een stad of streek maar het kan net zo goed over een geliefde gaan. In beide gevallen gaat het over beminnen. De terugreis naar Enschede is dan ook een vanzelfsprekende gebeurtenis. Ja, het is zo dat Indië het moederland is, dat hij er zich thuis voelt. Maar de werkelijkheid is de woonplaats Enschede, die ook een deel van hem is geworden. De roots liggen in Indië, maar het wortelschieten is doorgegaan in Nederland. Hij komt rijker terug, alleen al door de wetenschap over twee 'thuizen'te beschikken. ik kom eraan ik kom eraan daarginds ligt mijn bestaan ik kom eraan maar hier kwam ik vandaan ('Afscheid in Jakarta', Hier Daar) Een nieuwe inspiratiebron Hij keert terug naar Nederland met een hoofd vol indrukken en een schrift gevuld met aantekeningen. In mijn hoofd in mijn handen in mijn hart en in mijn bloed zit de mooiste bagage dus dat zit wel goed ('Afscheid in Jakarta', Hier Daar) Dan wordt hij gevraagd voor een optreden op een Indisch Festival in Hengelo. Hij zegt toe zonder over een repertoire te beschikken. Hij weet wel wat hij niet wil. Dat is het zin gen van de overbekende liedjes. Hij vindt dat hij niets toe te voegen heeft aan wat zovele anderen al hebben gedaan. Met gitaar en schrift trekt hij zich terug en begint te schrij ven. Het gevoel van Indonesië komt weer terug, de vulkaan begint te rommelen en de liedjes komen er als een lavastroom uit. Wat er vervolgens gebeurt blijft Wouter Muller nog steeds verbazen. Zijn liedjes ma ken onverwacht veel reacties los. De mensen herkennen zich in de liedjes en ervaren een gevoel van erkenning. Vooral dat laatste is van groot belang in deze tijd met zijn gecompliceerde migrantenproblematiek, de voortdurende discussie over integratie en as similatie. In de jaren vijftig zorgde de grote stroom van migranten uit Nederlands-lndië niet voor problemen, althans niet voor de Nederlandse bevolking. De mensen stelden zich bescheiden op en pasten zich aan, zeker toen al snel duidelijk werd dat er in Neder land geen plaats was voor hun verhaal. Later drong langzaam door dat een neveneffect van deze stille integratie een ontbreken van erkenning was. Nu was er ineens iemand die hun gedachten en gevoelens wist te verwoorden en vertolken. De eerste invloeden Muziek speelt al op jonge leeftijd een rol. Om dat Mullers moeder Nederlands-Hervormd is, komt hij als klein kind al in de kerk. Daar is het elke week nieuwe psalmen en liede ren zingen, net als op de christelijke lagere school. Zingen werd een vanzelfsprekendheid. Daar was voor een deel moeten bij, maar het werd niet zo ervaren. Het was een leuke verplichting.Toen de gitaarerbij kwam,werd het nog leuker. Als kind helpt Wouter een keer mee de zolder van een oom op te ruimen. Daar treft hij in een donker hoekje een vreemd groot ding aan. Het blijkt een gitaar te zijn, nog afkomstig uit Indië. Op zijn twaalfde verjaar dag krijgt hij die oude gitaar cadeau van zijn oom 'en dat voelde als de mooiste dag van mijn leven.' Met de jongens van de straat werd een bandje gevormd. Het was de tijd van de rock- 'n-roll. Vanaf dat moment is de muzikant in Wouter Muller opgestaan. De muziekstudio Jaren later speelt Wouter Muller in de folkgroep Jakkes en begint hij enigszins bekend te raken. Ze nemen twee elpees op en komen in de belangstelling te staan van liedjesschrijver Willem Wilmink, die even eens Enschede als thuisbasis heeft. Als de groep Jakkes wordt ontbonden, speelt Muller met de groep Quasimodo als vaste begelei dingsband van Willem Wilmink. Ze maken theatershows voor volwassenen. In 1998 treedt Quasimodo als zelfstandige band op, maar dan voor kinderen. In 1999 verschijnt van Quasimodo de cd Verboden voor kinderen met teksten van Wilmink. Een jaar later komt Hier en daar uit, de eerste solo-cd van Wouter Muller. Een jaar verschil slechts zit er tussen de verschij ningsdata van beide cd's, maar een wereld van verschil in tekst en muziek. Of eigenlijk een halve wereld, de afstand tussen Neder land en Indonesië. Hierna verschijnen nog Indisch hart in 2002 en driejaar later Pukul Terus/Ca Dóór!. De liedteksten De thema's van zijn teksten beslaan aanvan-

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 15