reacties van lezers een slechte werkgever' 'Nederland toont zich opnieuw Knil-militairen en ambtenaren uit Nederlands-Indië krijgen geen achterstallig salaris uit de Tweede We reldoorlog uitbetaald. Het kabinet heeft dat opnieuw besloten. Hieronder een keuze uit de vele reacties die we van lezers ontvingen. Absurd idee Van het kastje... Niet thuis LLUSTRAT! E S MELROY BISEL Backpay Hoe heeft onze regering toch ooit het absurde idee gehad alle rechten en plichten over te laten gaan naar het nieuwe Indo nesië, toch wel wetende hoe arm het land was en is. Ook kon het Indonesië geen ene moer schelen hoe berooid wij allen waren. Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat die backpay nooit van de grond gekomen is. Na de bevrijding claimde mijn vader, A.J.Th. Koster - geboren 28 december 1901 en land storm sergeant stb. 114301 bij het Knil en tijdens de Japanse bezetting drieënhalf jaar dwang arbeider in diverse kampen binnen en buiten Java - zijn achterstallig loon bij zijn toenmalige werkgever Javastaal Stokvis nv. Voor de oorlog was hij daar werkzaam als beambte en had een Wat had de regering gedaan als ze zelf vier jaar lang geen salaris hadden ontvangen en bovendien hun huizen moesten verlaten met achterlating van de gehele inboedel? En dan ook nog eens opgesloten worden in vieze kampen waar de honger steeds erger werd. Maar hoe nu verder? Wellicht nog een keer een poging wagen? Intussen zijn er steeds minder overlevenden. Ik wacht met span ning op de eventuele verdere discussies en de uitkomst daarvan. M. Plasschaert-Schneider, Haarlem maandsalaris van 250 gulden. Javastaal Stokvis zag zich niet verplicht om het achterstallig loon van mijn vader te betalen. Aangezien mijn vader in februari 1942 was opgeroepen als landstormer in de rang van sergeant, was hij in dienst van de toenmalige regering van Nederlands-Indië en dienende voor vorstin en vaderland. Met andere woorden: mijn vader moest zijn achterstallig loon maar opeisen bij de Nederlandse regering.Toen mijn vader zijn achterstallig loon bij het ministerie van Defen sie claimde, kreeg hij te horen dat hij zijn geld moest halen bij zijn oude werkgever Javastaal Stokvis nv. Mijn vader begreep toen wat voor een spelletje met hem gespeeld werd. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd. Hij heeft toen maar de handdoek in de ring gegooid, zo als velen met hem hebben gedaan. Ik hoop dat de huidige regering zijn verantwoordelijkheid durft te nemen en na meer dan zestig jaren zijn ereschuld aan al deze dienaren zal aflossen, waar zij recht op hebben. Ik schrijf deze brief voor mijn overleden vader om te laten zien hoe trots ik ben om een vader te hebben die voor zijn vorstin en vaderland gediend heeft, maar nooit zijn achterstallig loon heeft ontvangen. R. Koster, Hoensbroek Zodra iets geld gaat kosten en zeker als het betrekking heeft op Nederlands-Indië geeft de Nederlandse staat niet thuis. En de Neder landse staat boft, want de oud-Knilmilitairen en ambtenaren zijn en waren te netjes om rumoer te maken. Alleen groepen die hard schreeuwen of geweld gebruiken krijgen hun zin. Normen en waarden,ach, laat me niet la chen. Ik heb als kind in een Jappenkamp geze ten en ik mocht het beleven toen ik volwassen werd dat Hirohito gezellig op bezoek kwam bij de koningin. Raar land dat Nederland. P. de Kreek, Lelystad 34 moesson

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Moesson | 2007 | | pagina 34