MALAM OPEN DAGEN voor aspirant-bewoners op Bronbeek SCHEMERTIJD Fffll r.V,Ul 17-18 mrt 2007 mKBÊËKÊË If* senang In de dvd Schemertijd wordt de Schemertijd 76-jarige Anin geportretteerd die terugkeert naar haar geboortedorp aan de weg van Jakarta naar Bogor. 13"" Ze blikt terug op haar kinderjaren, i sesjJfc de oorlog, het leven met haar Indi sche echtgenoot en het vertrek naar Nederland. Een prachtige, ingetogen dvd met veel herkenbare over eenkomsten naar voren met ons eigen Indisch doen en laten. Opnieuw een bijzondere productie van de jongens van Katanja... -Tjaal Aeckerlin en Rick Schoonenberg - die garant staan voor kwaliteit. Bestellen: Maak het bedrag onder ver melding van dvd Schemertijd over op girorekening 6685 t.n.v. Tjalie Robinson bv, Bergstraat 27, 3811 NE te Amersfoort. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Schemertijd wordt zo snel mogelijk naar u toe gestuurd! Winkelprijs: 14,95 17,45 incl. verzendkosten]. Voor Moesson-abon nees extra voordelig: 12,50 15 incl. verzendkosten)! "Pasar waar het 'senang' gevoel nog aanwezig is... Tot ziens in Amstelveen!" Emergohal Langs de Akker 3 1186 DA AMSTELVEEN Tel: 020 - 6454255 Optredens van o.a. Mr.Showband, Rayuwan- band, Hawaiien Treasure, Ba linese dansen,Indonesische dansgroep Sanggar Melati, gastoptreden van Filippijnse zangeres Fe, Pentjak demon straties e.v.a Openingstijden: Zaterdag 13.00 -22.30 uur Zondag 12.00 - 20.00 uur Entree.- Volwassen EUR 5,00 Kinderen v.a. 6 t/m 12 jr en 65 EUR 4,00 Kinderen t/m 5 jr. GRATIS Info: META Events Tel: 030-2658770 of info@metaevents.nl www.metaevents.nl liet Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek te Arnhem organiseert voor gepensioneerde, vrijwil lig gediend hebbende militairen van alle krijgsmachtdelen (m/v) die opgenomen willen worden in het militair verzorgingshuis Bronbeek Open Dagen op maandag 12 maart, 4 juni, 3 september en 10 december 2007. onder oorlogsomstandigheden of andere, naar het oordeel van de Minis ter van Defensie daarmee vergelijkbare omstandigheden heeft gediend; in krijgsgevangenschap heeft verkeerd of heeft deelgenomen aan het verzet, dan wel buiten Nederland heeft gediend bij een eenheid die door de Nederlandse regering is uitgezonden of ter beschikking is gesteld van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties. Tijdens deze Open Dagen maakt u tussen 10.30 uur en 15.00 uur ken nis met de leiding van Bronbeek en met andere bewoners en krijgt u, inclusief rondleiding en lunch, een compleet beeld van het leven op het Landgoed Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over de (in vergelijking tot andere verzorgingshuizen) gunstige bijdrage in de verzorgingskosten. V komt in aanmerking roor opname in het militair verzorgingshuis Bronbeek, indien tt: - 65 jaar of ouder bent, alleenstaand en nog in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen/douchen en aankleden zelf uit te voeren; - beschikt over minimaal 15 pensioenjaren als militair (tropenjaren tellen dubbel) en niet behoort tot de categorie officieren; Aanmelding voor deelname aan de Open Dagen kan - telefonisch 026-3763518,026 3763515 (b.g.g. 026-3763555) of - schriftelijk. Adres: KTOMM Bronbeek, Velperweg 147,6824 MB Arnhem. Los daarvan kunt u te allen tijde de informatiemap voor aspirant- bewoners inclusief aanmeldingsformulieren schriftelijk aanvragen. Ik hoop u spoedig op Bronbeek te mogen verwelkomen. Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek w.g. J.C.L. Bolderman Kolonel der Huzaren 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 16