Mil d(J,t y' dodeeii/xJf0/*''--- de kunst van het brieven schrijven over Tempo Doeloe BOEKOE SOERAT-SGERAÏ Antiquarische boeken TH. A. DU MOSCB Nederlands-Oost-Indië is onher roepelijk voorbij. Het land is in geen atlas meer te vinden. Het gebied dat er nog het meest op lijkt heet tegenwoordig Indonesië, maar dat is toch een heel ander land. Indië hield ruim een halve eeuw geleden op te bestaan. Het is de finitief tempo doeloe, de verdwenen tijd van vroeger. Habis perkara,finito, voorgoed voorbij... Er resten alleen nog maar herinnerin gen aan dat land dat eens Indië heette, en dat zeer veel mensen dierbaar is gebleven. Koppie toebroek Toen Indië achter de horizon verdween, werden een paar dingen dui delijk. Dat wat ons het meest naar Indië deed terugverlangen, was in de regel het gewone leven daar; het leven van alledag met zijn kleine geneugten, verlangens, gelukjes. Het eerste bordje nassi tim... Jan Pie terszoon Coen mag dan wel geschreven hebben 'Er is in Indië wat groots verricht', maar de gewone man of vrouw ging het toch vooral om het dagelijkse leven. Een opzichter van een rubberonderneming herinnert zich dan ook niet de precieze winstcijfers van zijn maatschappij of de nieuwe technieken om de latex te bewerken. Welnee, hij herinnert zich vooral het vroege opstaan en het eerste koppie toebroek, de prachtige zonsopgang, en het geluid van zijn mandiënde kinderen in de badkamer. e B II. (fRAAUWb UIJt-HAAlbtHArciJ M. v. AMSTEROAM-SOERADAIA Voor hem was het gewone leven wie de sterrit per motorfiets van Batavia naar Soerabaja had gewonnen, of wanneer de nieuwe Deana Durbin-fïlm te zien zou zijn. Maar wat nog steeds blijkt, is dat bij het terugroepen van die Indische wer kelijkheid juist dat gewone leven zo weinig beschreven is door professionele schrijvers. Het was te'gewoon'. Men wilde drama. Als je nu wilt weten hoe groot de tabaksoogst in Deli was in 1910, dan is dat gewoon te vinden in de archieven. Het moest allemaal geboekstaafd worden. Wij, Hollanders, blijven boekhouders. Maar hoe dat eerste koppie toebroek smaakte, vind je bijna nergens goed beschreven. Het gewone leven scoort nooit zo hoog, zolang het nog duurt. Pas als het allemaal voorbij is, krijgt het een bepaalde glans, een zekere eeuwig heidswaarde. Indringend Laten wij dat ook eens ervaren en een kijkje nemen in het gewone leven van zo'n 75 jaar terug aan de hand van het Brievenboek - Boekoe Soerat-Soerat van een zekere Du Mosch, verschenen in de jaren dertig. Het boek legt in twee ondertitels uit wat het is: Bageimana kita men- garang soerat-soerat biasaHoe brengen wij onze brieven in behoorlij- 30 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 30