familiegeheim (2001). Frank Neijndorff (Soerabaja, 1929) was voor zijn schrijversschap werkzaam als ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken. Be halve voor de Indische geschiedenis en cultuur, zette hij zich in voor de emancipatie van homoseksuelen. Frank is 77 jaar geworden. 8 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 8